Nghị định 48/2024/NĐ-CP thay đổi những nội dung gì về chứng thư số của thuê bao?

Chủ đề   RSS   
 • #611383 10/05/2024

  phucpham2205
  Top 150
  Lớp 8

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:31/01/2024
  Tổng số bài viết (600)
  Số điểm: 10719
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 223 lần
  SMod

  Nghị định 48/2024/NĐ-CP thay đổi những nội dung gì về chứng thư số của thuê bao?

  Ngày 09/5/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định 48/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 130/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.

  (1) Cá nhân có thể dùng tài khoản định danh để đăng ký cấp chứng thư số

  Cụ thể, Nghị định 48/2024/NĐ-CP sẽ sửa đổi, bổ sung hồ sơ cấp chứng thư số của thuê bao được quy định tại Điều 23 Nghị định 130/2018/NĐ-CP như sau:

  - Đơn đề nghị cấp chứng thư số dạng bản giấy hoặc điện tử theo mẫu của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng. 

  - Hồ sơ, tài liệu kèm theo bao gồm: 

  + Đối với cá nhân: Thẻ CCCD hoặc Thẻ căn cước hoặc Giấy chứng nhận căn cước hoặc Hộ chiếu hoặc sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

  + Đối với tổ chức: Quyết định thành lập hoặc quyết định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư và thẻ CCCD hoặc Thẻ căn cước hoặc Giấy chứng nhận căn cước hoặc Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của tổ chức; hoặc sử dụng tài khoản định danh điện tử của tổ chức.

  Ngoài việc nộp bản sao từ sổ gốc, bản sao có chứng thực hoặc nộp bản sao trình kèm bản chính để đối chiếu thì Nghị định 48/2024/NĐ-CP còn bổ sung thêm hình thức cung cấp dữ liệu điện tử để tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng sử dụng, khai thác theo quy định.

  Bên cạnh đó, Nghị định 48/2024/NĐ-CP cũng bổ sung thêm trường hợp cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ chức cung cấp hoặc sử dụng thông tin trong thẻ CCCD hoặc Thẻ căn cước hoặc Giấy chứng nhận căn cước hoặc thông tin trong tài khoản định danh điện tử mức độ 2 của cá nhân hoặc thông tin trong tài khoản định danh của tổ chức thì tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng (đã có văn bản chấp thuận cho phép thực hiện kết nối với hệ thống định danh và xác thực điện tử theo quy định pháp luật về định danh và xác thực điện tử hoặc có đầy đủ phương tiện đọc dữ liệu trong chíp điện tử, dữ liệu trong tài khoản định danh điện tử mức độ 2) khai thác dữ liệu trong chíp điện tử, dữ liệu của tài khoản định danh điện tử mức độ 2 của cá nhân, tài khoản định danh điện tử của tổ chức, không yêu cầu cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ chức nộp các hồ sơ, tài liệu theo quy định như đã nêu trên. 

  (2) Sửa đổi điều kiện cấp giấy phép sử dụng chứng thư số nước ngoài tại Việt Nam

  Đối với những điều kiện về văn bản mà thuê bao sử dụng chứng thư số nước ngoài tại Việt Nam phải có theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 46 Nghị định 130/2018/NĐ-CP được sửa đổi lại như sau:

  - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đầu tư, quyết định thành lập, quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đối với tổ chức; chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu đối với cá nhân; 

  - Tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đối với cá nhân; tài khoản định danh điện tử của tổ chức đối với tổ chức; 

  - Văn bản của cơ quan có thẩm quyền cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam đối với thuê bao là tổ chức, cá nhân nước ngoài.

  - Trường hợp được ủy quyền sử dụng chứng thư số phải có ủy quyền cho phép hợp pháp sử dụng chứng thư số và thông tin thuê bao được cấp chứng thư số phải phù hợp với thông tin trong văn bản ủy quyền cho phép.

  Theo đó, kể từ ngày Nghị định 48/2024/NĐ-CP chính thức có hiệu lực thi hành thì tổ chức, cá nhân muốn được cấp giấy phép sử dụng chứng thư số nước ngoài tại Việt Nam cần phải đáp ứng những giấy tờ như đã nêu trên.

  Nghị định 48/2024/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ 09/5/2024.

   
  171 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận