Người dưới 18 tuổi tái nghiện khi đang bị quản lý sau cai nghiện thì xử lý như nào?

Chủ đề   RSS   
 • #607363 08/12/2023

  Người dưới 18 tuổi tái nghiện khi đang bị quản lý sau cai nghiện thì xử lý như nào?

  Người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi tái nghiện khi đang bị quản lý sau cai nghiện thì có bắt buộc đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc hay không? Nếu không đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc thì phải làm như thế nào?

   

  Tái nghiện là gì?

  Căn cứ khoản 6 Điều 3 Nghị định 116/2021/NĐ-CP quy định Tái nghiện là trường hợp người đã hoàn thành cai nghiện ma túy tự nguyện, cai nghiện ma túy bắt buộc hoặc kết thúc điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế có hành vi sử dụng ma túy trái phép, được cơ quan có thẩm quyền xác định là nghiện ma túy.

  Căn cứ tại khoản 1 Điều 27 Luật Phòng chống ma túy 2021 quy định những trường hợp nào thì phải thực hiện việc xác định tình trạng nghiện ma túy như sau:

  Xác định tình trạng nghiện ma túy được thực hiện đối với người thuộc trường hợp sau đây:

  + Người sử dụng trái phép chất ma túy đang trong thời gian quản lý bị phát hiện sử dụng trái phép chất ma túy;

  + Người sử dụng trái phép chất ma túy không có nơi cư trú ổn định;

  + Người đang trong thời gian bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn do có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy hoặc trong thời hạn 01 năm kể từ ngày chấp hành xong biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn do có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy mà bị phát hiện sử dụng trái phép chất ma túy;

  + Người đang trong thời gian quản lý sau cai nghiện ma túy bị phát hiện sử dụng trái phép chất ma túy;

  + Người tự nguyện xác định tình trạng nghiện ma túy.

  => Theo đó người đang trong thời gian bị quản lý sau cai nghiện bị phát hiện sử dụng trái phép chất ma túy sẽ bị xác định tình trạng nghiện ma túy. Khi được cơ quan có thẩm quyền xác định là nghiện ma túy thì thuộc trường hợp tái nghiện.

   

  Quy định cai nghiện ma túy người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi

  Tại Điều 33 Luật Phòng chống ma túy 2021 quy định cai nghiện ma túy cho người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi

  - Người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  + Không đăng ký, không thực hiện hoặc tự ý chấm dứt cai nghiện ma túy tự nguyện;

  + Trong thời gian cai nghiện ma túy tự nguyện bị phát hiện sử dụng trái phép chất ma túy;

  + Người nghiện ma túy các chất dạng thuốc phiện không đăng ký, không thực hiện hoặc tự ý chấm dứt điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế hoặc bị chấm dứt điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế do vi phạm quy định về điều trị nghiện.

  - Người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc có trách nhiệm sau đây:

  + Tuân thủ các quy định về cai nghiện ma túy bắt buộc, nội quy, quy chế và chịu sự quản lý, giáo dục, điều trị của cơ sở cai nghiện bắt buộc;

  + Tham gia các hoạt động điều trị, chữa bệnh, giáo dục, tư vấn, học văn hóa, học nghề, lao động trị liệu và các hoạt động phục hồi hành vi, nhân cách.

  - Thời hạn cai nghiện ma túy bắt buộc đối với người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi là từ đủ 06 tháng đến 12 tháng.

  - Việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc do Tòa án nhân dân cấp huyện quyết định và không phải là biện pháp xử lý hành chính.

  - Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định trình tự, thủ tục Tòa án nhân dân xem xét, quyết định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

  Như vậy khi người dưới 18 tuổi đang bị quản lý sau cai nghiện không thuộc trường hợp phải đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

  Khi phat hiện người này sử dụng ma túy trái phép thì xác định tình trạng nghiện ma túy. Căn cứ quy định tại Điều 28 Nghị định 116/2021/NĐ-CP thì trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả xác định nghiện ma túy của cơ quan có thẩm quyền, người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi trở lên phải đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện hoặc đăng ký điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú. Trường hợp, người không có nơi cư trú ổn định thì đăng ký tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó có hành vi vi phạm pháp luật và thực hiện việc cai nghiện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập sau khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

  Nếu người này không thực hiện hoặc tự ý chấm dứt cai nghiện ma túy tự nguyện thì bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

  Theo đó, người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi tái nghiện khi đang bị quản lý sau cai nghiện sẽ thực hiện theo quy định như trên.

   
  173 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận