Một vài kiến thức về khoản vay ngắn hạn từ nước ngòai

Chủ đề   RSS   
 • #530174 01/10/2019

  Haitran1995
  Top 200
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:06/05/2019
  Tổng số bài viết (386)
  Số điểm: 4622
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 88 lần


  Một vài kiến thức về khoản vay ngắn hạn từ nước ngòai

  Căn cứ theo quy định tại Thông tư số 03/2016/TT-NHNNThông tư 05/2016/TT-NHNN thì khoản vay ngắn hạn (1 năm) sẽ không phải làm thủ tục đăng ký khoản vay nuớc ngoài tại Ngân hàng nhà nuớc.

  Tuy nhiên, đối với doanh nghiệp không phải là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nuớc ngoài thì phải đáp ứng điều kiện vay ngắn hạn quy định tại Khoản 1 Điều 11 Thông tư 12/2014/TT-NHNN như sau:

  “1. Điều kiện vay ngắn hạn nước ngoài:

  a) Bên đi vay không được vay ngắn hạn cho các mục đích sử dụng vốn trung, dài hạn;

  b) Đối với Bên đi vay là doanh nghiệp nhà nước, khoản vay ngắn hạn nước ngoài của các doanh nghiệp nhà nước phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương, thẩm định và chấp thuận theo quy định của pháp luật về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp”.

  Ngoài ra, vịệc thực hiện khoản vay nuớc ngoài  còn được quy định  tại Điểm b khoản 3 Điều 50 Thông tư 03/2016/TT- NHNN như sau:

  “3. Đối với việc thực hiện Khoản vay nước ngoài ngắn hạn:

  b) Các Khoản vay nước ngoài ngắn hạn mới được ký kết kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực phải tuân thủ quy định về mở và sử dụng tài Khoản vốn vay, trả nợ nước ngoài tại Thông tư này”.

  Như vậy, dù không phải thực hiện thủ tục đăng ký khoản vay nuớc  ngoài tuy nhiên, khi vay ngắn hạn, công ty chị vẫn phải tuân thủ quy định về mở và sử dụng tài Khoản vốn vay, trả nợ nước ngoài.  Cụ thể:

  Quy định về việc mở và sử dụng tài khoản vay, trả nợ nuớc ngoài được quy định cụ thể từ Điều 24 đến Điều 34 Chương IV của Thông tư 03/2016/TT-NHNN.

  Ngoài ra, nếu công ty chị là công ty có vốn đầu tư trực tiếp nuớc ngoài thì với  Khoản vay ngắn hạn nước ngoài: Bên đi vay có thể sử dụng tài Khoản vốn đầu tư trực tiếp theo quy định tại Điểm a Khoản này hoặc tài Khoản vay, trả nợ nước ngoài khác (không phải là tài Khoản vốn đầu tư trực tiếp) để thực hiện các giao dịch thu, chi liên quan đến Khoản vay nước ngoài. Mỗi Khoản vay ngắn hạn nước ngoài chỉ được thực hiện thông qua 01 (một) ngân hàng cung ứng dịch vụ tài Khoản. Bên đi vay có thể dùng 01 (một) tài Khoản cho 01 (một) hoặc nhiều Khoản vay nước ngoài ngắn hạn. Nội dung thu, chi của tài Khoản nay được quy định tại Điều 26 và Điều 27 Thông tư này”.

   Như vậy, đối với khoản vay ngắn hạn nuớc ngoài – khoản vay tự vay, tự trả chỉ cần thực hiện thủ tục vay và ký kết hợp đồng vay giữa hai bên, các điều khoản do hai bên cùng thỏa thuận. Tuy nhiên, để thực hiện khoản vay, cần đáp ứng các điều kiện về khoản vay ngắn hạn cũng như về mở, sử dụng tài Khoản vốn vay cũng như trả nợ nước ngoài theo quy định nêu trên.

   
  7944 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Haitran1995 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (02/10/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #532261   31/10/2019

  MewBumm
  MewBumm
  Top 50
  Male
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:26/09/2017
  Tổng số bài viết (1939)
  Số điểm: 12823
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 246 lần


  Về vấn đề vay ngắn hạn nước ngoài, như bạn đã cung cấp ở trên thì không cần đăng ký khoản vây với Ngân hàng nhà nước. Nhưng bạn có thể lưu ý thêm quy định tại Thông tư 03/2016/TT-NHNN thì Khoản vay ngắn hạn không có hợp đồng gia hạn nhưng còn dư nợ gốc tại thời Điểm tròn 01 (một) năm kể từ ngày rút vốn đầu tiên thì bên đi vay vẫn phải có nghĩa vụ đăng ký khoản vay (trừ trường hợp kết toán trong 10 ngày sau hạn trên). Điều này có nghĩa là không phải trường hợp vay ngắn hạn nào cũng không phải đăng ký.

   

   
  Báo quản trị |