Người đã học xong chương trình THPT có được đặc cách tốt nghiệp THPT không?

Chủ đề   RSS   
 • #587391 07/07/2022

  minhtai99
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:14/06/2022
  Tổng số bài viết (412)
  Số điểm: 3785
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 119 lần


  Người đã học xong chương trình THPT có được đặc cách tốt nghiệp THPT không?

  Theo Khoản 1 Điều 12 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT về đối tượng, điều kiện dự thi:

  1. Đối tượng dự thi gồm:

  a) Người đã học xong chương trình THPT trong năm tổ chức kỳ thi;

  b) Người đã học xong chương trình THPT nhưng chưa thi tốt nghiệp THPT hoặc đã thi nhưng chưa tốt nghiệp THPT ở những năm trước;

  c) Người đã có Bằng tốt nghiệp THPT, người đã có Bằng tốt nghiệp trung cấp dự thi để lấy kết quả làm cơ sở đăng ký xét tuyển sinh;

  d) Một số trường hợp đặc biệt khác do Bộ trưởng Bộ GDĐT quyết định.

  Bên cạnh đó, Khoản 1, Khoản 2 Điều 37 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT quy định về đặc cách tốt nghiệp THPT như sau:

  1. Người học thuộc các đối tượng quy định tại Điều 12 Quy chế này nếu đủ điều kiện dự thi được xét đặc cách tốt nghiệp THPT trong trường hợp bị tai nạn, bị ốm hoặc có việc đột xuất đặc biệt trước ngày thi không quá 10 ngày hoặc ngay trong buổi thi đầu tiên, không thể dự thi.

  a) Điều kiện: Xếp loại về học lực và hạnh kiểm cả năm ở lớp 12 đều từ khá trở lên;

  b) Hồ sơ gồm: Hồ sơ nhập viện, ra viện do bệnh viện từ cấp huyện trở lên cấp (nếu bị tai nạn, bị ốm) hoặc xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú (nếu có việc đột xuất đặc biệt); biên bản đề nghị xét đặc cách tốt nghiệp THPT của trường phổ thông nơi ĐKDT và hồ sơ minh chứng về xếp loại học lực, hạnh kiểm ở lớp 12.

  2. Người học thuộc các đối tượng quy định tại Điều 12 Quy chế này nếu đủ điều kiện dự thi được xét đặc cách tốt nghiệp THPT trong trường hợp bị tai nạn, bị ốm hay có việc đột xuất đặc biệt sau khi đã thi ít nhất một bài thi và không thể tiếp tục dự thi hoặc sau khi bị tai nạn, bị ốm hay có việc đột xuất đặc biệt tự nguyện dự thi số bài thi còn lại.

  a) Điều kiện: Điểm của những bài đã thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT đều đạt từ 5,0 (năm) điểm trở lên; xếp loại ở lớp 12 có học lực từ trung bình trở lên, hạnh kiểm từ khá trở lên;

  b) Hồ sơ gồm: Đơn đề nghị xét đặc cách của thí sinh; hồ sơ nhập viện, ra viện của bệnh viện từ cấp huyện trở lên (nếu bị tai nạn, bị ốm) hoặc xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú (nếu có việc đột xuất đặc biệt) và hồ sơ minh chứng về xếp loại học lực, hạnh kiểm ở lớp 12.

   
  184 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #593123   30/10/2022

  vuthienan134
  vuthienan134
  Top 500
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:14/06/2022
  Tổng số bài viết (352)
  Số điểm: 3840
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 30 lần


  Người đã học xong chương trình THPT có được đặc cách tốt nghiệp THPT không?

  Cảm ơn bài viết của bạn. Như vậy vẫn có trường hợp học xong chương trình THPT và được đặc cách tốt nghiệp là khi bị ốm, bị tai nạn (phải đáp ứng được những điều kiện mà luật quy định đã nêu trên). Nhưng việc bị ốm hay bị tai nạn ngay kỳ thi quan trọng kết thúc 12 năm đèn sách thời học sinh thì không một ai muốn cả nhưng nếu có xảy ra và được đặc cách cho tốt nghiệp thì vẫn hợp lý.

   
  Báo quản trị |