Mới: NĐ 106/2020/NĐ-CP quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập từ 15/11/2020

Chủ đề   RSS   
 • #557666 11/09/2020

  TuyenBig
  Top 100
  Female
  Trung cấp

  Bắc Kạn , Việt Nam
  Tham gia:27/03/2018
  Tổng số bài viết (741)
  Số điểm: 27039
  Cảm ơn: 24
  Được cảm ơn 949 lần


  Mới: NĐ 106/2020/NĐ-CP quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập từ 15/11/2020

  Nghị định 106/2020/NĐ-CP

  Nghị định 106/2020/NĐ-CP quy định về vị trí việc làm

  Ngày 10/9/2020 Chính phủ ban hành Nghị định 106/2020/NĐ-CP quy định về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.

  Theo đó,

  Về căn cứ xác định vị trí việc làm, số lượng người làm việc và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp

  * Căn cứ xác định vị trí việc làm bao gồm:

  - Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập;

  - Mức độ phức tạp, tính chất, đặc điểm, quy mô hoạt động; phạm vi, đối tượng phục vụ; quy trình quản lý chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

  * Căn cứ xác định số lượng người làm việc bao gồm:

  - Vị trí việc làm và khối lượng công việc thực tế tại từng vị trí việc làm của đơn vị sự nghiệp công lập;

  - Mức độ hiện đại hóa công sở, trang thiết bị, phương tiện làm việc và ứng dụng công nghệ thông tin;

  - Thực trạng quản lý, sử dụng số lượng người làm việc được giao của đơn vị.

  * Căn cứ xác định cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp bao gồm:

  - Danh mục vị trí việc làm;

  - Mức độ phức tạp của công việc của vị trí việc làm;

  - Tiêu chuẩn, chức danh nghề nghiệp viên chức tương ứng với vị trí việc làm.

  Về phân loại vị trí việc làm:

  * Phân loại theo khối lượng công việc

  - Vị trí việc làm do một người đảm nhận,

  - Vị trí việc làm do nhiều người đảm nhận.

  - Vị trí việc làm kiêm nhiệm.

   * Phân loại theo tính chất, nội dung công việc

  - Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý.

  - Vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành.

  - Vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung (hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, tổ chức cán bộ, kế hoạch tài chính và các vị trí việc làm không giữ chức danh nghề nghiệp chuyên ngành của | đơn vị sự nghiệp công lập).

  - Vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ.

  Nghị định có hiệu lực thi hành từ 15/11/2020 và thay thế Nghị định 41/2012/NĐ-CP

  Xem chi tiết văn bản tại file đính kèm:

   
  11002 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận