Mua bán đất rừng phòng hộ

Chủ đề   RSS   
  • #607781 28/12/2023

    Mua bán đất rừng phòng hộ

    Gia đình ông A có khai hoang 01 mảnh đất thuộc rừng phòng hộ. Sau đó ông A chết giao đất cho con là B (B không biết đây là đất thuộc rừng phòng hộ). B sau đó bán cho C để sử dụng. Như vậy hành vi của A, B, C có vi phạm pháp luật không?

     
    102 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận