Năm 2024, hồ sơ Đảng viên bao gồm những giấy tờ gì?

Chủ đề   RSS   
 • #611940 24/05/2024

  phucpham2205
  Top 150
  Lớp 8

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:31/01/2024
  Tổng số bài viết (603)
  Số điểm: 10794
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 225 lần
  SMod

  Năm 2024, hồ sơ Đảng viên bao gồm những giấy tờ gì?

  Hồ sơ Đảng viên mới nhất hiện nay như thế nào? Để được sao lại hồ sơ Đảng viên thì cần phải có những giấy tờ gì? Có thể đính chính thông tin về ngày sinh trong hồ sơ Đảng viên không? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết sau.

  (1) Hồ sơ Đảng viên hiện nay bao gồm những giấy tờ gì?

  Căn cứ theo tiểu mục 8.1 Hướng dẫn 01-HD/TW năm 2021 thì tùy vào từng thời điểm mà thành phần giấy tờ có trong Hồ sơ Đảng viên sẽ có sự khác nhau, cụ thể:

  Khi được kết nạp Đảng: Bao gồm:

  - Giấy chứng nhận học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. 

  - Đơn xin vào Đảng. 

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/05/24/mau-don-xin-vao-dang.docx Mẫu Đơn xin vào Đảng

  - Lý lịch của người vào Đảng và các văn bản thẩm tra kèm theo. 

  - Giấy giới thiệu của đảng viên chính thức được phân công giúp đỡ. 

  - Nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hoặc của công đoàn cơ sở. 

  - Tổng hợp ý kiến nhận xét của đoàn thể chính trị - xã hội nơi làm việc và chi ủy (hoặc chi bộ) nơi cư trú đối với người vào Đảng. 

  - Nghị quyết xét, đề nghị kết nạp đảng viên của chi bộ. + Báo cáo thẩm định của đảng ủy bộ phận (nếu có). 

  - Nghị quyết xét, đề nghị kết nạp đảng viên của đảng ủy cơ sở. 

  - Quyết định kết nạp đảng viên của cấp ủy có thẩm quyền.

  - Lý lịch Đảng viên. 

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/05/24/Mau-2-KND-Ly-lich-cua-nguoi-xin-vao-dang.doc Mẫu lý lịch Đảng viên

  - Phiếu Đảng viên.

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/05/24/phieu-dang-vien-moi-nhat.docx Mẫu phiếu Đảng viên

  Theo đó, sau khi được công nhận là Đảng viên chính thức thì cần bổ sung thêm những tài liệu như sau:

  - Giấy chứng nhận học lớp bồi dưỡng đảng viên mới. 

  - Bản tự kiểm điểm của đảng viên dự bị.

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/05/24/ban-tu-kiem-diem-dang-vien-du-bi.docx Mẫu Bản tự kiểm điểm của đảng viên dự bị

  - Bản nhận xét đảng viên dự bị của đảng viên được phân công giúp đỡ.

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/05/24/nx-dang-vien-du-bi.docx Mẫu Bản nhận xét Đảng viên dự bị

  - Tổng hợp ý kiến nhận xét của đoàn thể chính trị - xã hội nơi làm việc và chi ủy (hoặc chi bộ) nơi cư trú đối với đảng viên dự bị. 

  - Nghị quyết xét, đề nghị công nhận đảng viên chính thức của chi bộ. 

  - Báo cáo thẩm định của đảng ủy bộ phận (nếu có). 

  - Nghị quyết xét, đề nghị công nhận đảng viên chính thức của đảng ủy cơ sở. 

  - Quyết định công nhận đảng viên chính thức của cấp ủy có thẩm quyền. 

  - Các bản bổ sung hồ sơ đảng viên hằng năm. 

  - Các bản thẩm tra, kết luận về lý lịch đảng viên (nếu có). 

  - Các quyết định của cấp có thẩm quyền về việc điều động, bổ nhiệm, nghỉ hưu, nghỉ mất sức, chuyển ngành, phục viên, xuất ngũ, kỷ luật, khen thưởng; bản sao các văn bản chứng chỉ về chuyên môn, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học... 

  - Hệ thống giấy giới thiệu sinh hoạt đảng từ khi vào Đảng. 

  - Các bản tự kiểm điểm hằng năm (của 3 năm gần nhất) và khi chuyển sinh hoạt đảng của đảng viên.

  Theo đó, năm 2024, 01 bộ hồ sơ Đảng viên sẽ bao gồm những giấy tờ, tài liệu như đã nêu trên.

  (2) Để được sao lại hồ sơ Đảng viên thì cần phải có những giấy tờ gì?

  Trong trường hợp nếu có nhu cầu muốn sao lại hồ sơ Đảng viên thì trước tiên cần phải có sự đồng ý của cấp ủy đang thực hiện việc quản lý hồ sơ và chỉ được thực hiện nghiên cứu, khai thác hồ sơ Đảng viên trong phòng hồ sơ. 

  Theo đó, để có thể sao lại hồ sơ, cần phải chuẩn bị Giấy giới thiệu mà trong đó có sự đồng ý của cơ quan quản lý hồ sơ. Trường hợp nếu mượn hồ sơ Đảng viên thì người mượn phải ký mượn vào sổ theo dõi và trả lại đúng thời hạn.

  Bên cạnh đó, khi thực hiện việc sao chụp hồ sơ thì tuyệt đối không được pháp tẩy xóa, sửa chữa hay ghi thêm vào hồ sơ.

  (3) Có thể đính chính thông tin về ngày sinh trong hồ sơ Đảng viên không?

  Căn cứ theo tiểu mục 9.1 mục 9 Hướng dẫn 01-HD/TW năm 2021 có hướng dẫn về trường hợp Đảng viên cần thay đổi họ, tên khác với đã khai trong lý lịch đảng viên thì thực hiện theo trình tự như sau

  - Gửi đến cấp ủy cơ sở đơn đề nghị và văn bản chính thức của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép được thay đổi họ, tên. 

  - Cấp ủy cơ sở xem xét và đề nghị cấp ủy cấp trên trực tiếp xem xét, quyết định. 

  Theo đó, khi có quyết định của cấp ủy có thẩm quyền cho thay đổi họ, tên thì tổ chức đảng quản lý hồ sơ thực hiện chỉnh sửa đồng bộ họ, tên trong các tài liệu và cơ sở dữ liệu đảng viên do cấp ủy các cấp quản lý.

   
  59 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận