Luật sửa “lỗi chính tả” Bộ Luật hình sự 2017

Chủ đề   RSS   
 • #460902 13/07/2017

  huynhthu95
  Top 50
  Female
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:05/06/2017
  Tổng số bài viết (1262)
  Số điểm: 12550
  Cảm ơn: 61
  Được cảm ơn 204 lần


  Luật sửa “lỗi chính tả” Bộ Luật hình sự 2017

  Vừa qua, Quốc hội đã thông qua Luật số 12/2017/QH14 ngày 20 tháng 6 năm 2017 sửa đổi, bổ sung Bộ Luật hình sự 2015.

  Luật mới ban hành sửa đổi, bổ sung một số Điều, khoản của Bộ Luật hình sự 2015 mà không phù hợp hoặc không còn phù hợp với thực tiễn, đồng thời sửa đổi một số quan điểm chưa đúng hay không có khả năng áp dụng thực tiễn.

  Tuy nhiên, điều đáng nói là Bộ Luật hình sự 2015 có quá nhiều lỗi chính tả mang tính chất hình thức. Ví dụ như:

  “Điều 2. Bổ sung, thay thế, bỏ một số từ, cụm từ, dấu chấm, dấu phẩy, dấu chấm phẩy tại một số điều, khoản, điểm của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13

   

  1. Bổ sung một số từ, cụm từ, dấu chấm, dấu phẩy, dấu chấm phẩy vào các điều, khoản, điểm sau đây của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13:

  ...

  c) Bổ sung từ  “đang” vào trước cụm từ “thi hành công vụ” tại điểm đ khoản 2 Điều 148;

  ...

  e) Bổ sung từ “bị” vào trước cụm từ “cấm đảm nhiệm chức vụ” tại khoản 4 Điều 179;

  ...

  i) Bổ sung từ “cấm” vào trước cụm từ “hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định” tại điểm d khoản 5 Điều 196, điểm c khoản 4 Điều 209 và điểm c khoản 4 Điều 210;

  ...

  l) Bổ sung từ “của” vào trước cụm từ “Luật quản lý thuế” tại điểm b khoản 1 Điều 223;

   

  m) Bổ sung từ “dưới” vào trước cụm từ “500.000.000 đồng” tại khoản 1 Điều 241;

  ...

  o) Bổ sung dấu “,” vào sau từ “văn hóa” tại điểm b khoản 2 Điều 338;

   

  p) Bổ sung từ “Để” vào đầu điểm c khoản 2 Điều 342;

   

  q) Bổ sung từ “nguy hiểm” vào sau từ “Tái phạm” tại khoản 2 Điều 346;

   

  r) Bổ sung từ “đồng” vào sau cụm từ “từ 1.000.000.000” tại điểm e khoản 2 Điều 353, điểm d khoản 2 Điều 354, điểm đ khoản 2 Điều 355 và điểm d khoản 2 Điều 358; bổ sung từ “năm” vào sau cụm từ “từ 01” tại khoản 1 Điều 358;

   

  s) Bổ sung từ “khác” vào sau cụm từ “hoặc gây thiệt hại” tại khoản 1 Điều 356, khoản 1 Điều 357;

  ...

  b) Thay thế dấu “,” bằng từ “hoặc” trước cụm từ “người đủ 70 tuổi trở lên” tại điểm i khoản 1, trước cụm từ “tàn ác để phạm tội” tại điểm m khoản 1 và trước cụm từ “phương tiện có khả năng gây nguy hại cho nhiều người” tại điểm n khoản 1 Điều 52;”

  Về vấn đề lí luận nếu có sai sót thì có thể chấp nhận được, tuy nhiên, một văn bản quy phạm pháp luật lớn như Bộ Luật hình sự mà để quá nhiều lỗi sai như thế này thì cần cơ quan có trách nhiệm xem lại. Vì Bộ luật trước khi đựợc ban hành thì trải qua rất nhiều công đoạn, huống gì, đây là lỗi chính tả nếu đọc thì sẽ phát hiện nhanh thôi.

  Vì vây, để nâng cao chất lượng văn bản pháp luật ở nước ta cần phải tiếp tục cải thiện nhiều hơn nữa, đầu tiên là phải loại bỏ tình trạng sai “lỗi chính tả” như thế này!

   
  11130 | Báo quản trị |  
  3 thành viên cảm ơn huynhthu95 vì bài viết hữu ích
  Sensen93 (15/07/2017) vytran92 (15/07/2017) minhlong3110 (14/07/2017)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #460905   13/07/2017

  zich-nt
  zich-nt

  Mầm

  Khánh Hoà, Việt Nam
  Tham gia:07/05/2016
  Tổng số bài viết (110)
  Số điểm: 772
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 30 lần


  Luật hình sự là luật để xử tử nhanh nhất so với các luật khác mà lỗi chính tả như vậy là không được....

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn zich-nt vì bài viết hữu ích
  huynhthu95 (14/07/2017)
 • #460940   13/07/2017

  Mình đồng ý với bạn việc cơ quan làm luật nên xem các lỗi này, một bộ Luật lớn biết bao nhiêu người đọc mà và có tầm ảnh hưởng, tác động rất lớn đến mạng sống, sự tự do của con người mà những lỗi sai sơ đẳng như thế này lại xảy ra, như thế thì làm sao làm những bộ luật trường tồn với thời gian được.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn truongvandung1220 vì bài viết hữu ích
  huynhthu95 (14/07/2017)
 • #460951   13/07/2017

  Thanh241994
  Thanh241994
  Top 500
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/06/2017
  Tổng số bài viết (202)
  Số điểm: 2768
  Cảm ơn: 28
  Được cảm ơn 76 lần


  Mình thấy đây là những lôi sơ đẳng nên tránh trong việc soạn thảo văn bản pháp luật, khi mà từng câu, từng chữ, từng từ của điều khoản pháp luật có thể dẫn tới nhưng cách hiểu khác nhau, cách áp dụng khác nhau về pháp luật. Khi phạm phải những lỗi này chứng tỏ việc lập pháp ở nước ta vẫn còn rất nhiều hạn chế cần khắc phục

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Thanh241994 vì bài viết hữu ích
  huynhthu95 (14/07/2017)
 • #460977   14/07/2017

  lamthanhtruc
  lamthanhtruc
  Top 500
  Female


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:10/05/2017
  Tổng số bài viết (278)
  Số điểm: 2015
  Cảm ơn: 42
  Được cảm ơn 64 lần


  Luật Hình sự mới đã được ban hành năm 2015 mà đến năm 2017 mới được thông qua và đến năm 2018 mới có hiệu lực. Trong quá trình xem xét tại sao các cơ quan lại không phát hiện những lỗi này rồi sửa chữa nhĩ đến khi thông qua rồi lại ban hành một luật để sửa đổi. Mà những lỗi sai này toàn là những lỗi cơ bản trong quá trình soạn thảo mà thôi. 

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn lamthanhtruc vì bài viết hữu ích
  huynhthu95 (14/07/2017)
 • #460990   14/07/2017

  Theo mình thấy thì Quốc hội đã xem xét lại Bộ luật hình sự 2015 nên mới có Bộ Luật hình sự sửa đổi 2017 đấy. Chẳng qua là việc xem xét này có hơi muộn màng khi mà Bộ Luật hình sự 2015 đã chính thức có hiệu lực thì mới tạm ngừng hiệu lực để "chữa cháy" bằng Bộ Luật mới thôi.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn phuonguyen2503 vì bài viết hữu ích
  huynhthu95 (14/07/2017)
 • #461023   14/07/2017

  thanhvan312
  thanhvan312
  Top 500
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:10/05/2017
  Tổng số bài viết (354)
  Số điểm: 3190
  Cảm ơn: 41
  Được cảm ơn 99 lần


  Đúng là chỉ cần sai mỗi dấu chấm dấu phẩy thôi là đã dễ dẫn đến hiểu sai vấn đề rồi huống chi là sai lỗi chính tả, thật sự nguy hiểm. Một bộ luật trải qua nhiều công đoạn kiểm tra, rà soát nhưng vẫn để xảy ra sai sót thì chỉ thể hiện thái độ làm việc tắc trách và không cẩn thận

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn thanhvan312 vì bài viết hữu ích
  huynhthu95 (14/07/2017)
 • #461030   14/07/2017

  hoatuyetly152
  hoatuyetly152
  Top 200
  Female
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/11/2011
  Tổng số bài viết (445)
  Số điểm: 2979
  Cảm ơn: 19
  Được cảm ơn 84 lần


  Chưa thấy bộ luật nào từ khi ra đời bị mổ xẻ nhiều về nội dung và hình thức như Bộ luật này. Những sai sót về nội dung đã không thể chấp nhận được thì sai sót về hình thức càng không thể thông cảm. Những con người phụ trách soạn thảo, phê duyệt phải chịu một phần trách nhiệm vì làm hoãn quá trình áp dụng của bộ luật quan trọng này. Nhưng công nhận là kỹ thuật lập pháp của nước ta vẫn còn kém thật.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn hoatuyetly152 vì bài viết hữu ích
  huynhthu95 (14/07/2017)
 • #461039   14/07/2017

  trantomy
  trantomy
  Top 150
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/06/2016
  Tổng số bài viết (558)
  Số điểm: 5400
  Cảm ơn: 184
  Được cảm ơn 180 lần


  Có lướt qua bộ luật này thấy đúng là có quá nhiều lỗi chính tả được sửa đổi. Trong khi đối với các văn bản pháp luật thì chỉ cần sai một từ, một dấu đẫ hiểu sai cả một nghĩa khác rồi. Một bộ luật quan trọng như thế mà còn sai nhiều đến vậy, thì không hiểu những loại văn bản pháp luật khác sờ tới khi sai chính tả tới đâu nữa.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn trantomy vì bài viết hữu ích
  huynhthu95 (14/07/2017)
 • #461041   14/07/2017

  Trước giờ chưa tháy cái Bộ luật nào ra đời mà lùm xùm như cái Bộ luật này. Những sai sót về nội dung đã không chấp nhận đc rồi thế mà ngay cả hình thức cũng sai tè le luôn. Không biết cơ quan lập pháp nước ta ban hành Luật kiểu gì nữa.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn thuongkp2708 vì bài viết hữu ích
  huynhthu95 (14/07/2017)
 • #461058   14/07/2017

  AiNguyen1995
  AiNguyen1995

  Female
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:15/02/2017
  Tổng số bài viết (74)
  Số điểm: 1300
  Cảm ơn: 21
  Được cảm ơn 56 lần


  Cảm ơn bạn vì bài viết. Thiết nghĩ cơ quan ban hành văn bản có rà soát lại văn bản trước khi ban hành hay không. Việc rà soát về nội dung hay lý luận là điều tất nhiên phải làm, điều đáng nói ở đây là việc rà soát về hình thức. Các cơ quan nên rút kinh nghiệm khi ban hành văn bản cả cơ quan trung ương hay địa phương.

  Nguyễn Như Ái

  email: nguyenai1995@gmail.com

   
  Báo quản trị |  
 • #461063   14/07/2017

  nguyentrongtan188
  nguyentrongtan188
  Top 500
  Male
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:26/05/2017
  Tổng số bài viết (180)
  Số điểm: 2319
  Cảm ơn: 47
  Được cảm ơn 65 lần


  Rất đồng ý với bạn, mình cũng thấy rằng bộ luật hình sự là một bộ luật rất quan trọng và có tính chất thu hút dư luận rất lớn. Việc ban hành bộ luật này,  tốn kém rất nhiều  chi phí từ ngân sách nhà nước. Vậy mà, khi ban hành lại mắc những lỗi lặt vặt, sai lỗi chính tả, thiếu từ, cum từ như này là không chấp nhận được. 

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyentrongtan188 vì bài viết hữu ích
  huynhthu95 (14/07/2017)
 • #461089   14/07/2017

  Trantranglong
  Trantranglong
  Top 500
  Female


  Nghệ An, Việt Nam
  Tham gia:18/05/2017
  Tổng số bài viết (292)
  Số điểm: 1970
  Cảm ơn: 30
  Được cảm ơn 52 lần


  Mỗi Luật do Quốc hội ban hành, trước khi công bố Luật, được thực hiện tuần tự các bước: 
  - Thứ nhất, lập chương trình. 
  - Thứ hai, tổ chức soạn thảo, trong quá trình tổ chức soạn thảo cần thành lập ban soạn thảo; tổ chức lấy ý kiến tham gia; thẩm định; Chính phủ xem xét trước khi quyết định trình Quốc hội; thẩm tra; Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét cho ý kiến, sau đó mới chính thức trình Quốc hội. 
  - Thứ ba, Quốc hội tiến hành thảo luận, tiếp thu, chỉnh lý và thông qua dự án Luật, tùy vào từng Luật mà có thể thông qua tại một, hai, hoặc ba kỳ họp. 
  - Bước thứ tư, cũng là bước cuối cùng là công bố Luật. Vậy mà Bộ luật Hình sự chưa có hiệu lực nhưng chúng ta đã thấy những sai sót cơ bản như vậy.
   
  Báo quản trị |  
 • #461278   15/07/2017

  vytran92
  vytran92
  Top 200
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:08/06/2016
  Tổng số bài viết (440)
  Số điểm: 3190
  Cảm ơn: 32
  Được cảm ơn 71 lần


  Bộ luật này từ khi ra đời là thấy rắc rối đủ thứ rồi, còn mấy tháng nữa là sẽ đưa vào áp dụng chính thức nhưng không biét từ đây đến đó còn phát hiện thêm được những sau sót nào nữa hay không. Mà không lẽ không có bộ phận kiểm tra hiệu chỉnh văn bản hay sao mà sai chính tả, dấu câu nhiều quá trời.

   
  Báo quản trị |  
 • #461345   15/07/2017

  Sensen93
  Sensen93
  Top 500
  Female
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:10/05/2017
  Tổng số bài viết (291)
  Số điểm: 3005
  Cảm ơn: 265
  Được cảm ơn 155 lần


  Đây mới là sửa sơ sơ thôi, còn tới năm 2018 mới có hiệu lực nên từ giờ tới đó chưa biết liệu có Luật sửa lỗi nào nữa hay không. Thiết nghĩ ngay cả một văn bản quan trọng tầm quốc gia chỉ sau Hiến pháp, được soạn thảo, ban hành, thông qua qua bao trình tự, thủ tục như thế này mà còn sai lỗi chính tả thì không biết những văn bản khác sẽ ra sao? Đúng là sự giàu đẹp của Tiếng Việt cũng tác động không nhỏ đối với hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam mà.

  Everything happens for a reason...

   
  Báo quản trị |  
 • #461348   15/07/2017

  maithanhloivn
  maithanhloivn
  Top 500
  Male


  Bình Định, Việt Nam
  Tham gia:14/07/2014
  Tổng số bài viết (267)
  Số điểm: 1833
  Cảm ơn: 35
  Được cảm ơn 43 lần


  Một bộ luật vừa mới ra đời, chưa áp dụng được ngày nào mà phát hiện quá nhiều lỗi trong đó có những lỗi vô cung nguy hiểm. Một bộ luật chỉ mới ra đời thôi, chưa sử dụng đã hỏng, phải sửa đi sửa lại nhiều lần. Nhưng đã phát hiện và kịp thời khắc phục trước khi đưa vào áp dụng trên thực tế, đã không gây ra các hậu quả thì cũng đáng để tuyên dương rồi.

   
  Báo quản trị |