Người chưa đủ 18t được hưởng trợ cấp hằng tháng bao lâu?

Chủ đề   RSS   
 • #529974 30/09/2019

  HNP1997
  Top 150
  Male
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/05/2019
  Tổng số bài viết (565)
  Số điểm: 4635
  Cảm ơn: 25
  Được cảm ơn 194 lần


  Người chưa đủ 18t được hưởng trợ cấp hằng tháng bao lâu?

  Cho hỏi trong số nhân thân được hưởng tuất hàng tháng phải là con dưới 18 tuổi mới được nhận đúng không? Nếu con dưới 18 tuổi được hưởng tuất hàng tháng thì đến khi đủ 18 tuổi còn được hưởng nữa hay không?
   
  Căn cứ theo Điều 67 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định như sau:
   
  “Điều 67. Các trường hợp hưởng trợ cấp tuất hằng tháng
   
  1. Những người quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 66 của Luật này thuộc một trong các trường hợp sau đây khi chết thì thân nhân được hưởng tiền tuất hằng tháng:
   
  a) Đã đóng bảo hiểm xã hội đủ 15 năm trở lên nhưng chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần;
   
  b) Đang hưởng lương hưu;
   
  c) Chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;
   
  d) Đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng với mức suy giảm khả năng lao động từ 61 % trở lên.
   
  2. Thân nhân của những người quy định tại khoản 1 Điều này được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng, bao gồm:
   
  a) Con chưa đủ 18 tuổi; con từ đủ 18 tuổi trở lên nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; con được sinh khi người bố chết mà người mẹ đang mang thai;”
   
  Như vậy, theo quy định một trong những thân nhân đủ điều kiện hưởng trợ cấp tuất hàng tháng là con chưa đủ 18 tuổi hoặc con từ đủ 18 tuổi trở lên nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc con được sinh khi người bố chết mà người mẹ đang mang thai.
   
  Về việc xác định tuổi hưởng chế độ tuất
   
  Theo mục 4 Công văn 3432/LĐTBXH-BHXH có hướng dẫn như sau:
   
  “4. Về chế độ tử tuất:
   
  a) Khi xác định tuổi của con để làm căn cứ giải quyết chế độ tử tuất thì thực hiện như sau:
   
  – Chưa đủ 18 tuổi được tính đến hết tháng liền kề trước tháng sinh của năm đủ 18 tuổi.
   
  Như vậy, trường hợp mà con dưới 18 tuổi được nhận tiền trợ cấp tuất hàng tháng thì sẽ được nhận đến tháng liền kề trước tháng sinh của năm đủ 18 tuổi (Tức là đến khi con đủ 18 tuổi mà không thuộc trường hợp bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên thì sẽ không thuộc đối tượng được hưởng tuất hàng tháng nữa)
   
  9299 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn HNP1997 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (01/10/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #530120   01/10/2019

  Điều kiện hưởng chế độ tử tuất của người lao động bị chết 

  Căn cứ Khoản 1 Điều 67  Luật BHXH 2014 những người đang tham gia BHXH, hoặc đang bảo lưu thời gian đóng; tòa tuyên án là chết, trường hợp sau đây khi chết thì thân nhân được hưởng tiền tuất hằng tháng:

  • Đã đóng bảo hiểm xã hội đủ 15 năm trở lên nhưng chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần;
  • Đang hưởng lương hưu;
  • Chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;
  • Đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động,;bệnh nghề nghiệp hằng tháng với mức suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

   

  - Điều kiện hưởng chế độ tử tuất của thân nhân người lao động bị chết

  Căn cứ Khoản 2 Điều 67  Luật BHXH 2014 quy định thân nhân của những người quy định tại khoản 1 Điều này được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 

  a) Con chưa đủ 18 tuổi; con từ đủ 18 tuổi trở lên nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; con được sinh khi người bố chết mà người mẹ đang mang thai;

  b) Vợ từ đủ 55 tuổi trở lên hoặc chồng từ đủ 60 tuổi trở lên; vợ dưới 55 tuổi, chồng dưới 60 tuổi nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

  c) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha đẻ của vợ hoặc cha đẻ của chồng, mẹ đẻ của vợ hoặc mẹ đẻ của chồng, thành viên khác trong gia đình mà người tham gia bảo hiểm xã hội đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình nếu từ đủ 60 tuổi trở lên đối với nam, từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nữ;

  d) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha đẻ của vợ hoặc cha đẻ của chồng, mẹ đẻ của vợ hoặc mẹ đẻ của chồng, thành viên khác trong gia đình mà người tham gia bảo hiểm xã hội đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình nếu dưới 60 tuổi đối với nam, dưới 55 tuổi đối với nữ và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

   

  Lưu ý: 

  Thân nhân người lao động bị chết quy định tại các điểm b, c và d nêu trên phải không có thu nhập hoặc có thu nhập hằng tháng nhưng thấp hơn mức lương cơ sở.

  Mức trợ cấp tuất hàng tháng của thân nhân người lao động bị chết 

  Căn cứ Điều 68 Luật BHXH 2014 thì mức trợ cấp tuất hàng tháng của thân nhân người lao động bị chết được tính như sau: 

  1. Mức trợ cấp tuất hàng tháng đối với mỗi thân nhân bằng 50% mức lương cơ sở; trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hàng tháng bằng 70% mức lương cơ sở.
  2. Trường hợp một người chết thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 67 của Luật này thì số thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng không quá 04 người; trường hợp có từ 02 người chết trở lên thì thân nhân của những người này được hưởng 02 lần mức trợ cấp quy định tại khoản 1 Điều này.
  3. Thời điểm hưởng trợ cấp tuất hàng tháng được thực hiện kể từ tháng liền kề sau tháng mà đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 66 của Luật này chết. Trường hợp khi bố chết mà người mẹ đang mang thai thì thời điểm hưởng trợ cấp tuất hàng tháng của con tính từ tháng con được sinh.

   

   

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn thanhthuc30 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (02/10/2019)