Một số lưu ý khi khởi kiện vụ án dân sự? Mẫu đơn khởi kiện mới nhất 2024?

Chủ đề   RSS   
 • #611824 22/05/2024

  xuanuyenle
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2194)
  Số điểm: 76408
  Cảm ơn: 68
  Được cảm ơn 1619 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Một số lưu ý khi khởi kiện vụ án dân sự? Mẫu đơn khởi kiện mới nhất 2024?

  Muốn khởi kiện nhưng không nắm rõ quy định pháp luật? Người dân có thể tham khảo bài viết sau đây để nắm rõ một số lưu ý khi khởi kiện một vụ án dân sự, kèm theo mẫu đơn khởi kiện mới nhất 2024.

  (1) Ai có quyền khởi kiện?

  Căn cứ tại Điều 186 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 có quy định về quyền khởi kiện vụ án dân sự như sau:

  Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp khởi kiện vụ án (sau đây gọi chung là người khởi kiện) tại Tòa án có thẩm quyền để yêu cầu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

  Như vậy, các cơ quan, tổ chức, cá nhân đều có quyền khởi kiện vụ án dân sự để yêu cầu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

  (2) Có thể khởi kiện một lúc nhiều tổ chức không?

  Điều 188 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 có quy định về phạm vi khởi kiện như sau:

  - Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể khởi kiện một hoặc nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân khác về một quan hệ pháp luật hoặc nhiều quan hệ pháp luật có liên quan với nhau để giải quyết trong cùng một vụ án.

  - Nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể cùng khởi kiện một cơ quan, một tổ chức, một cá nhân khác về một quan hệ pháp luật hoặc nhiều quan hệ pháp luật có liên quan với nhau để giải quyết trong cùng một vụ án.

  - Cơ quan, tổ chức, cá nhân quy định tại Điều 187 của Bộ luật này có thể khởi kiện một hoặc nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân khác về một quan hệ pháp luật hoặc nhiều quan hệ pháp luật có liên quan với nhau để giải quyết trong cùng một vụ án.

  Như vậy, cá nhân có quyền khởi kiện một lúc nhiều tổ chức về một quan hệ pháp luật hoặc nhiều quan hệ pháp luật có liên quan với nhau để giải quyết trong cùng một vụ án.

  Những lưu ý về hình thức, nội dung của đơn khởi kiện

  (1) Theo quy định pháp luật, cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện phải làm đơn khởi kiện.

  (2) Việc làm đơn khởi kiện của cá nhân, cơ quan, tổ chức được thực hiện như sau:

  Trường hợp người khởi kiện là cá nhân:

  - Cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi tố tụng dân sự thì có thể tự mình hoặc nhờ người khác làm hộ đơn khởi kiện vụ án. 

  Tại mục tên, địa chỉ nơi cư trú của người khởi kiện trong đơn phải ghi họ tên, địa chỉ nơi cư trú của cá nhân đó; ở phần cuối đơn, cá nhân đó phải ký tên hoặc điểm chỉ;

  - Cá nhân là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi thì người đại diện hợp pháp của họ có thể tự mình hoặc nhờ người khác làm hộ đơn khởi kiện vụ án. 

  Khi đó, tại mục tên, địa chỉ nơi cư trú của người khởi kiện trong đơn phải ghi họ tên, địa chỉ nơi cư trú của người đại diện hợp pháp của cá nhân đó; ở phần cuối đơn, người đại diện hợp pháp đó phải ký tên hoặc điểm chỉ;

  - Cá nhân thuộc 02 trường hợp vừa nêu trên mà là người không biết chữ, người khuyết tật nhìn, người không thể tự mình làm đơn khởi kiện, người không thể tự mình ký tên hoặc điểm chỉ thì có thể nhờ người khác làm hộ đơn khởi kiện và phải có người có đủ năng lực tố tụng dân sự làm chứng. Người làm chứng phải ký xác nhận vào đơn khởi kiện.

  Trường hợp người khởi kiện là cơ quan, tổ chức:

  Người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức đó có thể tự mình hoặc nhờ người khác làm hộ đơn khởi kiện vụ án. 

  Tại mục tên, địa chỉ của người khởi kiện phải ghi tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức và họ, tên, chức vụ của người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức đó; ở phần cuối đơn, người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức phải ký tên và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó; trường hợp tổ chức khởi kiện là doanh nghiệp thì việc sử dụng con dấu theo quy định của Luật doanh nghiệp.

  (3) Đơn khởi kiện phải có các nội dung chính sau đây:

  - Ngày, tháng, năm làm đơn khởi kiện;

  - Tên Tòa án nhận đơn khởi kiện;

  - Tên, nơi cư trú, làm việc của người khởi kiện là cá nhân hoặc trụ sở của người khởi kiện là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có).

  Trường hợp các bên thỏa thuận địa chỉ để Tòa án liên hệ thì ghi rõ địa chỉ đó;

  - Tên, nơi cư trú, làm việc của người có quyền và lợi ích được bảo vệ là cá nhân hoặc trụ sở của người có quyền và lợi ích được bảo vệ là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có);

  - Tên, nơi cư trú, làm việc của người bị kiện là cá nhân hoặc trụ sở của người bị kiện là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có). Trường hợp không rõ nơi cư trú, làm việc hoặc trụ sở của người bị kiện thì ghi rõ địa chỉ nơi cư trú, làm việc hoặc nơi có trụ sở cuối cùng của người bị kiện;

  - Tên, nơi cư trú, làm việc của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là cá nhân hoặc trụ sở của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có).

  Trường hợp không rõ nơi cư trú, làm việc hoặc trụ sở của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan thì ghi rõ địa chỉ nơi cư trú, làm việc hoặc nơi có trụ sở cuối cùng của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;

  - Quyền, lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm; những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết đối với người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;

  - Họ, tên, địa chỉ của người làm chứng (nếu có);

  - Danh mục tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện.

  Lưu ý: 

  Kèm theo đơn khởi kiện phải có tài liệu, chứng cứ chứng minh quyền, lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm. 

  Trường hợp vì lý do khách quan mà người khởi kiện không thể nộp đầy đủ tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện thì họ phải nộp tài liệu, chứng cứ hiện có để chứng minh quyền, lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm. 

  Người khởi kiện bổ sung hoặc giao nộp bổ sung tài liệu, chứng cứ khác theo yêu cầu của Tòa án trong quá trình giải quyết vụ án.

  Mẫu đơn khởi kiện trong tố tụng dân sự mới nhất 2024

  Hiện nay, mẫu Đơn khởi kiện trong tố tụng dân sự đang được áp dụng là Mẫu 23-DS ban hành kèm theo Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP.

  Xem và tải Mẫu đơn khởi kiện

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/05/22/mau-don-khoi-kien.docx

  Có thể nộp đơn khởi kiện online không?

  Người khởi kiện gửi đơn khởi kiện kèm theo tài liệu, chứng cứ mà mình hiện có đến Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án bằng 03 phương thức sau đây:

  - Nộp trực tiếp tại Tòa án;

  - Gửi đến Tòa án theo đường dịch vụ bưu chính;

  - Gửi trực tuyến bằng hình thức điện tử qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án (nếu có).

  (căn cứ tại Điều 190 Bộ luật tố tụng dân sự 2015)

  Như vậy, có thể nộp đơn khởi kiện online bằng cách thông qua Cổng TTĐT của Tòa án (nếu có).

  Trên đây là một số thông tin cần lưu ý cho người dân khi nộp đơn khởi kiện vụ án dân sự.

   
  100 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận