Mua nhà xưởng trên đất thuê của Nhà nước trả tiền hàng năm thì có cần đáp ứng ngành nghề không?

Chủ đề   RSS   
 • #606581 03/11/2023

  jellannm
  Top 50
  Female
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/03/2019
  Tổng số bài viết (1303)
  Số điểm: 9877
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 190 lần


  Mua nhà xưởng trên đất thuê của Nhà nước trả tiền hàng năm thì có cần đáp ứng ngành nghề không?

  Doanh nghiệp có phải đáp ứng ngành nghề khi tham gia đấu giá toàn bộ nhà xưởng nhà máy sản xuất nhựa trong khu công nghiệp trên đất thuê trả tiền hàng năm (Dự án chưa chấm dứt hoạt động còn nợ tiền thuê đất) do cơ quan thi hành phối với hợp Trung tâm đấu giá tài sản tổ chức không?  Nếu được thì công ty muốn thực hiện dự án xây dựng nhà máy may xuất khẩu thì ai là người châm dứt dự án nhà máy sản xuất nhựa. Trong trường hợp này công ty xin chấp thuận chủ trương đầu tư hay xin chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư?

  Điều kiện để đăng ký tham gia đấu giá

  Căn cứ Điều 38 Luật đấu giá tài sản 2016 quy định về đăng ký tham gia đấu giá như sau:

  - Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

  - Ngoài các điều kiện đăng ký tham gia đấu giá quy định tại Luật đấu giá tài sản 2016 và pháp luật có liên quan, người có tài sản đấu giá, tổ chức đấu giá tài sản không được đặt thêm yêu cầu, điều kiện đối với người tham gia đấu giá.

  - Những người sau đây không được đăng ký tham gia đấu giá:

  + Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

  + Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

  + Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

  + Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c khoản này;

  + Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

  Nếu doanh nghiệp không thuộc các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá nêu trên và đáp ứng các điều kiện tại Luật đấu giá tài sản 2016 và pháp luật liên quan thì được tham gia đấu giá tài sản, cụ thể trong trường hợp này thì cần tuân thủ theo quy định tại Luật đất đai 2013.

  Mua nhà xưởng trên đất thuê của Nhà nước trả tiền hàng năm thì có cần đáp ứng ngành nghề không?

  Để có thể tham gia đấu giá và mua nhà xưởng trên đất được Nhà nước cho thuê trả tiền hàng năm thì bên công ty phải thỏa điều kiện tại Điều 189 Luật đất đai 2013 quy định về điều kiện bán, mua tài sản gắn liền với đất được Nhà nước cho thuê thu tiền thuê đất hàng năm, cụ thể:

   Người mua tài sản gắn liền với đất thuê phải bảo đảm các điều kiện sau đây:

  + Có năng lực tài chính để thực hiện dự án đầu tư;

  + Có ngành nghề kinh doanh phù hợp với dự án đầu tư;

  + Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án trước đó.

  => Theo đó, nếu ngành nghề công ty không phù hợp với dự án đầu tư thì không thể mua nhà xưởng này được. Công ty nên bổ sung ngành nghề để thỏa điều kiện trên. 

  Về việc xin chủ trương đầu tư: Công ty tham gia đấu giá tài sản gắn liền với đất, không phải tham gia đấu mua nhận chuyển nhượng dự án đầu tư nên đối việc chấm dứt dự án nhà máy sản xuất nhựa sau khi công ty mua  không phải do công ty thực hiện. Công ty muốn thực hiện dự án đầu tư may xuất khẩu tại nhà xưởng mới mua thì sẽ thực hiện xin lại chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư (nếu thuộc trường hợp phải xin theo quy định từ Điều 30 đến Điều 38 Luật đầu tư 2020). 

  Hi vọng thông tin trên hữu ích đối với bạn!

   

   

   

   
  148 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận