Mới: Lộ trình thực hiện đề án học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức

Chủ đề   RSS   
 • #533274 21/11/2019

  TuyenBig
  Top 100
  Female
  Trung cấp

  Bắc Kạn , Việt Nam
  Tham gia:27/03/2018
  Tổng số bài viết (741)
  Số điểm: 27039
  Cảm ơn: 24
  Được cảm ơn 949 lần


  Mới: Lộ trình thực hiện đề án học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức

  CB, CC, VC cần hiểu đúng “Trả tiền lương theo vị trí việc làm” là gì?

  Toàn bộ mức lương và phụ cấp công chức cấp xã 2020

   

  Ngày 19/11/2019 Thủ tướng ban hành Quyết định 1659/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019-2030”.

  Đối tượng áp dụng gồm:

  a) Cán bộ trong các cơ quan nhà nước.

  b) Công chức trong các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương; ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là cấp tỉnh); ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là cấp huyện); công chức xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là cấp xã).

  c) Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

  Các đối tượng không áp dụng Đề án học tập ngoại ngữ cho CB, CC, VC giai đoạn 2019-2030: Xem chi tiết TẠI ĐÂY

  Thời gian thực hiện: từ năm 2019 đến hết năm 2030

  Lộ trình thực hiện như sau:

  a) Giai đoạn 2017 - 2020: các bộ, ngành, địa phương tập trung xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức” của cơ quan, đơn vị mình với các mục tiêu, yêu cầu, nội dung hoạt động. Rà soát, hoàn thiện các quy định về tiêu chuẩn, trình độ ngoại ngữ đối với cán bộ, công chức, viên chức.

  b) Giai đoạn 2021 - 2025: Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Đề án để hoàn thành các mục tiêu đề ra. Mở rộng mạng lưới các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có năng lực, uy tín tham gia thực hiện Đề án.

  c) Giai đoạn 2006 - 2030: Đẩy mạnh thực hiện các hoạt động để hoàn | thành các mục tiêu Đề án. Đưa việc học tập ngoại ngữ thành hoạt động | thường xuyên, thiết thực và triển khai đồng bộ, rộng khắp trong cả nước để nâng cao chất lượng, hiệu quả thực thi công vụ và làm việc trong môi trường quốc tế của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

  Quyết định có hiệu lực từ ngày 19/11/2019.

  Mời bạn xem chi tiết tại file đính kèm:

   
  11114 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #533343   22/11/2019

  MinhPig
  MinhPig
  Top 75
  Female
  Lớp 12

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:06/04/2018
  Tổng số bài viết (804)
  Số điểm: 20259
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 765 lần


  Kiểm tra, đánh giá năng lực ngoại ngữ gắn với thi tuyển, bổ nhiệm CB, CC

   

  Là một trong những nội dung quan trọng được đưa ra trong nhiệm vụ và giải pháp tại Quyết định 1659/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019-2030”.

  Theo đó, việc thực hiện kiểm tra, đánh giá năng lực trong đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức theo tiếp cận chuẩn quốc tế được

  - Thường xuyên tổ chức các kỳ thi, kiểm tra đánh giá năng lực ngoại ngữ của cán bộ, công chức, viên chức;

  - Kiểm tra việc cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và các chứng chỉ theo các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng được cấp có thẩm quyền cho phép tổ chức thi, đánh giá năng lực.

  - Tổ chức kiểm tra, đánh giá năng lực ngoại ngữ đối với cán bộ, công chức, viên chức gắn với thi tuyển, bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý;

  - Thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức bảo đảm tương ứng giữa trình độ, năng lực và khả năng sử dụng ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu thực thi công vụ và hội nhập quốc tế.

   
  Báo quản trị |