Mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo thông tư 78/2014/TT-BTC

Chủ đề   RSS   
 • #330631 28/06/2014

  phamthanhhuu
  Top 25
  Male
  Dân Luật bậc 1


  Tham gia:20/07/2012
  Tổng số bài viết (3536)
  Số điểm: 109378
  Cảm ơn: 401
  Được cảm ơn 4354 lần


  Mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo thông tư 78/2014/TT-BTC

  Mẫu số: 08/TNDN
  (Ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính)

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ----------------

  TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

  (Dùng cho doanh nghiệp kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động bán toàn bộ Công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu dưới hình thức chuyển nhượng vốn có gắn với bất động sản)

  [01] Kỳ tính thuế: □ Từng lần phát sinh: Ngày ………… tháng ……… năm ………

  [02] Lần đầu □                           [03] Bổ sung lần thứ: □

  1. Bên chuyển nhượng:

  [04] Tên người nộp thuế...........................................................................................

  [05] Mã số thuế:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  [06] Địa chỉ trụ sở: ...................................................................................................

  [07] Quận/huyện: ………………………… [08] tỉnh/thành phố: ................................

  [09] Điện thoại: ………………………… [10] Fax: …………………… [11] Email: .....

  2. Bên nhận chuyển nhượng:

  [12] Tên tổ chức/cá nhân nhận chuyển nhượng: .....................................................

  [13] Mã số thuế (đối với doanh nghiệp) hoặc số chứng minh nhân dân (đối với cá nhân):

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  [14] Địa chỉ: ..............................................................................................................

  [15] Hợp đồng chuyển nhượng: Số: .... ngày .... tháng .... năm có công chứng hoặc chứng thực tại UBND phường (xã) xác nhận ngày ... tháng ... năm.... (nếu có).

  [16] Tên Đại lý thuế (nếu có):..................................................................................

  [17] Mã số thuế:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  [18] Địa chỉ: ...............................................................................................................

  [19] Quận/huyện: ………………………… [20] tỉnh/thành phố: .................................

  [21] Điện thoại: …………………………… [22] Fax: …………… [23] Email: .............

  [24] Hợp đồng đại lý: số ………………..….. ngày .....................................................

  Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

  STT

  Chỉ tiêu

  Mã chỉ tiêu

  Số tiền

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  1

  Doanh thu của hoạt động bán toàn bộ Công ty có gắn với chuyển nhượng bất động sản

  [25]

   

  2

  Chi phí của hoạt động bán toàn bộ Công ty có gắn với chuyển nhượng bất động sản

  [26]

   

   

  Trong đó:

   

   

  2.1

  - Giá vốn của đất chuyển nhượng

  [27]

   

  2.2

  - Chi phí đền bù thiệt hại về đất

  [28]

   

  2.3

  - Chi phí đền bù thiệt hại về hoa màu

  [29]

   

  2.4

  - Chi phí cải tạo san lấp mặt bằng

  [30]

   

  2.5

  - Chi phí đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng

  [31]

   

  2.6

  - Chi phí khác (bao gồm cả giá mua của phần vốn chuyển nhượng)

  [32]

   

  3

  Thu nhập từ hoạt động bán toàn bộ Công ty có gắn với chuyển nhượng bất động sản ([33]=[25]-[26])

  [33]

   

  4

  Số lỗ từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản được chuyển kỳ này

  [34]

   

  5

  Thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) từ hoạt động bán toàn bộ Công ty có gắn với chuyển nhượng bất động sản ([35]=[33]-[34])

  [35]

   

  6

  Thuế suất thuế TNDN (22%)

  [36]

   

  7

  Thuế TNDN phải nộp ([37]=[35] x [36])

  [37]

   

  Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã kê khai./.

   

  NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
  Họ và tên: ………….
  Chứng chỉ hành nghề số ……………..

  …., ngày …. tháng …. năm ….
  NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
  ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

  (Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

  Tải File mẫu tờ khai TẠI ĐÂY

  Tải Thông tư 78/2014/TT-BTC TẠI ĐÂY

  Cập nhật bởi phamthanhhuu ngày 28/06/2014 08:13:37 SA
   
  10095 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn phamthanhhuu vì bài viết hữu ích
  thuycoi06 (02/07/2014)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận