Một Luật sư có thể tự đề cử mình bào chữa trong các vụ án hình sự cần chỉ định người bào chữa không?

Chủ đề   RSS   
 • #595657 22/12/2022

  Một Luật sư có thể tự đề cử mình bào chữa trong các vụ án hình sự cần chỉ định người bào chữa không?

  Một Luật sư có thể tự đề cử mình bào chữa trong các vụ án hình sự cần chỉ định người bào chừa không?

  Luật sư công là gì! Quyền lợi và trách nghiệm của họ!

   
  140 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn ttrongan2000@gmail.com vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (22/12/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận