Miễn lệ phí môn bài đối với địa điểm kinh doanh thành lập mới?

Chủ đề   RSS   
 • #577858 08/12/2021

  Miễn lệ phí môn bài đối với địa điểm kinh doanh thành lập mới?

  Trong năm 2021, có khá nhiều chính sách mới về thuế, phí, lệ phí, trong đó có quy định về miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh.

  Cụ thể, theo quy định tại Điều 3 Nghị định 139/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi điểm c khoản 1 Điều 1 Nghị định 22/2020/NĐ-CP, trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh sẽ được miễn lệ phí môn bài (từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12) đối với các trường hợp sau:

  - Tổ chức thành lập mới (được cấp mã số thuế mới, mã số doanh nghiệp mới).

  - Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân lần đầu ra hoạt động sản xuất, kinh doanh.

  - Trong thời gian miễn lệ phí môn bài, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời gian tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân được miễn lệ phí môn bài.

  Như vậy, căn cứ theo quy định trên, địa điểm kinh doanh thành lập mới không thuộc trường hợp được miễn lệ phí môn bài. Theo đó, nếu tổ chức thành lập mới, hộ gia đình, cá nhân lần đầu ra hoạt động sản xuất kinh doanh được miễn lệ phí môn bài mà có thành lập địa điểm kinh doanh thì địa điểm kinh doanh này mới được miễn lệ phí môn bài.

  Ngoài ra, đối với các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh trước ngày 24/02/2020 thành lập địa điểm kinh doanh sau ngày này thì không được miễn lệ phí môn bài mà phải kê khai và nộp lệ phí theo quy định.

   
  160 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn soodaugo vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (09/12/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #579209   31/12/2021

  mibietchi
  mibietchi
  Top 500
  Chồi

  Vietnam --> Hà Tĩnh
  Tham gia:25/05/2014
  Tổng số bài viết (148)
  Số điểm: 1190
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 62 lần


  Miễn lệ phí môn bài đối với địa điểm kinh doanh thành lập mới?

  Cảm ơn bài viết của bạn. Nhiều người vẫn mặc định địa ch nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thành lập sau ngày 24/02/2020 đều đươc miễn lệ phí môn bài của năm đầu thành lập. Thực tế như thông tin bạn cung cấp, thì chỉ những trường hợp doanh nghiệp trong thời gian được miễn lệ phí môn bài mà thành lập đơn vị phụ thuộc thì những đơn vị đó mới được miễn lệ phí môn bài cho năm đầu thành lập.

   
  Báo quản trị |