Luật Tố tụng hành chính cả nhà giúp mình với

Chủ đề   RSS   
 • #568033 23/02/2021

  Luật Tố tụng hành chính cả nhà giúp mình với

  Ngày 25/8/2018, bà p (TP Trà Vinh, tinh Trà Vinh) khời kiện vụ án hành chính đòi với quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Cục trưởng Cục QLTT tinh Trà Vinh đôi với bà do bà có hành vi kinh doanh nước uống đóng chai của bà p vi phạm quyên sở hừu nhãn hiệu “Lavie” và “La’vi”. Mức phạt đòi bà p là 10 triệu đòng. Theo bà p, quyết định của Cục trưởng là không đúng pháp luật bời vi bà kinh doanh có nhàn hiệu đúng và rồ ràng nhưng chi có việc điểm kinh doanh của bà không được công ty sờ hừu nhàn hiệu “Lavie” chấp nhặn cho kinh doanh sàn phàm cùa công ty. Không đồng ý bà p khiếu nại.
   
  Ngày 5/10/2018, bà p khiếu nại. Ngày 20/10/2018, Cục trường Cục QLTT ban hành ra quyet định số 02 giải quyết khiếu nại với nội dung bác đơn khiếu nại. Bà p khởi kiện ra Tòa án nhân dàn Thành phò Trà Vinh. Hòi:
   
  a)   TAND Thành phố Trà Vinh sè xử lý như thế nào về việc khởi kiện của bà?
   
  b)   Xác định các đối tượng khởi kiện, các chù thê trong vụ án hành chính trên?
   
  c)   Trong giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thầm vụ án hành chính, bà p đột ngột chét, Tòa án sè giải quyet như thế nào trong trường hợp này?
   
  1277 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn hahuynh764 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (23/02/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận