Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị khi điều lệ công ty không quy định

Chủ đề   RSS   
 • #516619 08/04/2019

  Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị khi điều lệ công ty không quy định

  Kính chào Luật sư!
   
  Công ty em muốn miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị mà trong Điều lệ Công ty không có quy định điều khoản nào để miễn nhiệm, cụ thể trường hợp như thế này: Anh thành viên Hội đồng quản trị hiện tại không vi phạm gì cả mà hơn nữa ảnh đang trong nhiệm kỳ mà cũng không có đơn xin từ nhiệm. Vậy cách nào để miễn nhiệm anh thành viên Hội đồng quản trị này? 
   
  Xin trân trọng cảm ơn!
   
  28779 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn inseco vì bài viết hữu ích
  ThS_LS_PhanCongTien (08/02/2020) ThanhLongLS (06/07/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #517179   25/04/2019

  leanhthu
  leanhthu
  Top 50
  Male
  Lớp 12

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:10/11/2008
  Tổng số bài viết (1840)
  Số điểm: 18030
  Cảm ơn: 654
  Được cảm ơn 1146 lần


  Chào bạn! Trường hợp trên của bạn tôi tư vấn như sau:

  Theo quy định Tại Điểm c Khoản 2 Điều 135 Luật doanh nghiệp 2014 quy định như sau

  "Điều 135. Đại hội đồng cổ đông

  1. Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần.
   
  2. Đại hội đồng cổ đông có các quyền và nghĩa vụ sau đây:
   
  a) Thông qua định hướng phát triển của công ty;
   
  b) Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; quyết định mức cổ tức hằng năm của từng loại cổ phần;
   
  c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên;
   
  d) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty nếu Điều lệ công ty không quy định một tỷ lệ hoặc một giá trị khác;
   
  đ) Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
   
  e) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;
   
  g) Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;
   
  h) Xem xét và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát gây thiệt hại cho công ty và cổ đông công ty;
   
  i) Quyết định tổ chức lại, giải thể công ty;
   
  k) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.·"
   
  Chiếu theo quy định viện dẫn trên thì Công ty bạn cần triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông xem xét việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.
   
  Trân trọng!

  Để được giải đáp mọi thắc mắc vui lòng liên hệ, LS. Lê Văn Thư - SĐT: 0977184216 ; Công ty Luật TNHH Thành Thái

  Trụ sở: Tổ 13, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

  Tel: SĐT 0977184216, Email: luatthanhthai@gmail.com; facebook: https://www.facebook.com/luatthanhthai.vn/; skype: leanhthu307

  Trân trọng!

   
  Báo quản trị |  
  4 thành viên cảm ơn leanhthu vì bài viết hữu ích
  inseco (07/05/2019) ThanhLongLS (06/07/2019) PhongDuy80 (08/10/2019) chiphuong1999 (02/04/2020)
 • #518332   17/05/2019

  hongngas
  hongngas

  Male
  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/05/2019
  Tổng số bài viết (7)
  Số điểm: 70
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 3 lần


  khó lòng mà miễn nhiệm được

  vấn đề này em cũng đang quan tâm

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn hongngas vì bài viết hữu ích
  inseco (29/05/2019)
 • #533027   15/11/2019

  Wip
  Wip

  Sơ sinh


  Tham gia:31/05/2017
  Tổng số bài viết (44)
  Số điểm: 250
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 48 lần


  Chòa bạn,

  Công ty bạn là công ty CP 100% vốn tư nhân?

  Nếu Điều lệ công ty không quy định thì áp dụng các quy định của luật doanh nghiệp. Điều kiện để miễn nhiệm thành viên HĐQT được quy định tại Điều 156 Luật Doanh nghiệp. Vấn đề là thẩm quyền bầu và miễn nhiệm thành viên HĐQT của công ty được Điều lệ công ty quy định thế nào? sau đó mới xác định đến thủ tục bầu và miễn nhiệm.

  Thông thường quyền bầu và miễn nhiệm thành viên HĐQT thuộc về Đại hội đồng cổ đông của công ty. Do vậy, khi muốn miễn nhiệm thành viên HĐQT, công ty phải tổ chức Đại HĐCĐ và đại diện công ty có tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiễm thành viên HĐQT để Đại hội thông qua.

  Trân trọng.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Wip vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (15/11/2019)
 • #533559   27/11/2019

  Nếu Điều lệ Công ty không quy định thì chỉ áp dụng Luật doanh nghiệp. Điều 156 Luật doanh nghiệp chỉ đề cập tới thẩm quyền mà không đề cập trình tự thủ tục. Tuy nhiên, bạn có thể áp dụng triệu tập và thông qua ĐHĐCĐ theo luật. 

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn viettelglobal vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (27/11/2019)

Tư vấn của Luật sư có tính chất tham khảo, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Luật sư theo thông tin sau:

Để được giải đáp mọi thắc mắc vui lòng liên hệ, LS. Lê Văn Thư - SĐT: 0977184216 ; Công ty Luật TNHH Thành Thái

Trụ sở: Tổ 13, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Tel: SĐT 0977184216, Email: luatthanhthai@gmail.com; facebook: https://www.facebook.com/luatthanhthai.vn/; skype: leanhthu307

Trân trọng!