Luật Đất đai 2024: Điều chỉnh việc tiếp nhận và xử lý đơn kiến nghị vi phạm quản lý đất đai các cấp.

Chủ đề   RSS   
 • #608759 20/02/2024

  phucpham2205
  Top 500
  Lớp 4

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:31/01/2024
  Tổng số bài viết (298)
  Số điểm: 5825
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 120 lần


  Luật Đất đai 2024: Điều chỉnh việc tiếp nhận và xử lý đơn kiến nghị vi phạm quản lý đất đai các cấp.

  Ngày 18/01/2024, Quốc Hội đã thông qua toàn văn Luật Đất đai số 31/2024/QH15 có hiệu lực từ 01/01/2025. Cụ thể, tại Điều 242 sửa đổi, bổ sung trong việc tiếp nhận và xử lý vi phạm của thủ trưởng, công chức, viên chức thuộc cơ quan quản lý đất đai các cấp và công chức làm công tác địa chính ở cấp xã.

  (1) Về phạm vi điều chỉnh: 

  Điều 209 Luật Đất đai 2013 được áp dụng trong trường hợp khi cá nhân tổ chức phát hiện công chức, viên chức thuộc cơ quan quản lý đất đai các cấp, công chức địa chính xã, phường, thị trấn vi phạm cho các vi phạm về trình tự thực hiện các thủ tục hành chính như sau:

  - Giao đất: Bao gồm các hành vi vi phạm như: Giao đất không đúng đối tượng, không đúng diện tích, không đúng mục đích sử dụng;... 

  - Cho thuê đất: Bao gồm các hành vi vi phạm như: Cho thuê đất không đúng đối tượng, không đúng thời hạn, không đúng mục đích sử dụng;... 

  - Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất: Bao gồm các hành vi vi phạm như: Chuyển mục đích sử dụng đất không đúng quy định, không có Giấy phép chuyển mục đích sử dụng đất;... 

  - Thu hồi đất: Bao gồm các hành vi vi phạm như: Thu hồi đất không đúng quy định, không bồi thường thỏa đáng cho người sử dụng đất;... 

  - Làm thủ tục thực hiện quyền của người sử dụng đất: Bao gồm các hành vi vi phạm như: Cố ý làm sai lệch thông tin trong hồ sơ, thủ tục;... 

  - Cấp Giấy chứng nhận: Bao gồm các hành vi vi phạm như: Cấp Giấy chứng nhận không đúng quy định, cấp Giấy chứng nhận cho người không đủ điều kiện;... 

  Tuy nhiên, Điều 242 Luật Đất đai 2024 lại áp dụng cho tất cả các vi phạm của công chức, viên chức thuộc cơ quan quản lý đất đai các cấp và công chức làm công tác địa chính ở cấp xã trong lĩnh vực quản lý đất đai nói chung chứ không chỉ mỗi việc vi phạm trình tự thực hiện các thủ tục hành chính.

  (2) Về thông báo kết quả giải quyết: 

  Ngoài những thay đổi về phạm vi điều chỉnh nêu trên, Luật đất đai 2024 còn bổ sung thêm phương thức trả kết quả của đơn kiến nghị xử lý vi phạm như sau:

  “Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được kiến nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân hoặc thủ trưởng cơ quan có chức năng quản lý đất đai quy định tại khoản 1 Điều này có trách nhiệm xem xét, giải quyết và thông báo kết quả giải quyết bằng văn bản cho người có kiến nghị biết.”

  Có thể thấy, việc thêm “bằng văn bản” vào góp phần giúp đảm bảo tính minh bạch và công khai của đơn kiến nghị. Đồng thời còn giúp người gửi đơn có thể nắm rõ được kết quả giải quyết.

  Để dễ hiểu, sau đây là phần tổng quan về những nội dung sửa đổi, bổ sung:

  Nội dung sửa đổi, bổ sung

  Điều 209 Luật Đất đai 2013

  Điều 242 Luật đất đai 2024

  Phạm vi điều chỉnh

  Vi phạm về trình tự, thủ tục hành chính.

  Vi phạm trong quản lý đất đai.

  Thẩm quyền xử lý

  Tương tự nhau

  Thời hạn giải quyết

  Tương tự nhau

  Hình thức giải quyết

  Xem xét, giải quyết và thông báo cho người có kiến nghị

  Xem xét, giải quyết và thông báo kết quả giải quyết bằng văn bản cho người có kiến nghị

  Tổng kết lại, hai điều này có nhiều điểm tương đồng về cán bộ có thẩm quyền và thời hạn giải quyết. Tuy nhiên, Luật Đất đai 2024 có phạm vi điều chỉnh rộng và cụ thể hơn về phương thức trả kết quả giải quyết đơn kiến nghị.

  Xem và tải về Luật Đất đai 2024 tại đây: https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/02/20/luat-dat-dai-2024.doc

   
  286 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn phucpham2205 vì bài viết hữu ích
  admin (22/02/2024)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận