[MỚI] Thông tư 105: Điều chỉnh lương trưởng ban kiểm soát viên công ty TNHH MTV 100% vốn nhà nước

Chủ đề   RSS   
 • #577850 08/12/2021

  lamlinh_2507
  Top 500
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:28/03/2018
  Tổng số bài viết (126)
  Số điểm: 3130
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 170 lần


  [MỚI] Thông tư 105: Điều chỉnh lương trưởng ban kiểm soát viên công ty TNHH MTV 100% vốn nhà nước

  Ngày 25/11/2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 105/2021/TT-BTC  thay thế Thông tư 97/2017/TT-BTC hướng dẫn trích lập, quản lý tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên tại công TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

  Điều chỉnh lương trưởng ban kiểm soát viên công ty TNHH MTV 100% vốn nhà nước - Minh họa

  Theo khoản 2 Điều 3 của Thông tư 105, trước ngày 20 hàng tháng, cơ quan đại diện chủ sở hữu thực hiện chi trả tiền lương, thù lao cho Trưởng ban kiểm soát, kiểm soát viên vào tài khoản cá nhân của Trưởng ban kiểm soát, kiểm soát viên .

  Mức chi trả bằng 80% của số tiền lương, thù lao theo kế hoạch năm chia 12 tháng;

  Riêng đối với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam là 85% của số tiền lương, thù lao theo kế hoạch năm chia 12 tháng (cao hơn 5% so với quy định hiện hành.)

  Trong thời hạn 15 ngày sau khi quyết toán quỹ tiền lương theo quy định khi kết thúc năm tài chính:

  Công ty TNHH MTV thực hiện chuyển phần tiền lương, thù lao còn lại của Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên theo số đã được quyết toán về quỹ tiền lương, thù lao của Trưởng ban kiểm soát và Kiểm soát viên tại cơ quan đại diện chủ sở hữu.

  Thông tư 105/2021/TT-BTC có hiệu lực ngày 15/01/2022.

   
  841 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn lamlinh_2507 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (08/12/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #578992   31/12/2021

  [MỚI] Thông tư 105: Điều chỉnh lương trưởng ban kiểm soát viên công ty TNHH MTV 100% vốn nhà nước

  Ngoài ra, thông tư cũng nêu rõ tiền thưởng của Trưởng ban kiểm soát và Kiểm soát viên bao gồm tiền thưởng hằng năm và thưởng khi kết thúc nhiệm kỳ. Khi thực hiện quyết định chi thưởng hằng năm cho người quản lý, cán bộ công nhân viên công ty, công ty TNHH MTV thực hiện chuyển 90% tiền thưởng năm của Trưởng ban kiểm soát và Kiểm soát viên về quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Trưởng ban kiểm soát và Kiểm soát viên tại cơ quan đại diện chủ sở hữu.

   
  Báo quản trị |