Mức lương đối với chức danh kiểm định viên kỹ thuật an toàn lao động là bao nhiêu?

Chủ đề   RSS   
 • #606588 03/11/2023

  DAPL

  Sơ sinh

  Vietnam
  Tham gia:02/04/2023
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 10
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 0 lần


  Mức lương đối với chức danh kiểm định viên kỹ thuật an toàn lao động là bao nhiêu?

  Chức danh kiểm định viên kỹ thuật an toàn lao động được áp dụng hệ số lương viên chức loại nào và có mức lương bao nhiêu? Kiểm định viên kỹ thuật an toàn lao động có nhiệm vụ gì?

  Kiểm định viên kỹ thuật an toàn lao động làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập được áp dụng hệ số lương viên chức loại nào?

  Theo điểm b khoản 1 Điều 9 Thông tư 30/2022/TT-BLĐTBXH như sau, cách xếp lương đối với các chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành kiểm định kỹ thuật an toàn lao động như sau:

  Các chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành kiểm định kỹ thuật an toàn lao động được áp dụng bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước (Bảng 3) ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, như sau:

  - Chức danh nghề nghiệp Kiểm định viên chính kỹ thuật an toàn lao động được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2 nhóm 1 (từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78);

  - Chức danh nghề nghiệp Kiểm định viên kỹ thuật an toàn lao động được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1 (từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98);

  - Chức danh nghề nghiệp Kỹ thuật viên kiểm định kỹ thuật an toàn lao động được áp dụng hệ số lương của viên chức loại B (từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06).

  Theo đó, kiểm định viên kỹ thuật an toàn lao động làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập được áp dụng hệ số lương viên chức loại A1 (từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98).

  an-toan-lao-dong

  Mức lương của kiểm định viên kỹ thuật an toàn lao động làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập là bao nhiêu?

  Lương viên chức loại A1 từ ngày 01/7/2023 được áp dụng theo công thức như sau:

  Mức lương = Hệ số lương x Lương cơ sở từ ngày 01/7/2023

  Trong đó:

  - Lương cơ sở từ ngày 01/7/2023 sẽ là 1.800.000 đồng/tháng (theo Nghị định 24/2023/NĐ-CP)

  - Hệ số lương của viên chức loại A1 sẽ được áp dụng theo các hệ số tại Bảng 3, Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước (ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP)

  Theo đó, mức lương đối với kiểm định viên kỹ thuật an toàn lao động được xác định như sau:

  lương Kiểm định viên kỹ thuật an toàn lao động

  Kiểm định viên kỹ thuật an toàn lao động làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện những nhiệm vụ gì?

  Theo khoản 1 Điều 5 Thông tư 30/2022/TT-BLĐTBXH, kiểm định viên kỹ thuật an toàn lao động làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện những nhiệm vụ sau đây:

  - Xây dựng hoặc tham gia xây dựng kế hoạch kiểm định cho đối tượng kiểm định cụ thể, đúng chuyên ngành theo sự phân công;

  - Trực tiếp thực hiện việc kiểm định các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động và chịu trách nhiệm cá nhân về kết quả kiểm định; tư vấn kỹ thuật an toàn cho các cơ sở sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trong phạm vi được phân công;

  - Tham gia các nhiệm vụ khoa học và công nghệ liên quan đến lĩnh vực kiểm định kỹ thuật an toàn được phân công;

  - Tham gia biên soạn giáo trình và tổ chức huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động, huấn luyện cho cán bộ quản lý và công nhân vận hành các đối tượng có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động phù hợp với phạm vi kiểm định được phân công;

  - Tham gia biên soạn chương trình, tài liệu và đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ thuật viên kiểm định kỹ thuật an toàn lao động khi được phân công.

  Tóm lại, mức lương đối với kiểm định viên kỹ thuật an toàn lao động được xác định như sau:

  lương Kiểm định viên kỹ thuật an toàn lao động

   

   
  222 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận