Một phán quyết trọng tài được thi hành như thế nào?

Chủ đề   RSS   
 • #507459 13/11/2018

  minhpham1995
  Top 50
  Male
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (1422)
  Số điểm: 11968
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 208 lần


  Một phán quyết trọng tài được thi hành như thế nào?

  Phán quyết trọng tài là chung thẩm và có hiệu lực đối với các bên, trừ trường hợp bị hủy hoặc bì từ chối thi hành (theo quy định tại khoản 5 Điều 61 Luật Trọng tài thương mại 2010) ;

  Một phán quyết của Hội đồng trọng tài trong nước sẽ được thi hành phù hợp với luật thi hành án dân sự bởi các cơ quan thi hành án dân sự của Việt Nam mà không cần thông qua các thủ tục chấp thuận hay cho phép của tòa án (theo quy định tại Điều 67 Luật Trọng tài thương mại 2010);

  Phán quyết của trọng tài vụ việc phải đăng kí theo quy định tại Điều 62, trước khi thi hành bởi cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền (theo quy định tại khoản 2 Điều 66 Luật Trọng tài thương mại 2010) ;

   
  1136 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #507467   13/11/2018

  Hết thời hạn thi hành phán quyết trọng tài mà bên phải thi hành phán quyết không tự nguyện thi hành và cũng không yêu cầu huỷ phán quyết trọng tài thì bên được thi hành phán quyết trọng tài có quyền làm đơn yêu cầu Cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền thi hành phán quyết trọng tài. 

   

   
  Báo quản trị |