Lưu ý khi công ty con vay vốn của công ty mẹ ở nước ngoài

Chủ đề   RSS   
 • #537815 30/01/2020

  huynhthu95
  Top 50
  Female
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:05/06/2017
  Tổng số bài viết (1262)
  Số điểm: 12550
  Cảm ơn: 61
  Được cảm ơn 192 lần


  Lưu ý khi công ty con vay vốn của công ty mẹ ở nước ngoài

  Theo Nghị định 20/2017/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết thì đối với giao dịch vay vốn giữa công ty ở Việt Nam và công ty mẹ ở nước ngoài thì được tự thỏa thuận mức lãi suất. Tuy nhiên, thỏa thuận này cũng phải phù hợp với mức lãi suất trên thị trường.

  Về vấn đề thuế nhà thầu đối với khoản vay nước ngoài, theo Khoản 3 Điều 7 Thông tư 103/2014/TT-BTC:

  "3. Thu nhập phát sinh tại Việt Nam của Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài là các khoản thu nhập nhận được dưới bất kỳ hình thức nào trên cơ sở hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ (trừ trường hợp quy định tại Điều 2 Chương I), không phụ thuộc vào địa điểm tiến hành hoạt động kinh doanh của Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài. Thu nhập chịu thuế của Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài trong một số trường hợp cụ thể như sau:
  ...
  - Thu nhập từ Lãi tiền vay: là thu nhập của Bên cho vay từ các khoản cho vay dưới bất kỳ dạng nào mà khoản vay đó có hay không được đảm bảo bằng thế chấp, người cho vay đó có hay không được hưởng lợi tức của người đi vay; thu nhập từ lãi tiền gửi (trừ lãi tiền gửi của các cá nhân người nước ngoài và lãi tiền gửi phát sinh từ tài khoản tiền gửi để duy trì hoạt động tại Việt Nam của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam), kể cả các khoản thưởng đi kèm lãi tiền gửi (nếu có); thu nhập từ lãi trả chậm theo quy định của các hợp đồng; thu nhập từ lãi trái phiếu, chiết khấu giá trái phiếu (trừ trái phiếu thuộc diện miễn thuế), tín phiếu kho bạc; thu nhập từ lãi chứng chỉ tiền gửi."

  Như vậy, theo phân tích như trên thì khoản lãi suất khi vay vốn từ công ty mẹ bên nước ngoài phải phù hợp với điều kiện thị trường (nếu lãi suất quá thấp sẽ bị ấn định thuế điểm e Khoản 1 Điều 37 Luật Quản lý thuế 2006).

  Theo đó, nếu doanh nghiệp có hoạt động vay vốn công ty mẹ ở nước ngoài thì phải nộp thay thuế nhà thầu cho công ty mẹ, phải khai báo giao dịch liên kết theo quy định tại Điều 10 Nghị định 20/2017/NĐ-CP và nếu là khoản vay trung hoặc dài hạn thì phải đăng ký với Ngân hàng nhà nước theo quy định tại Điều 9 Thông tư 03/2016/TT-NHNN.

   

   
  8991 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận