Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng dịch vụ cơ bản

Chủ đề   RSS   
 • #358545 24/11/2014

  Hoangnhung82

  Female
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2014
  Tổng số bài viết (13)
  Số điểm: 95
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 3 lần


  Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng dịch vụ cơ bản

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ----o0o-----

   

  BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ 

   

  - Căn cứ hợp đồng ... ký ngày ... tháng ...năm ..          

  - Căn cứ vào nhu cầu sử dụng dịch vụ của công ty ...

   

  Hôm nay, ngày ... tháng... năm ...., chúng tôi gồm:

   

  Chúng tôi gồm:

   

  BÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ (BÊN A):

  CÔNG TY ....

  Địa chỉ: ....

  Đại diện: Ông …

  Chức vụ: Tổng Giám đốc/ Giám đốc

   

  BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ (BÊN B):

  CÔNG TY…

   

  Địa chỉ:

  Đại diện:  Ông ….

  Chức vụ: Tổng Giám đốc/ Giám đốc

   

  Hai bên đã  tiến hành thanh lý hợp đồng với những nội dung sau:

   

  1. Bên A đồng ý nghiệm thu kết quả sử dụng dịch vụ … do bên B bàn giao đến hết ngày …

   

  2. Bên A đã thực hiện việc thanh toán trước phí sử dụng dịch vụ …cho bên B vào ngày…..

  Số tiền:                              VND (Bằng chữ: ............................................).

  Hai bên đồng ý thanh lý các hợp đồng này vào ngày….

  Biên bản được lập thành 4 bản, mỗi bên giữ 2 bản.

   

           ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                        ĐẠI DIỆN BÊN B

   

                                        

   

   

   

   

   
  18868 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Hoangnhung82 vì bài viết hữu ích
  ThevinhPhan (18/06/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận