Mẫu khai lý lịch cá nhân

Chủ đề   RSS   
 • #464601 15/08/2017

  Mẫu khai lý lịch cá nhân

  Bộ Tư pháp có quy định mẫu thống nhất khai lý lịch cá nhân không? Vì hiện nay trên thị trường có bán rất nhiều loại mẫu khai lý lịch có nội dung khác nhau, có bản mẫu có nội dung yêu cầu chính quyền địa phương phải xác nhận việc chấp hành chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật nhà nước của bản thân và gia đình người khai lý lịch.

   

   
  2236 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận