Một số văn bản về nhà giáo và “Bệnh thành tích” trong giáo dục

Chủ đề   RSS   
 • #570715 26/04/2021

  huynhthu95
  Top 50
  Female
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:05/06/2017
  Tổng số bài viết (1262)
  Số điểm: 12550
  Cảm ơn: 61
  Được cảm ơn 204 lần


  Một số văn bản về nhà giáo và “Bệnh thành tích” trong giáo dục

  Nghị định 27/2015/NĐ-CP Quy định về xét tặng danh hiệu 'Nhà giáo Nhân dân', 'Nhà giáo Ưu tú'.

  Nghị định 14/2020/NĐ-CP quy định về chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu.

  - Thông tư 19/2020/TT-BLĐTBXH quy định về Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

  Thông tư 21/2020/TT-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư 08/2017/TT-BLĐTBXH quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp do Bộ Lao động - Thương và Xã hội ban hành.

  Thông tư 20/2020/TT-BLĐTBXH quy định về cơ sở thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

  Quyết định 1333/QĐ-TTg năm 2017 về thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân", "Nhà giáo Ưu tú" lần thứ 14 do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

  Chỉ thị 1737/CT-BGDĐT năm 2018 về tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

  - Công văn 6122/BGDĐT-TĐKT năm 2017 về khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

  Chỉ thị 33/2006/CT-TTg về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

  - Thông báo 183/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị tổng kết bốn năm thực hiện Chỉ thị 33/2006/CT-TTg về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, sơ kết ba năm thực hiện phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" và tổng kết năm học 2010 - 2011, triển khai nhiệm vụ năm học 2011 - 2012 đối với giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên và chuyên nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành.

  Quyết định 3859/QĐ-BGDĐT năm 2006 về Kế hoạch tổ chức cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục" do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

   
  487 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận