Mức lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở tăng 0,2% từ đầu năm 2023

Chủ đề   RSS   
 • #595513 15/12/2022

  xuanuyenle
  Top 50
  Cao học

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (1546)
  Số điểm: 56248
  Cảm ơn: 46
  Được cảm ơn 1200 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Mức lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở tăng 0,2% từ đầu năm 2023

  Ngày 12/12/2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Quyết định 2081/QĐ-NHNN về mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2023 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở.

  Theo đó, mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2023 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Thông tư 11/2013/TT-NHNN, Thông tư 32/2014/TT-NHNNThông tư 25/2016/TT-NHNN là 5,0%/năm (tăng 0,2% so với năm 2021-2022).

  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2023 và thay thế Quyết định 1956/QĐ-NHNN ngày 03/12/2021 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2022 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở.

  Theo Điều 2 Thông tư 11/2013/TT-NHNN được bổ sung bởi điểm b khoản 2 Điều 1 Thông tư 25/2016/TT-NHNNquy định về nguyên tắc cho vay hỗ trợ nhà ở được thực hiện như sau:

  - Ngân hàng Nhà nước thực hiện tái cấp vốn để hỗ trợ cho các ngân hàng cho vay hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Thông tư 11/2013/TT-NHNN. Việc giải ngân cho vay hỗ trợ nhà ở của ngân hàng đối với khách hàng từ nguồn tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước kết thúc khi Ngân hàng Nhà nước giải ngân hết số tiền tái cấp vốn nhưng tối đa là 36 tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực. 

  Riêng đối với khách hàng là cá nhân, hộ gia đình mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; thuê, mua nhà ở thương mại; xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa lại nhà ở của mình, thời gian giải ngân của các ngân hàng từ nguồn tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước để cho vay hỗ trợ nhà ở được thực hiện tối đa đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2016

  - Ngân hàng thực hiện cho vay đối với khách hàng theo quy định của pháp luật hiện hành về cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng và các quy định tại Thông tư này. Ngân hàng có trách nhiệm xem xét, thẩm định, quyết định cho vay đối với khách hàng và chịu trách nhiệm về quyết định cho vay của mình.

  - Khách hàng có trách nhiệm sử dụng vốn vay đúng mục đích và hoàn trả đầy đủ gốc, lãi đúng hạn cho ngân hàng theo hợp đồng tín dụng.

  - Ngân hàng cho vay các doanh nghiệp là chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội, dự án nhà ở thương mại chuyển đổi công năng sang dự án nhà ở xã hội trên cơ sở danh mục do Bộ Xây dựng công bố trong từng thời kỳ. Tổng mức cho vay của các ngân hàng đối với doanh nghiệp chiếm tối đa 30% nguồn tái cấp vốn hỗ trợ nhà ở quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư 11/2013/TT-NHNN.

  - Việc giải ngân tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước chỉ áp dụng đối với các khoản vay mà ngân hàng đã ký hợp đồng tín dụng với khách hàng trước ngày 31 tháng 03 năm 2016 và đã được ngân hàng báo cáo Ngân hàng Nhà nước tại báo cáo định kỳ số liệu đến ngày 10 tháng 5 năm 2016.

  - Sau thời điểm ngân hàng kết thúc giải ngân từ nguồn tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước quy định tại khoản 1 Điều 2, ngân hàng tiếp tục giải ngân cho khách hàng đối với số tiền chưa giải ngân hết theo hợp đồng tín dụng đã ký bằng nguồn vốn của ngân hàng trên cơ sở lãi suất cho vay thỏa thuận và chính sách khách hàng của từng ngân hàng.

  Xem chi tiết tại Quyết định 2081/QĐ-NHNN có hiệu lực từ ngày 01/01/2023 và thay thế Quyết định 1956/QĐ-NHNN.

   
  193 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #596119   28/12/2022

  Mức lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở tăng 0,2% từ đầu năm 2023

  Cảm ơn bài viết bổ ích của bạn. Hiện nay mức lãi suất vay của bất kỳ khoản vay nào tại các ngân hàng đều có xu hướng tăng cao. Theo đó, lãi suất vay hỗ trợ nhà ở cũng tăng 0,2% vào năm 2023. Điều này tạo nên phần gánh nặng đối với người đi vay cho nên các cá nhân, hộ gia đình nên cân nhắc khi đi vay trong thời gian tới.

   
  Báo quản trị |