Tư Vấn Của Luật Sư: TS. LS. Nguyễn Bình An - LS_NguyenAnBinh

43 Trang 12345>»
 • Xem thêm     

  11/09/2019, 01:37:25 CH | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  LS_NguyenAnBinh
  LS_NguyenAnBinh
  Top 50
  Male
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:24/04/2008
  Tổng số bài viết (1337)
  Số điểm: 9511
  Cảm ơn: 49
  Được cảm ơn 436 lần
  Lawyer

  Căn cứ theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông về bầu ban kiểm soát, công ty sẽ ký HĐLĐ với trưởng ban kiểm soát trong trường hợp cần phải ký HĐLĐ theo quy định của pháp luật lao động. 

 • Xem thêm     

  29/05/2019, 12:07:44 CH | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  LS_NguyenAnBinh
  LS_NguyenAnBinh
  Top 50
  Male
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:24/04/2008
  Tổng số bài viết (1337)
  Số điểm: 9511
  Cảm ơn: 49
  Được cảm ơn 436 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Bạn tìm hiểu thêm Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành dưới luật có liên quan đến nhà thầu nước ngoài.

  Trân trọng,

 • Xem thêm     

  21/08/2018, 11:12:02 SA | Trong chuyên mục Lao động

  LS_NguyenAnBinh
  LS_NguyenAnBinh
  Top 50
  Male
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:24/04/2008
  Tổng số bài viết (1337)
  Số điểm: 9511
  Cảm ơn: 49
  Được cảm ơn 436 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Đã có nhiều tranh luận về vấn đề này trong giới luật sư và giới nghiên cứu. Tuy nhiên, vấn đề vẫn chưa được làm sáng tỏ.

  Nhưng theo quan điểm cá nhân, tôi cho rằng, công ty không phải trả các khoản tiền BHXH, BHYT, BHTN vào lương của người ký hợp đồng thử việc.

  Cơ sở lý luận: 

  Khoản 1, Điều 3, BLLĐ quy định: Người lao động là người từ đủ 15 tuổi trở lên, có khả năng lao động, làm việc theo hợp đồng lao động, được trả lương và chịu sự quản lý, điều hành của người sử dụng lao động.

  Như vậy, cần hiểu rằng, "người lao động" được đề cập trong Điều 186, BLLĐ là người lao động làm việc theo hợp đồng lao động (theo định nghĩa tại Khoản 1, Điều 3, BLLĐ), không phải người ký hơp đồng thử việc. 

  Trân trọng,

 • Xem thêm     

  04/06/2018, 03:28:32 CH | Trong chuyên mục Hợp đồng

  LS_NguyenAnBinh
  LS_NguyenAnBinh
  Top 50
  Male
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:24/04/2008
  Tổng số bài viết (1337)
  Số điểm: 9511
  Cảm ơn: 49
  Được cảm ơn 436 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Tôi chưa hiểu rõ câu hỏi của bạn về "bên kia hủy hợp đồng" là ý nói về bên cho thuê nhà hay là hai người muốn đuổi bạn và đứa em? Dù sao, bạn cũng cần xem nội dung của hợp đồng về việc đưa thêm người vào nhà thuê, về việc chấm dứt hợp đồng...

  Trân trọng

 • Xem thêm     

  29/05/2017, 04:32:14 CH | Trong chuyên mục Lao động

  LS_NguyenAnBinh
  LS_NguyenAnBinh
  Top 50
  Male
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:24/04/2008
  Tổng số bài viết (1337)
  Số điểm: 9511
  Cảm ơn: 49
  Được cảm ơn 436 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Có nhiều sai phạm có thể kể ra, như là không ký hợp đồng lao động, không thanh toán lương đúng hạn... Trong trường hợp này, pháp luật hiện hành yêu cầu phải tiến hành hòa giải trước khi người lao động nộp đơn khởi kiện ra tòa.

  Và về nguyên tắc, sau khi hòa giải và nộp đơn khởi kiện, tòa án có thẩm quyền sẽ phải thụ lý. Còn câu chuyện thắng thua phụ thuộc vào yêu cầu khởi kiện và chứng cứ do hai bên đưa ra chứng minh cho yêu cầu của mình trong quá trình tố tụng.

  Trân trọng,

 • Xem thêm     

  01/03/2017, 11:29:36 SA | Trong chuyên mục Lao động

  LS_NguyenAnBinh
  LS_NguyenAnBinh
  Top 50
  Male
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:24/04/2008
  Tổng số bài viết (1337)
  Số điểm: 9511
  Cảm ơn: 49
  Được cảm ơn 436 lần
  Lawyer

  Bạn nghiên cứu kỹ chương XIV về Giải quyết tranh chấp lao động và Mục 4 về Đình công và giải quyết đình công nhé.

 • Xem thêm     

  01/03/2017, 11:26:45 SA | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  LS_NguyenAnBinh
  LS_NguyenAnBinh
  Top 50
  Male
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:24/04/2008
  Tổng số bài viết (1337)
  Số điểm: 9511
  Cảm ơn: 49
  Được cảm ơn 436 lần
  Lawyer

  Không phải mã số thuế nhé bạn.

 • Xem thêm     

  05/09/2016, 03:19:29 CH | Trong chuyên mục Lao động

  LS_NguyenAnBinh
  LS_NguyenAnBinh
  Top 50
  Male
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:24/04/2008
  Tổng số bài viết (1337)
  Số điểm: 9511
  Cảm ơn: 49
  Được cảm ơn 436 lần
  Lawyer

  đúng là luattrinhgia đọc luật mà không hiểu luật.

  Tạm hoãn HĐLĐ là quyền của người lao động khi có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền chứng nhận tiếp tục làm việc sẽ ảnh hưởng xấu tới thai nhi. Lúc đó mới áp dụng Điều 32.

  Nếu không ảnh hưởng xấu tới thai nhi và lao động không yêu cầu tạm hoãn thì không áp dụng Điều 32.

 • Xem thêm     

  04/07/2016, 11:11:19 SA | Trong chuyên mục Lao động

  LS_NguyenAnBinh
  LS_NguyenAnBinh
  Top 50
  Male
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:24/04/2008
  Tổng số bài viết (1337)
  Số điểm: 9511
  Cảm ơn: 49
  Được cảm ơn 436 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Theo quy định, cứ 05 năm làm việc cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hàng năm của người lao động được tăng thêm 01 ngày.

  Như vậy, người lao động làm việc cho công ty bạn được 6 năm thì được tăng thêm 01 ngày.

  Trân trọng,

 • Xem thêm     

  04/07/2016, 11:05:19 SA | Trong chuyên mục Lao động

  LS_NguyenAnBinh
  LS_NguyenAnBinh
  Top 50
  Male
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:24/04/2008
  Tổng số bài viết (1337)
  Số điểm: 9511
  Cảm ơn: 49
  Được cảm ơn 436 lần
  Lawyer

  BHXH tự nguyện không có chế độ thai sản nhé bạn.

  Trân trọng,

   

 • Xem thêm     

  25/05/2016, 11:52:31 SA | Trong chuyên mục Lao động

  LS_NguyenAnBinh
  LS_NguyenAnBinh
  Top 50
  Male
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:24/04/2008
  Tổng số bài viết (1337)
  Số điểm: 9511
  Cảm ơn: 49
  Được cảm ơn 436 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Pháp luật quy định quyền của doanh nghiệp được đơn phương chấm dứt HĐLĐ trong trường hợp bạn nêu. Tuy nhiên, công ty bạn cần lưu ý tuân thủ trình tự, thủ tục luật định.

  Bạn tham khảo thêm Bộ luật Lao động và Nghị định số 05/2015 để biết thêm chi tiết.

  Trân trọng,

 • Xem thêm     

  25/05/2016, 11:48:11 SA | Trong chuyên mục Lao động

  LS_NguyenAnBinh
  LS_NguyenAnBinh
  Top 50
  Male
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:24/04/2008
  Tổng số bài viết (1337)
  Số điểm: 9511
  Cảm ơn: 49
  Được cảm ơn 436 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Theo quy định, việc cho thôi việc đối với nhiều người lao động chỉ được tiến hành sau khi đã trao đổi với tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và thông báo trước 30 ngày cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh.

  Như vậy, sau thời gian 30 ngày, công ty bạn thực hiện trách nhiệm của mình theo quy định tại Điều 47, Bộ luật Lao động. Pháp luật không buộc công ty phải thông báo cho từ người lao động, mà chỉ yêu cầu lúc xây dựng phương án sử dụng lao động phải có sự tham gia của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.

  Bạn tham khảo Bộ luật Lao động và Nghị định số 05/2015.

  Trân trọng,

 • Xem thêm     

  08/03/2016, 10:47:32 SA | Trong chuyên mục Lao động

  LS_NguyenAnBinh
  LS_NguyenAnBinh
  Top 50
  Male
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:24/04/2008
  Tổng số bài viết (1337)
  Số điểm: 9511
  Cảm ơn: 49
  Được cảm ơn 436 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Theo quy định của Bộ luật Lao động, đối với trường hợp ký HĐLĐ không xác định thời hạn, mẹ bạn chỉ cần làm đơn nghỉ việc và báo trước ít nhất 45 ngày. Sau thời gian báo trước, mẹ bạn có quyền nghỉ việc.

  Trong trường hợp này, do không đủ điều kiện hưởng lương hưu hàng tháng nên mẹ bạn được hưởng BHXH một lần.

  Trân trọng,

 • Xem thêm     

  08/12/2015, 02:36:58 CH | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  LS_NguyenAnBinh
  LS_NguyenAnBinh
  Top 50
  Male
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:24/04/2008
  Tổng số bài viết (1337)
  Số điểm: 9511
  Cảm ơn: 49
  Được cảm ơn 436 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Mặc dù phạm tội và phải chịu chế tài, nhưng không đồng nghĩa rằng người phạm tội mất đi quyền sở hữu cổ phần trong công ty.

  Trân trọng,

 • Xem thêm     

  31/08/2015, 10:26:54 SA | Trong chuyên mục Lao động

  LS_NguyenAnBinh
  LS_NguyenAnBinh
  Top 50
  Male
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:24/04/2008
  Tổng số bài viết (1337)
  Số điểm: 9511
  Cảm ơn: 49
  Được cảm ơn 436 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Theo quy định, công ty chỉ được thử việc 01 lần đối với một công việc. Vì vậy, nếu công ty gia hạn thêm thời gian thử việc, dù được người lao động đồng ý, cũng là hành vi vi phạm pháp luật lao động.

  Trân trọng,

 • Xem thêm     

  21/07/2015, 01:37:50 CH | Trong chuyên mục Lao động

  LS_NguyenAnBinh
  LS_NguyenAnBinh
  Top 50
  Male
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:24/04/2008
  Tổng số bài viết (1337)
  Số điểm: 9511
  Cảm ơn: 49
  Được cảm ơn 436 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Theo quy định , người lao động có đủ 12 tháng làm việc cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

  a) 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;

  b) 14 ngày làm việc đối với người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có có điều kiện sinh sống khắc nghiệt theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành hoặc lao động chưa thành niên hoặc lao động là người khuyết tật;

  c) 16 ngày làm việc đối với người làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có điều kiện sinh sống đặc biệt khắc nghiệt theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành.

  Cứ 05 năm làm việc cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm của người lao động được tăng thêm tương ứng 01 ngày.

  Người sử dụng lao động có quyền quy định lịch nghỉ hằng năm sau khi tham khảo ý kiến của người lao động và phải thông báo trước cho người lao động.

  Người lao động có thể thoả thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hằng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 03 năm một lần.

  Người lao động do thôi việc, bị mất việc làm hoặc vì các lý do khác mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được thanh toán bằng tiền những ngày chưa nghỉ.

  Người lao động có dưới 12 tháng làm việc thì thời gian nghỉ hằng năm được tính theo tỷ lệ tương ứng với số thời gian làm việc. Trường hợp không nghỉ thì được thanh toán bằng tiền.

  Trân trọng,

 • Xem thêm     

  22/06/2015, 09:28:27 SA | Trong chuyên mục Lao động

  LS_NguyenAnBinh
  LS_NguyenAnBinh
  Top 50
  Male
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:24/04/2008
  Tổng số bài viết (1337)
  Số điểm: 9511
  Cảm ơn: 49
  Được cảm ơn 436 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Do không có thông tin về thời gian làm việc của bạn tại công ty này nên chúng tôi khó có thể đưa ra lời tư vấn chính xác nhất.

  Về nguyên tắc, khi bạn nghỉ việc đúng pháp luật, bạn sẽ được hưởng trợ cấp thôi việc nếu đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.

  Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật Việc làm và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.

  Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc.

  Do đó, khi nghỉ việc đúng pháp luật, ngoài trợ cấp thất nghiệp, bạn có thể được hưởng trợ cấp thôi việc cho khoảng thời gian không tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

  Trân trọng,

 • Xem thêm     

  27/05/2015, 10:28:52 SA | Trong chuyên mục Lao động

  LS_NguyenAnBinh
  LS_NguyenAnBinh
  Top 50
  Male
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:24/04/2008
  Tổng số bài viết (1337)
  Số điểm: 9511
  Cảm ơn: 49
  Được cảm ơn 436 lần
  Lawyer

  Điều 28, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006 quy định điều kiện hưởng chế độ thai sản như sau:

  Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  a) Lao động nữ mang thai;

  b) Lao động nữ sinh con;

  c) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi;

  d) Người lao động đặt vòng tránh thai, thực hiện các biện pháp triệt sản.

  Người lao động quy định tại điểm b và điểm c nêu trên phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

  Như vậy, đối với trường hợp của vợ bạn, dù không tham gia bảo hiểm xã hội nữa và sinh vào tháng 5/2015, nhưng bạn đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên (từ tháng 5 cho đến hết tháng 10/2014) trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con nên vợ bạn đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản.

  Thủ tục, hồ sơ hưởng chế độ thai sản: Theo quy định tại khoản 2, Điều 53, Nghị định 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội, hồ sơ hưởng chế độ thai sản khi sinh con của người lao động không còn quan hệ lao động, đã thôi việc trước thời điểm sinh con gồm:

  - Sổ bảo hiểm xã hội của người mẹ thể hiện đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con;

  - Bản sao Giấy chứng sinh hoặc bản sao Giấy khai sinh của con;

  - Đơn xin hưởng chế độ thai sản (theo mẫu).

  Bạn nộp hồ sơ tại cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện hoặc cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh nơi đã đóng bảo hiểm xã hội.

  Trân trọng,

 • Xem thêm     

  16/05/2015, 09:59:30 SA | Trong chuyên mục Lao động

  LS_NguyenAnBinh
  LS_NguyenAnBinh
  Top 50
  Male
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:24/04/2008
  Tổng số bài viết (1337)
  Số điểm: 9511
  Cảm ơn: 49
  Được cảm ơn 436 lần
  Lawyer

  @kieudiem: Thật tệ hại khi học luật mà không chịu cập nhật luật.

 • Xem thêm     

  13/05/2015, 10:39:21 SA | Trong chuyên mục Lao động

  LS_NguyenAnBinh
  LS_NguyenAnBinh
  Top 50
  Male
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:24/04/2008
  Tổng số bài viết (1337)
  Số điểm: 9511
  Cảm ơn: 49
  Được cảm ơn 436 lần
  Lawyer

  Luật sư nên sửa lại căn cứ pháp lý về trợ cấp thất nghiệp nhé, những căn cứ được nêu đã hết hiệu lực.

43 Trang 12345>»