Mẫu đơn xin ra khỏi Đảng hiện nay? Thủ tục xin ra khỏi Đảng như thế nào?

Chủ đề   RSS   
 • #611746 20/05/2024

  motchutmoingay24
  Top 200
  Lớp 5

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/03/2024
  Tổng số bài viết (419)
  Số điểm: 6151
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 126 lần


  Mẫu đơn xin ra khỏi Đảng hiện nay? Thủ tục xin ra khỏi Đảng như thế nào?

  Vì một số lý do mà đảng viên phải xin ra khỏi Đảng. Vậy đảng viên phải làm gì để xin ra khỏi Đảng? Thủ tục xin ra khỏi Đảng như thế nào?

  (1) Mẫu Đơn xin ra khỏi Đảng mới nhất hiện nay

  Căn cứ theo tiểu mục 11.2 Mục 11 Hướng dẫn 01-HD/TW năm 2021, đảng viên xin ra khỏi Đảng phải làm đơn xin ra khỏi Đảng, nói rõ lý do xin ra khỏi Đảng, báo cáo chi bộ.

  Đơn xin ra khỏi Đảng sẽ là cơ sở để chi bộ xem xét, quyết định. Nếu chi bộ đồng ý cho đảng viên ra khỏi Đảng thì sẽ báo cáo lên cấp ủy có thẩm quyền xem xét, quyết định.

  Bên cạnh đó, Đảng chỉ xem xét cho ra khỏi Đảng đối với những đảng viên chưa vi phạm về tư cách. Nếu vi phạm tư cách đảng viên thì phải xử lý kỷ luật về Đảng, sau đó mới xét cho ra khỏi Đảng.

  Mẫu đơn xin ra khỏi Đảng mới nhất hiện nay

  >> Tải mẫu Đơn xin ra khỏi Đảng tại đâyhttps://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/05/20/don-xin-ra-khoi-dang.docx

  (2) Hướng dẫn viết Đơn xin ra khỏi Đảng

  Nội dung đơn xin ra khỏi Đảng cần nêu rõ các thông tin sau:

  - Họ và tên, ngày sinh, quê quán, nơi thường trú của đảng viên.

  - Ngày, tháng, năm được kết nạp vào Đảng.

  - Lý do xin ra khỏi Đảng.

  - Cam kết sau khi ra khỏi Đảng.

  Đảng viên có thể tham khảo cách viết Đơn xin ra khỏi Đảng như sau:

  Phần kính gửi

  Ghi rõ tên đảng bộ tỉnh và tương đương, huyện và tương đương, đảng bộ cơ sở, đảng bộ bộ phận và chi bộ đảng viên đang sinh hoạt đảng.

  Phần Thông tin đảng viên

  Bao gồm các thông tin như họ tên, ngày sinh, quê quán, địa chỉ thường trú, tạm trú, công việc, ngày vào Đảng, thông tin liên lạc.

  Cụ thể:

  - Họ và tên: Viết chữ in hoa đúng với họ và tên trong giấy khai sinh.

  - Ngày sinh: Ghi đầy đủ ngày, tháng, năm sinh đúng như trong giấy khai sinh.

  - Giới tính: Ghi giới tính là Nam hoặc Nữ như trong giấy khai sinh.

  - Quê quán: Ghi rõ tên xã (hoặc phường, thị trấn), huyện (quận hoặc thành phố thuộc tỉnh), tỉnh (hoặc thành phố trực thuộc trung ương) được ghi trong giấy khai sinh hoặc CMND/CCCD.

  - Địa chỉ thường trú: Ghi đầy đủ số nhà, đường phố, thành phố hoặc xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.

  - Địa chỉ hiện tại: Ghi đầy đủ số nhà, đường phố, thành phố hoặc xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh nơi đang ở hiện tại.

  - Công việc: Ghi rõ nghề nghiệp đang làm.

  - Ngày vào Đảng: Ghi rõ ngày vào đảng, ngày chính thức.

  - Số thẻ đảng viên: Ghi số thẻ đảng viên trong thẻ đảng đã được đổi hoặc phát từ khi thực hiện Chỉ thị 29-CT/TW ngày 17-10-2003 của Ban Bí thư đến nay. Số thẻ đảng viên gồm 8 chữ số, mỗi chữ số được ghi vào một ô in sẵn trong phiếu đảng viên theo thứ tự từ trái sang phải.

  - Thông tin liên lạc: Điền các thông tin như số điện thoại, email.

  Phần lý do

  Cần nêu rõ lý do làm Đơn xin ra khỏi Đảng, lý do phải chính đáng, đủ thuyết phục.

  Ví dụ: Hiện nay, gia đình tôi gặp nhiều khó khăn: Cha mẹ tôi đang bị bệnh hiểm nghèo, các con thì còn quá nhỏ, rất cần sự chăm sóc của tôi. Do đó, tôi không thể thu xếp được thời gian để tham gia sinh hoạt Đảng và các công việc khác của chi bộ, Đảng bộ.

  Phần cam kết

  Nêu những cam kết của đảng viên sau khi ra khỏi Đảng trong lối sống, tư tưởng đạo đức.

  Ví dụ: Tôi xin hứa khi thôi đứng trong hàng ngũ của Đảng, Tôi vẫn phấn đấu tu dưỡng, giữ gìn phẩm chất đạo đức của người giáo viên và tư tưởng của Đảng đã được tôi luyện trong nhiều năm qua đồng thời hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà đơn vị giao phó.

  (3) Thủ tục xin ra khỏi Đảng như thế nào?

  Căn cứ khoản 3 Điều 8 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam 2011, Đảng viên xin ra khỏi Đảng do chi bộ xem xét, đề nghị cấp có thẩm quyền chuẩn y kết nạp quyết định.

  Căn cứ Mục 11.2 Mục 11 Hướng dẫn 01-HD/TW năm 2021, thủ tục xin ra khỏi Đảng gồm 3 bước như sau:

  Bước 1: Đảng viên muốn xin ra khỏi Đảng thì làm Đơn xin ra khỏi Đảng. Trong đó, nêu rõ lý do xin ra khỏi Đảng, báo cáo chi bộ.

  Bước 2: Chi bộ, Đảng ủy bộ phận (nếu có), Đảng ủy cơ sở xem xét, báo cáo cấp ủy có thẩm quyền xét, quyết định cho ra khỏi Đảng và làm thủ tục xóa tên trong danh sách đảng viên.

  Bước 3: Đảng ủy cơ sở được ủy quyền kết nạp đảng viên, khai trừ đảng viên thì ra quyết định xóa tên trong danh sách đảng viên.

  Bên cạnh đó, nếu đảng viên có nhu cầu được cấp giấy xác nhận tuổi đảng thì cấp ủy có thẩm quyền xét, cấp “Giấy xác nhận tuổi đảng” cho đảng viên.

   
  96 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận