Nghị định 10/2023/NĐ-CP: Chính thức cấp sổ hồng cho condotel, resort villa từ ngày 20/5/2023

Chủ đề   RSS   
 • #601667 06/04/2023

  xuanuyenle
  Top 50
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (1844)
  Số điểm: 64140
  Cảm ơn: 46
  Được cảm ơn 1371 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Nghị định 10/2023/NĐ-CP: Chính thức cấp sổ hồng cho condotel, resort villa từ ngày 20/5/2023

  Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 10/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai. Trong đó, nổi bật về quy định cấp sổ hồng cho condotel, resort villa từ ngày 20/5/2023.

  Cấp sổ hồng cho công trình xây dựng lưu trú du lịch

  Cụ thể, tại khoản 3 Điều 1 của Nghị định 10/2023/NĐ-CP bổ sung quy định cấp sổ đỏ cho condotel tại khoản 5 Điều 32 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

  Theo đó, đối với công trình xây dựng có sử dụng vào mục đích lưu trú du lịch (trong đó có condotel, resort villa,…) theo quy định của pháp luật về du lịch trên đất thương mại, dịch vụ nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về xây dựng, pháp luật về kinh doanh bất động sản thì:

  - Được chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng gắn liền với đất theo mục đích sử dụng đất thương mại, dịch vụ; thời hạn sử dụng đất theo quy định tại khoản 3 Điều 126, khoản 1 Điều 128 Luật Đất đai 2013.

  - Chủ sở hữu công trình xây dựng chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về xây dựng, pháp luật về kinh doanh BĐS.

  - Việc chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng quy định này được thực hiện theo quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 32 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

  - Việc thể hiện thông tin về thửa đất trên Giấy chứng nhận phải đúng mục đích và thời hạn sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

  Thời hạn sử dụng đất

  Như đã nói ở trên, căn cứ theo khoản 3 Điều 126 và khoản 1 Điều 128 Luật Đất đai 2013 quy định:

  Thời hạn giao đất, cho thuê đất đối với tổ chức để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối; tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ, làm cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; tổ chức để thực hiện các dự án đầu tư; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện các dự án đầu tư tại Việt Nam được xem xét, quyết định trên cơ sở dự án đầu tư hoặc đơn xin giao đất, thuê đất nhưng không quá 50 năm.

  Đối với dự án có vốn đầu tư lớn nhưng thu hồi vốn chậm, dự án đầu tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn mà cần thời hạn dài hơn thì thời hạn giao đất, cho thuê đất không quá 70 năm;

  Đối với dự án kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp với cho thuê hoặc để cho thuê mua thì thời hạn giao đất cho chủ đầu tư được xác định theo thời hạn của dự án; người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài.

  Khi hết thời hạn, người sử dụng đất nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì được Nhà nước xem xét gia hạn sử dụng đất nhưng không quá thời hạn quy định tại khoản 3 Điều 126 Luật Đất đai 2013.

  Thời hạn sử dụng đất khi nhận chuyển quyền sử dụng đất đối với loại đất có quy định thời hạn là thời gian sử dụng đất còn lại của thời hạn sử dụng đất trước khi nhận chuyển quyền sử dụng đất.

  Như vậy, thời hạn sở hữu của căn hộ condotel, resort villa sẽ phụ thuộc vào mục đích sử dụng đất.

  Thực hiện thủ tục về đất đai trên môi trường điện tử

  Theo đó, cũng tại Nghị định 10/2023/NĐ-CP Chính phủ quy định cụ thể việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo hướng làm rõ trách nhiệm của cơ quan tiếp nhận, giải quyết hồ sơ.

  Cụ thể, căn cứ điều kiện hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai đang quản lý, cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính về đất đai có trách nhiệm tổ chức việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

  Đối với trường hợp thực hiện thủ tục cấp sổ hồng qua mạng, cơ quan tiếp nhận, giải quyết hồ sơ có trách nhiệm thực hiện các trình tự, thủ tục hành chính về đất đai theo quy định, trường hợp không trả kết quả giải quyết hồ sơ theo đúng thời hạn luật định thì phải gửi thông báo bằng văn bản/cổng dịch vụ công/tin nhắn SMS cho người yêu cầu, trong đó nêu rõ lý do.

  Xem chi tiết tại Nghị định 10/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 20/5/2023.

   
  1462 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn xuanuyenle vì bài viết hữu ích
  admin (08/04/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận