Luật Quốc tịch Việt Nam sửa đổi 2014

Chủ đề   RSS   
 • #332177 08/07/2014

  phamthanhhuu
  Top 25
  Male
  Dân Luật bậc 1


  Tham gia:20/07/2012
  Tổng số bài viết (3536)
  Số điểm: 109378
  Cảm ơn: 401
  Được cảm ơn 4353 lần


  Luật Quốc tịch Việt Nam sửa đổi 2014

  Ngày 24/6/2014, Quốc hội đã thông qua Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam 2008. Theo đó, nội dung như sau:

  Điều 1

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam:

  1. Điều 13 được sửa đổi, bổ sung như sau:

  “Điều 13. Người có quốc tịch Việt Nam

  1. Người có quốc tịch Việt Nam bao gồm người đang có quốc tịch Việt Nam cho đến ngày Luật này có hiệu lực và người có quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật này.

  2. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà chưa mất quốc tịch Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam trước ngày Luật này có hiệu lực thì vẫn còn quốc tịch Việt Nam.

  Người Việt Nam định cư ở nước ngoài chưa mất quốc tịch Việt Nam mà không có giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam theo quy định tại Điều 11 của Luật này thì đăng ký với cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để được xác định có quốc tịch Việt Nam và cấp hộ chiếu Việt Nam.

  Chính phủ quy định chi tiết khoản này”.

  2. Bãi bỏ khoản 3, Điều 26.

  Điều 2

  Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày công bố.

  Ngày 26/6/2014, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã ký Lệnh số 10/2014/L-CTN công bố Luật này.

   
  6005 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận