"Mẹ về hưu" có là "người phụ thuộc" khi tính thuế thu nhập cá nhân?

Chủ đề   RSS   
 • #462079 21/07/2017

  AiNguyen1995

  Female
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:15/02/2017
  Tổng số bài viết (74)
  Số điểm: 1300
  Cảm ơn: 21
  Được cảm ơn 56 lần


  "Mẹ về hưu" có là "người phụ thuộc" khi tính thuế thu nhập cá nhân?

   

  Theo quy định tại điều khoản 3, 4, điều 12 Nghị định 65/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân thì:

  "3. Đối tượng và căn cứ xác định người phụ thuộc mà người nộp thuế có nghĩa vụ nuôi dưỡng quy định tại Khoản 1 Điều này như sau:

  a) Con (bao gồm con đẻ, con nuôi hợp pháp, con riêng của vợ, con riêng của chồng) dưới 18 tuổi;

  b) Con (bao gồm con đẻ, con nuôi hợp pháp, con riêng của vợ, con riêng của chồng) từ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật không có khả năng lao động;

  c) Con (bao gồm con đẻ, con nuôi hợp pháp, con riêng của vợ, con riêng của chồng) đang học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, kể cả con từ 18 tuổi trở lên đang học bậc học phổ thông mà không có thu nhập hoặc có thu nhập không vượt quá mức thu nhập quy định tại Khoản 4 Điều này;

  d) Người ngoài độ tuổi lao động, người trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật nhưng bị khuyết tật không có khả năng lao động mà không có thu nhập hoặc có thu nhập nhưng không vượt quá mức thu nhập quy định tại Khoản 4 Điều này, bao gồm:

  - Vợ hoặc chồng của người nộp thuế;

  - Cha đẻ, mẹ đẻ, cha dượng, mẹ kế, cha mẹ nuôi hợp pháp, cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng) của người nộp thuế;

  - Cá nhân khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế phải trực tiếp nuôi dưỡng.

  4. Mức thu nhập làm căn cứ xác định người phụ thuộc được áp dụng giảm trừ là mức thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng."

  Tuy nhiên,để làm rõ hơn quy định thì quy định của điểm d, khoản 1, điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC thì người phụ thuộc bao gồm:

  "d3) Cha đẻ, mẹ đẻ; cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng); cha dượng, mẹ kế; cha nuôi, mẹ nuôi hợp pháp của người nộp thuế đáp ứng điều kiện tại điểm đ, khoản 1, Điều này."

  Điểm đ, khoản 1, điều 9, Thông tư 11/2013/TT-BTC quy định:

  "đ) Cá nhân được tính là người phụ thuộc theo hướng dẫn tại các tiết d.2, d.3, d.4, điểm d, khoản 1, Điều này phải đáp ứng các điều kiện sau:

  đ.1) Đối với người trong độ tuổi lao động phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

  đ.1.1) Bị khuyết tật, không có khả năng lao động.

  đ.1.2) Không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

  đ.2) Đối với người ngoài độ tuổi lao động phải không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng."

  Theo đó thì đối tượng cụ thể ở đây là mẹ nhưng có hưởng lương hưu (ngoài độ tuổi lao động và có thu nhập). "Mẹ" ở đây thuộc đối tượng quy định tại khoản 3, điều 12, NĐ65/2013 tuy nhiên phải xem xét xem khoản lương hưu và các khoản thu nhập khác bình quân hằng tháng là bao nhiêu. Nếu trên 1.000.000đ/tháng thì không đáp ứng khoản 4, điều 12, NĐ65/2013/NĐ-CP nên không được tính là người phụ thuốc để được áp dụng giảm trừ gia cảnh. Nếu dưới 1.000.000đ/tháng thì được tính là người phụ thuộc để được áp dụng giảm trừ gia cảnh.

  Nguyễn Như Ái

  email: nguyenai1995@gmail.com

   
  28229 | Báo quản trị |  
  3 thành viên cảm ơn AiNguyen1995 vì bài viết hữu ích
  DT_DA (22/07/2017) GHLAW (22/07/2017) TruongMinhToan (22/07/2017)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận