Người có trách nhiệm thi hành công vụ làm sai quy đinh chịu trách nhiệm gì?

Chủ đề   RSS   
 • #563738 29/11/2020

  MewBumm
  Top 50
  Male
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:26/09/2017
  Tổng số bài viết (1970)
  Số điểm: 13203
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 254 lần


  Người có trách nhiệm thi hành công vụ làm sai quy đinh chịu trách nhiệm gì?

  Căn cứ Khoản 2 Điều 14 Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017 quy định:
  "2. Người thi hành công vụ gây thiệt hại có nghĩa vụ sau đây:
  ...
  c) Hoàn trả cho ngân sách nhà nước một khoản tiền mà Nhà nước đã bồi thường cho người bị thiệt hại theo quyết định của cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại;
  ..."

  Theo đó, đối với người có trách nhiệm thi hành công vụ nhưng thực hiện sai sẽ hoàn trả tiền cho Nhà nước theo quyết định của cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại.

  Ngoài ra, còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 360 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung 2017):

  "Điều 360. Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng

  1. Người nào có chức vụ, quyền hạn vì thiếu trách nhiệm mà không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nhiệm vụ được giao thuộc một trong các trường hợp sau đây, nếu không thuộc trường hợp quy định tại các điều 179, 308 và 376 của Bộ luật này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 05 năm:

  a) Làm chết người;

  b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;

  c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%;

  d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.
  ..."

   
  989 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận