Lưu trữ thông tin thẻ tín dụng

Chủ đề   RSS   
 • #596992 10/01/2023

  Lưu trữ thông tin thẻ tín dụng

  Doanh nghiệp/cá nhân được phép lưu trữ thông tin thẻ tín dụng của khách? doanh nghiệp lưu trữ các thông tin này sau khi khách sử dụng dịch vụ/hàng hóa có được không?

  Căn cứ Khoản 18 Điều 3 Thông tư 19/2016/TT-NHNN quy định:

  Điều 3. Giải thích từ ngữ

  Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

  18. Đơn vị chấp nhận thẻ (viết tắt là ĐVCNT) là tổ chức, cá nhân chấp nhận thanh toán hàng hóa, dịch vụ bằng thẻ theo hợp đồng thanh toán thẻ ký kết với TCTTT.

  …”

  Mặt khác, Khoản 4 Điều 18 Thông tư 19/2016/TT-NHNN quy định:

  Điều 18. Đảm bảo an toàn trong sử dụng thẻ

  4. ĐVCNT phải thực hiện đầy đủ các biện pháp, quy trình kỹ thuật nghiệp vụ và bảo mật thông tin chủ thẻ, phát hiện gian lận, giả mạo trong thanh toán thẻ được TCTTT hướng dẫn và phải chịu trách nhiệm về các thiệt hại nếu ĐVCNT không thực hiện đúng các quy định của TCTTT.”

  Đồng thời, Điều 29 Thông tư 19/2016/TT-NHNN quy định:

  Điều 29. Cung cấp thông tin

  1. TCPHT, TCTTT, ĐVCNT, tổ chức chuyển mạch thẻ, tổ chức bù trừ điện tử giao dịch thẻ, TCTQT có trách nhiệm bảo mật các thông tin thẻ, chủ thẻ, giao dịch thẻ và chỉ cung cấp thông tin theo yêu cầu của chủ thẻ, của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc theo quy định của pháp luật.

  2. TCPHT, TCTTT thỏa thuận với nhau về việc chia sẻ thông tin liên quan đến hoạt động thẻ theo quy định của pháp luật.

  3. TCTQT có trách nhiệm cung cấp các thông tin liên quan đến giao dịch thẻ có BIN do TCTQT cấp theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước để thực hiện chức năng quản lý nhà nước.”

  Như vậy, đơn vị chấp nhận thẻ có nghĩa vụ thực hiện đầy đủ các biện pháp để bảo đảm bảo mật thông tin thẻ của khách hàng. Đồng thời, yêu cầu của chủ thẻ, của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc theo quy định của pháp luật thì mới được cung cấp thông tin thẻ, chủ thẻ và giao dịch thẻ. Tuy nhiên, việc lưu trữ này chỉ áp dụng đối với tổ chức, cá nhân chấp nhận thanh toán hàng hóa, dịch vụ bằng thẻ và đã ký kết hợp đồng thanh toán thẻ với tổ chức thanh toán thẻ. Bên cạnh đó, điều khoản phía trên quy định về việc cung cấp thông tin thẻ, chủ thẻ, giao dịch thẻ của đơn vị chấp nhận thẻ. Cho nên, việc doanh nghiệp lưu trữ các thông tin của thẻ tín dụng là hoàn toàn đúng luật.

   
   
   
  143 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận