Nghị định 76/2023/NĐ-CP chi tiết nguyên tắc cấm tiếp xúc người bị bạo lực gia đình

Chủ đề   RSS   
 • #606633 06/11/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2004 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Nghị định 76/2023/NĐ-CP chi tiết nguyên tắc cấm tiếp xúc người bị bạo lực gia đình

  Ngày 01/11/2023 Chính phủ đã ban hành Nghị định 76/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 2022.
   
  Theo đó, nguyên tắc cấm tiếp xúc đối với người bị bạo lực gia đình được thực hiện như sau:
   
  nguyen-tac-cam-tiep-xuc-nguoi-bi-bao-luc-gia-dinh
   
  Nguyên tắc khi cấm tiếp xúc người bị bạo lực gia đình
   
  - Bảo đảm lợi ích của người bị bạo lực gia đình là trẻ em, phụ nữ mang thai, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, người cao tuổi, người khuyết tật, người không có khả năng tự chăm sóc, người đang điều trị bệnh.
   
  - Thông báo đầy đủ quyền và nghĩa vụ cho người bị bạo lực gia đình trước khi quyết định cấm tiếp xúc.
   
  03 trường hợp đề nghị cấm tiếp xúc người có hành vi bạo lực gia đình
   
  - Người bị bạo lực gia đình, người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật của người bị bạo lực gia đình đề nghị Chủ tịch UBND cấp xã nơi xảy ra hành vi bạo lực gia đình ban hành quyết định cấm tiếp xúc khi thấy hành vi bạo lực gia đình gây tổn hại hoặc đe dọa gây tổn hại đến sức khỏe hoặc đe dọa tính mạng của người bị bạo lực gia đình. 
   
  - Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền đề nghị Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã nơi xảy ra hành vi bạo lực gia đình ban hành quyết định cấm tiếp xúc khi thấy hành vi bạo lực gia đình gây tổn hại hoặc đe dọa gây tổn hại đến sức khỏe hoặc đe dọa tính mạng của người bị bạo lực gia đình. Việc đề nghị phải được sự đồng ý của người bị bạo lực gia đình, người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật của người bị bạo lực gia đình.
   
  - Chủ tịch UBND cấp xã tự mình ban hành quyết định cấm tiếp xúc theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 25 của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 2022.
   
  Tiếp xúc trong thời gian thực hiện quyết định cấm tiếp xúc
   
  - Người đang thực hiện quyết định cấm tiếp xúc khi cần tiếp xúc với người bị bạo lực gia đình thì được tiếp xúc trong trường hợp sau đây:
   
  + Gia đình có việc cưới, việc tang;
   
  + Gia đình có người bị tai nạn, bị bệnh nặng cần chăm sóc;
   
  + Tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh.
   
  - Người đang thực hiện quyết định cấm tiếp xúc khi có nhu cầu tiếp xúc với người bị bạo lực gia đình theo quy định tại khoản 1 Điều này phải gửi thông báo bằng văn bản theo Mẫu số 09 của Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này cho người được phân công giám sát thực hiện quyết định cấm tiếp xúc. 
   
  Việc tiếp xúc chỉ được thực hiện sau khi đã gửi thông báo và người được phân công giám sát ký xác nhận vào giấy thông báo tiếp xúc với người bị bạo lực gia đình. Thời gian tiếp xúc không quá 04 giờ.
   
  - Người được phân công giám sát thực hiện quyết định cấm tiếp xúc phải báo ngay cho Chủ tịch UBND cấp xã đã ban hành quyết định cấm tiếp xúc để có biện pháp bảo vệ người bị bạo lực gia đình.
   
  Trường hợp được xem là vi phạm quyết định cấm tiếp xúc 
   
  - Người không thuộc trường hợp quy định tại Điều 18 Nghị định 76/2023/NĐ-CP được xác định là vi phạm quyết định cấm tiếp xúc khi vi phạm một trong các trường hợp sau:
   
  + Đến gần người bị bạo lực gia đình trong phạm vi 100m mà không có tường ngăn hoặc vách ngăn bảo đảm an toàn;
   
  + Không đến gần người bị bạo lực nhưng sử dụng điện thoại, thư điện tử hoặc phương tiện, công cụ để thực hiện hành vi bạo lực gia đình với người không được tiếp xúc.
   
  - Người có hành vi bạo lực gia đình vi phạm quyết định cấm tiếp xúc thì bị áp dụng biện pháp tạm giữ người theo thủ tục hành chính để ngăn chặn bạo lực gia đình theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
   
  Quyền lựa chọn chỗ ở trong thời gian cấm tiếp xúc
   
  - Người bị bạo lực gia đình, người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật của người bị bạo lực gia đình được quyền lựa chọn chỗ ở cho người bị bạo lực gia đình trong thời gian thực hiện quyết định cấm tiếp xúc của Chủ tịch UBND cấp xã.
   
  - Trường hợp người bị bạo lực gia đình không lựa chọn được chỗ ở hoặc chỗ ở không đáp ứng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 19 Nghị định 76/2023/NĐ-CP thì thực hiện theo quy định tại Điều 28 của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 2022.
   
  Xem thêm Nghị định 76/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 25/12/2023.
   
  329 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  admin (21/12/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận