Mới: Nâng tiêu chuẩn tuyển chọn, đào tạo sĩ quan dự bị

Chủ đề   RSS   
 • #538969 18/02/2020

  pigreen
  Top 500
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:08/02/2020
  Tổng số bài viết (145)
  Số điểm: 2679
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 229 lần


  Mới: Nâng tiêu chuẩn tuyển chọn, đào tạo sĩ quan dự bị

  Dự thảo Nghị định của Chính phủ về sĩ quan dự bị Quân đội nhân dân Việt Nam sẽ thay thế Nghị định 26/2002/NĐ-CP về sĩ quan dự bị Quân đội nhân dân Việt Nam; và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2020.

  Nội dung dự thảo Nghị định có sự điều chỉnh, bổ sung nhiều quy định mới so với Nghị định 26/2002/NĐ-CP, nổi bật là việc xác định rõ đối tượng và nâng mức tiêu chuẩn đào tạo sĩ quan dự bị, cụ thể như sau:

   

  Nghị định 26/2002/NĐ-CP

  Dự thảo Nghị định mới

  Đối tượng được tuyển chọn, đào tạo

  a) Quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan khi thôi phục vụ tại ngũ và hạ sĩ quan dự bị hạng 1;

  b) Cán bộ, công chức ngoài quân đội và những người tốt nghiệp đại học trở lên.

   

  a) Quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan chuẩn bị xuất ngũ, hạ sĩ quan dự bị;

  b) Cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, mặt trận tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; công dân tốt nghiệp đại học trở lên và sinh viên khi tốt nghiệp đại học.

   

  Tiêu chuẩn tuyển chọn

  a) Tiêu chuẩn chung: Những người thuộc diện quy định tại khoản 1 Điều này, có đủ tiêu chuẩn về chính trí phẩm chất đạo đức, trình độ học vấn, sức khỏe và tuổi đời thì có thể được tuyển chọn đào tạo sĩ quan dự bị. Tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể đối với từng đối tượng được tuyển chọn đào tạo sĩ quan dự bị do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định.

  b) Tiêu chuẩn cụ thể (không quy định trong Nghị định, được hướng dẫn tại Thông tư 14/2003/TT-BQP)

  a) Quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan khi thôi phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan dự bị hạng 1 đã giữ chức vụ phó trung đội trưởng hoặc cán bộ tiểu đội và chức vụ tương đương, trình độ văn hóa tốt nghiệp phổ thông trung học, nếu thiếu có thể lấy đến tốt nghiệp trung học cơ sở, với người dân tộc thiểu số lấy đến tốt nghiệp tiểu học; tuổi đời không quá 30;

  b) Cán bộ, công chức và những người hưởng chế độ như cán bộ, công chức (sau đây gọi chung là cán bộ, công chức) đang công tác ở các cơ quan đảng, nhà nước, các đoàn thể chính trị - xã hội từ cấp xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là xã) trở lên, có trình độ văn hóa tốt nghiệp phổ thông trung học, với người dân tộc thiểu số lấy đến tốt nghiệp trung học cơ sở; tuổi đời không quá 35;

  c) Những người tốt nghiệp đại học trở lên có chuyên môn phù hợp với yêu cầu của Quân đội, tuổi đời không quá 35;

  d) Sinh viên khi tốt nghiệp đại học có chuyên môn phù hợp với yêu cầu của Quân đội, là đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; tuổi đời không quá 30.

  a) Tiêu chuẩn chung: có lại lịch chính trị rõ ràng, là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoặc có đủ tiêu chuẩn chính trị để bối dưỡng phát triển thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân; có trình độ, kiến thức chuyên môn, văn hóa, tuổi đời phù hợp với từng đối tượng; sức khỏe từ loại 1 đến loại 3 theo quy định tuyển chọn sức khỏe tuyển quân, tuyển sinh quân sự của Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng.

  b) Tiêu chuẩn cụ thể:

  -Quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan chuẩn bị xuất ngũ, hạ sĩ quan dự bị đã giữ chức phó trung đội trưởng hoặc cán bộ tiểu đội và tương đương; tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên, với người dân tộc thiểu số lấy đến tốt nghiệp trung học cơ sở; tuổi đời đối với quân nhân chuyên nghiệp không quá 35, hạ sĩ quan chuẩn bị xuất ngũ và hạ sĩ quan dự bị không quá 30; 

  - Cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, mặt trận tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị-xã hội ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, trình độ học vấn từ cao đẳng trở lên; tuổi đời không quá 35;

  - Công dân có chuyên môn phù hợp với yêu cầu của Quân đội, tốt nghiệp đại học tuổi đời không quá 30, tốt nghiệp sau đại học tuổi đời không quá 35;

  - Sinh viên khi tốt nghiệp đại học có chuyên môn phù hợp với yêu cầu của Quân đội; tuổi đời không quá 30.

   

  Như vậy, qua bảng so sánh có thế thấy, dự thảo Nghị định về sĩ quan dự bị Quân đội nhân dân Việt Nam đã mở rộng, xác định rõ đối tượng được tuyển chọn, đào tạo; quy định chi tiết hơn tiêu chuẩn tuyển chọn chung; đồng thời, nâng cao tiêu chuẩn năng lực trình độ học vấn đối với mỗi nhóm đối tượng cụ thể

  Xem chi tiết văn bản tại đây:

  Cập nhật bởi pigreen ngày 18/02/2020 04:14:40 CH
   
  2127 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn pigreen vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (18/02/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận