Mẫu đơn thỏa thuận chia tài sản khi ly hôn

Chủ đề   RSS   
 • #539017 19/02/2020

  pigreen
  Top 500
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:08/02/2020
  Tổng số bài viết (145)
  Số điểm: 2679
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 229 lần


  Mẫu đơn thỏa thuận chia tài sản khi ly hôn

  Việc phân chia tài sản khi ly hôn luôn là vấn đề được quan tâm. Trong trường hợp nếu không yêu cầu Tòa án chia tài sản, vợ chồng có thể tự thỏa thuận việc phân chia tài sản chung khi ly hôn bằng đơn thỏa thuận phân chia tài sản; các bạn có thể tham khảo mẫu đơn này dưới đây:

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ----------------

  ĐƠN THỎA THUẬN PHÂN CHIA TÀI SẢN KHI LY HÔN

  Hôm nay, tại phòng Công chứng.................địa chỉ...................................., chúng tôi gồm:

  Ông:…………………………………………………………………………

  Sinh ngày:…………………………………………………………………

  CMND số: .............cấp ngày ............ tại……....................................

  Hộ khẩu thường trú:..........................................................................

   

  Bà: …………………………………………………………………………

  Sinh ngày:…………………………………………………………………

  CMND số: ..............cấp ngày ............. tại…………...........................

  Hộ khẩu thường trú:.........................................................................

   

  Chúng tôi là vợ chồng hợp pháp theo Giấy Đăng ký kết hôn.........................................................................

  Nay vì lý do: (ghi rõ lý do vì sao phân chia tài sản). Chúng tôi thỏa thuận chia tài sản chung của vợ chồng như sau:

  ĐIỀU 1: PHÂN CHIA TÀI SẢN CHUNG (bao gồm bất động sản và động sản)

  Trong mục này, nêu rõ các thông tin về tài sản là bất động sản và động sản; Ghi rõ người vợ, người chồng được chia bất động sản, động sản nào (mô tả rõ đặc điểm của từng bất động sản, động sản, quyền tài sản  kèm giấy tờ chứng minh quyền sở hữu - nếu có)  hoặc giá trị phần tài sản; thỏa thuận về thời gian nhận tài sản của bên vợ/chồng

  ĐIỀU 2: PHẦN TÀI SẢN KHÔNG CHIA 

  Liệt kê các tài sản chung của vợ chồng còn lại không chia (nếu có) + kèm giấy tờ chứng minh quyền sở hữu (nếu có).

  ĐIỀU 3: CÁC THỎA THUẬN KHÁC

  1. Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản đã được chia thì thuộc sở hữu riêng của mỗi người, trừ trường hợp có thỏa thuận khác;

  2. Thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất kinh doanh và những thu nhập hợp pháp khác của mỗi bên sau khi chia tài sản chung là tài sản riêng của vợ, chồng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác;

  ĐIỀU 4: CAM KẾT GIỮA CÁC BÊN 

  - Những thông tin về nhân thân và về tài sản nói trên là đúng sự thật;

  - Nhà đất nêu trên hiện tại không bị tranh chấp về quyền thừa kế, quyền sở hữu; không bị kê biên để đảm bảo thi hành án, không bị ràng buộc dưới bất cứ hình thức thế chấp, tặng cho nào.

  - Bất động sản được chia nói trên chưa tham gia vào bất cứ giao dịch nào có thể ảnh hưởng tới hiệu lực của việc chuyển dịch bất động sản nói trên.

  - Việc phân chia này không nhằm mục đích trốn tránh hay để thoát khỏi bất cứ nghĩa vụ dân sự hoặc khoản nợ vật chất nào của vợ / chồng. Nếu sai, chúng tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

  - Việc giao kết biên bản này là hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc.

  - Không khiếu nại hoặc yêu cầu bồi thường gì đối với Công chứng viên ký văn bản này.

  - Văn bản này được lập thành …….. bản, mỗi bản………trang, Phòng Công chứng số………lưu 01 bản, có hiệu lực từ ngày…………………………………………

                                                                             Địa điểm, ngày… tháng…năm

                Vợ                                                                      Chồng

  (Ký và ghi rõ họ tên)                                                 (Ký ghi rõ họ và tên)

   

  Cập nhật bởi pigreen ngày 20/02/2020 10:30:52 SA
   
  9165 | Báo quản trị |  
  3 thành viên cảm ơn pigreen vì bài viết hữu ích
  admin (21/02/2020) AryaStark (19/02/2020) ThanhLongLS (19/02/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận