Nghị quyết 17/2021/QH15: Dự kiến thông qua 9 luật trong năm 2022

Chủ đề   RSS   
 • #574520 11/08/2021

  jacktran159
  Top 500
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:20/03/2021
  Tổng số bài viết (249)
  Số điểm: 5148
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 238 lần


  Nghị quyết 17/2021/QH15: Dự kiến thông qua 9 luật trong năm 2022

  Dự kiến thông qua 9 Luật trong năm 2022 - Minh họa

  Dự kiến thông qua 9 Luật trong năm 2022 - Minh họa

  Một trong những nội dung nổi bật tại Nghị quyết 17/2021/QH15 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 (ban hành ngày 27/7/2021) là việc 9 văn bản luật sẽ được trình Quốc hội thông qua trong năm 2022.

  Cụ thể, Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 bao gồm:

  1. Kỳ họp thứ 3 (tháng 5/2022)

  a) Trình Quốc hội thông qua:

  1. Luật Cảnh sát cơ động;

  2. Luật Điện ảnh (sửa đổi);

  3. Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi);

  4. Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi);

  5. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ;

  6. Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 (và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, nếu có).

  b) Trình Quốc hội cho ý kiến:

  1. Luật Dầu khí (sửa đổi);

  2. Luật Đất đai (sửa đổi) (cho ý kiến lần 1);

  3. Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi);

  4. Luật Thanh tra (sửa đổi);

  5. Luật Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.

  2. Kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2022)

  a) Trình Quốc hội thông qua:

  1. Luật Dầu khí (sửa đổi);

  2. Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi);

  3. Luật Thanh tra (sửa đổi);

  4. Luật Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.

  b) Trình Quốc hội cho ý kiến:

  1. Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi);

  2. Luật Đất đai (sửa đổi) (cho ý kiến lần 2).

  Như vậy, trừ Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 (và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, nếu có), sẽ có đến 9 Luật được dự kiến thông qua trong năm tới.

  Cập nhật bởi jacktran159 ngày 11/08/2021 04:32:06 CH
   
  261 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận