Mất bằng gốc mang bản đã công chứng ra đối chiếu để công chứng bản mới được không?

Chủ đề   RSS   
 • #563197 23/11/2020

  Mất bằng gốc mang bản đã công chứng ra đối chiếu để công chứng bản mới được không?

  Tôi đã công chứng bằng đại học rồi, giờ thất lạc bằng đại học góc, nếu tôi muốn công chứng thì mang bảng công chứng cũ ra thì có được công chứng mới không?

   
  1284 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn kelvinhienlu vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (23/11/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #563267   24/11/2020

  ntdieu
  ntdieu
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:11/02/2009
  Tổng số bài viết (14963)
  Số điểm: 99995
  Cảm ơn: 3501
  Được cảm ơn 5364 lần
  SMod

  Không được đâu, công chứng cần có bản gốc

   
  Báo quản trị |  
 • #563280   24/11/2020

  hongphuongtg98
  hongphuongtg98
  Top 75
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/08/2020
  Tổng số bài viết (820)
  Số điểm: 5755
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 123 lần


  Căn cứ tại Điều 20 Nghị định 23/2015/NĐ-CP quy định về thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính như sau:
   
  - Người yêu cầu chứng thực phải xuất trình bản chính giấy tờ, văn bản làm cơ sở để chứng thực bản sao và bản sao cần chứng thực.
   
  Trong trường hợp bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp, công chứng hoặc chứng nhận thì phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật trước khi yêu cầu chứng thực bản sao; trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi, có lại.
   
  - Trường hợp người yêu cầu chứng thực chỉ xuất trình bản chính thì cơ quan, tổ chức tiến hành chụp từ bản chính để thực hiện chứng thực, trừ trường hợp cơ quan, tổ chức không có phương tiện để chụp.
   
  - Người thực hiện chứng thực kiểm tra bản chính, đối chiếu với bản sao, nếu nội dung bản sao đúng với bản chính, bản chính giấy tờ, văn bản không thuộc các trường hợp quy định tại Điều 22 của Nghị định này thì thực hiện chứng thực như sau:
   
  + Ghi đầy đủ lời chứng chứng thực bản sao từ bản chính theo mẫu quy định;
   
  + Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu của cơ quan, tổ chức thực hiện chứng thực và ghi vào sổ chứng thực.
   
  Đối với bản sao có từ 02 (hai) trang trở lên thì ghi lời chứng vào trang cuối, nếu bản sao có từ 02 (hai) tờ trở lên thì phải đóng dấu giáp lai.
   
  Mỗi bản sao được chứng thực từ một bản chính giấy tờ, văn bản hoặc nhiều bản sao được chứng thực từ một bản chính giấy tờ, văn bản trong cùng một thời điểm được ghi một số chứng thực.
   
  Do đó, khi bạn yêu cầu chứng thực thì phải xuất trình bản chính giấy tờ (bằng đại học bản gốc) để đối chiếu để chứng thực bản sao bạn nhé.
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn hongphuongtg98 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (25/11/2020)