Người lao động bồi thường trách nhiệm vật chất

Chủ đề   RSS   
 • #497265 18/07/2018

  Người lao động bồi thường trách nhiệm vật chất

  Luật sư giải đáp giúp, nếu do người lao động không làm tròn trách nhiệm để hàng hóa bị hư theo tình huống như sau: sau khi doanh nghiệp bán hàng cho khách ,khách phát hiện hàng không đảm bảo chất lượng như khách yêu cầu, khách gửi trả hàng hóa và doanh nghiệp thiêt hại chi phí sản xuất và vận chuyển, nay doanh nghiệp muốn quy định cho người lao động biết việc doanh nghiệp trừ tiền lương vào việc bồi thường chi phí này thì doanh nghiệp quy định như thế nào cho phù hợp luật lao động trong điều 130 và 131 luật lao động. Xin cám ơn Luật sư, rất mong được phúc đáp.

   
  1947 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #499016   08/08/2018

  thanhtungrcc
  thanhtungrcc
  Top 50
  Male
  Luật sư quốc gia

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:28/08/2008
  Tổng số bài viết (1518)
  Số điểm: 8647
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 1065 lần
  Lawyer

  Về vấn đề bồi thường thiệt hại, Điều 130 Bộ luật lao động 2012 quy định như sau:

  “Điều 130. Bồi thường thiệt hại

  1. Người lao động làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị hoặc có hành vi khác gây thiệt hại tài sản của người sử dụng lao động thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

  Trường hợp người lao động gây thiệt hại không nghiêm trọng do sơ suất với giá trị không quá 10 tháng lương tối thiểu vùng do Chính phủ công bố được áp dụng tại nơi người lao động làm việc, thì người lao động phải bồi thường nhiều nhất là 03 tháng tiền lương và bị khấu trừ hằng tháng vào lương theo quy định tại khoản 3 Điều 101 của Bộ luật này.

  2. Người lao động làm mất dụng cụ, thiết bị, tài sản của người sử dụng lao động hoặc tài sản khác do người sử dụng lao động giao hoặc tiêu hao vật tư quá định mức cho phép thì phải bồi thường thiệt hại một phần hoặc toàn bộ theo thời giá thị trường; trường hợp có hợp đồng trách nhiệm thì phải bồi thường theo hợp đồng trách nhiệm; trường hợp do thiên tai, hoả hoạn, địch họa, dịch bệnh, thảm họa, sự kiện xảy ra khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép thì không phải bồi thường”.

  Theo đó, người lao động mà có hành vi gây thiệt hại cho người sử dụng lao động thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. Theo thông tin bạn cung cấp, sau khi doanh nghiệp bán hàng cho khách, khách phát hiện hàng không đảm bảo chất lượng như khách yêu cầu, khách gửi trả hàng hóa và doanh nghiệp thiêt hại chi phí sản xuất và vận chuyển, do đó, người lao động đó phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho doanh nghiệp. 

  Thứ hai, về việc khấu trừ tiền lương. Điều 101 Bộ luật lao động 2012 quy định:

  “1. Người sử dụng lao động chỉ được khấu trừ tiền lương của người lao động để bồi thường thiệt hại do làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị của người sử dụng lao động theo quy định tại Điều 130 của Bộ luật này.

  2. Người lao động có quyền được biết lý do khấu trừ tiền lương của mình.

  3. Mức khấu trừ tiền lương hằng tháng không được quá 30% tiền lương hằng tháng của người lao động sau khi trích nộp các khoản bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, thuế thu nhập”.

  Theo đó, doanh nghiệp chỉ được khấu trừ tiền lương của người  lao động khi người đó có hành vi làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị của doanh nghiệp. Trong khi đó hành vi của người lao động không hề làm hư hỏng đến dụng cụ hay thiết bị của doanh nghiệp, do đó doanh nghiệp không có cơ sở để trừ tiền lương của người lao động.

  Tóm lại, từ những căn cứ pháp lý và phân tích như trên, có thể kết luận:

  - Trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho doanh nghiệp thuộc về người lao động;

  - Doanh nghiệp không có cơ sở để yêu cầu người lao động bồi thường toàn bộ thiệt hại bằng hình thức khấu trừ vào tiền lương hàng tháng.

  Luật sư: Nguyễn Thanh Tùng; Điện thoại: 0913586658

  Văn phòng luật sự Phạm Hồng Hải và Cộng sự - Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội;

  Email: luatsuthanhtung@gmail.com;

   
  Báo quản trị |  

Tư vấn của Luật sư có tính chất tham khảo, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Luật sư theo thông tin sau:

Luật sư: Nguyễn Thanh Tùng; Điện thoại: 0913586658

Văn phòng luật sự Phạm Hồng Hải và Cộng sự - Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội;

Email: luatsuthanhtung@gmail.com;