Mẫu Quyết định thành lập hội đồng hòa giải cơ sở

Chủ đề   RSS   
 • #149081 21/11/2011

  tamtuyen_nuoctrong

  Mầm

  Tây Ninh, Việt Nam
  Tham gia:22/02/2011
  Tổng số bài viết (18)
  Số điểm: 515
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2 lần


  Mẫu Quyết định thành lập hội đồng hòa giải cơ sở

  Có bạn nào giúp mình xem 1 mẫu của quyết định thành lập hội đồng hòa giải cơ sở không ?

  Tạm dịch từ nội dung không dấu

  Co ban nao giup minh xem 01 mau cuar quyet dinh thanh lap hoi dong hoa giai co so khong?

  Lời nhắn : Bạn nhớ viết bài có đầy đủ dấu tiếng Việt

  Cập nhật bởi ntdieu ngày 21/11/2011 06:34:29 CH thêm dấu
   
  34426 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn tamtuyen_nuoctrong vì bài viết hữu ích
  tamhoangdinh66@gmail.com (15/06/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #149115   21/11/2011

  nguyenkhanhchinh
  nguyenkhanhchinh
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/09/2011
  Tổng số bài viết (6840)
  Số điểm: 79446
  Cảm ơn: 1955
  Được cảm ơn 3776 lần


  Chào tamtuyen!
  Không biết hòa giải gì? Xin được hiểu là hòa giải lao động nhé:

  Mẫu số 1: Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2007/TT-BLĐTBXH, ngày 23 tháng 10 năm 2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

   

  #ece9d8;" valign="top">

  Tên doanh nghiệp

  #ece9d8;" valign="top">

  Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                                            .........., ngày……tháng.. năm ......

   

  Quyết định

  Về việc thành lập Hội đồng hoà giải lao động cơ sở

   

   

  Giám đốc/tổng giám đốc doanh nghiệp

   

  Căn cứ Thông tư số 22/2007/TT-BLĐTBXH ngày 23 tháng 10 năm 2007 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Hội đồng hòa giải lao động cơ sở và hòa giải viên lao động;

  Căn cứ biên bản cuộc họp ngày.....tháng.....năm 200...... giữa đại diện bên người sử dụng lao động và Ban chấp hành Công đoàn cơ sở/Ban chấp hành công đoàn lâm thời;

   

  Quyết định:

   

  Điều 1. Thành lập Hội đồng hòa giải lao động cơ sở của doanh nghiệp  ........... gồm các ông, bà có tên sau:

   

  1- Chủ tịch Hội đồng:

  - Ông/bà (ghi rõ họ và tên) - Đại diện của bên…….  là Chủ tịch Hội đồng nửa nhiệm kỳ đầu, từ ngày.. tháng…..năm 200  đến ngày... tháng .. năm 200..  

  - Ông/bà (ghi rõ họ và tên) - Đại diện của bên…….  là Chủ tịch Hội đồng nửa nhiệm kỳ sau, từ ngày.. tháng…..năm 200  đến ngày... tháng .. năm 200.. 

   

  2- Thư ký Hội đồng:

  - Ông/bà (ghi rõ họ và tên) - Đại diện của bên…….  là Thư ký Hội đồng nửa nhiệm kỳ đầu, từ ngày.. tháng…..năm 200  đến ngày... tháng .. năm 200.. 

  - Ông/bà (ghi rõ họ và tên) - Đại diện của bên…….  là Chủ tịch Hội đồng nửa nhiệm kỳ sau, từ ngày.. tháng…..năm 200  đến ngày... tháng .. năm 200.. 

   

  3- Thành viên Hội đồng gồm:

  - Ông/bà (ghi rõ họ và tên) - Đại diện của bên ……………;

  - Ông/bà (ghi rõ họ và tên) - Đại diện của bên ……………;

  .....................................................................................................................................

   

  Điều 2. Nhiệm kỳ của Hội đồng hòa giải

  Nhiệm kỳ của Hội đồng hòa giải là hai (02) năm (từ ngày..tháng.năm 200.  đến ngày..tháng ..năm 200.).

   

  Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên Hội đồng hòa giải

  (Theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3, Mục I của Thông tư số 22/2007/TT-BLĐTBXH ngày 23 tháng 10 năm 2007 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Hội đồng hòa giải lao động cơ sở và hòa giải viên lao động).

   

  Điều 4. Nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên Hội đồng hòa giải

  (Theo quy định tại Khoản 4, Mục I của Thông tư số 22/2007/TT-BLĐTBXH ngày 23 tháng 10 năm 2007 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Hội đồng hòa giải lao động cơ sở và hòa giải viên lao động).

   

  Điều 5. Hiệu lực thi hành

  1. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày....... tháng ......năm 200..........

  2. Quyết định được công bố công khai tại doanh nghiệp. Người sử dụng lao động, Ban chấp hành công đoàn, những người có tên trong Quyết định có trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

   

   

  #ece9d8;" valign="top">

  Nơi nhận:

  - Các ông/bà có tên trong Quyết định;

  - BCH Công đoàn cơ sở;

  - Cơ quan lao động quận (huyện);

  - Lưu.  

  #ece9d8;" valign="top">

  Giám đốc/ tổng giám đốc

  (Ký tên, đóng dấu)

   

  Hy vọng giúp được gì đó cho tamtuyen!
  Chúc thành công.
  Thân./.

  0917 313 339

   
  Báo quản trị |  
 • #480150   28/12/2017

  qyết định về việc thành lập hội đồng hòa giải tanh chấp đất đai 

  Căn cư luaatj đất đai năm 2013

   
  Báo quản trị |