LUẬT ĐẤT ĐAI 2013 CHO TOÀN DÂN VÀ TRƯỚC ĐÂY VẪN THẾ

Chủ đề   RSS   
 • #364148 22/12/2014

  congtygiaoducvutan
  Top 500
  Male
  Lớp 2

  Thanh Hoá, Việt Nam
  Tham gia:14/02/2013
  Tổng số bài viết (337)
  Số điểm: 3871
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 77 lần


  LUẬT ĐẤT ĐAI 2013 CHO TOÀN DÂN VÀ TRƯỚC ĐÂY VẪN THẾ

   

   

   
   
  ĐƠN XIN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT
  V/v: Thực hiện quy hoạch đất ở, đất thương mại và dịch vụ tổng hợp
  Kính gửi Chủ tịch UBND tỉnh THanh Hóa
  Đơn vị: Công ty cổ phần phát triển Giáo dục và điện tử Vũ Tấn
  Tên viết tắt: Công ty Giáo dục Vũ Tấn, sau đây xin gọi là Công ty
  Ng­ười đại diện: Lê Minh Vũ        
  Chức vụ: Giám đốc
  Trụ sở: Đô thị số 3 Khu kinh tế Nghi Sơn, Thanh Hóa
  Điện thoại: 0373.862.113 và 0913.128.167
  Kính thưa Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.
  - Căn cứ Quyết định số: 1599/QĐ-UBND ngày 14/5/2010, về việc Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, phê duyệt quy hoạch chi tiết Đô thị số 3 KKT Nghi Sơn.
  - Ngày 11/11/2011 Công ty lập Đề án đính kèm Văn bản số: CT-VT269/2011 gửi Chủ tịch UBND tỉnh và Trưởng ban quản lý KKT Nghi Sơn, xin giao đất thực hiện quy hoạch đất ở, đất thương mại và đất dịch vụ tổng hợp tại Đô thị số 3 KKT Nghi Sơn.
  - Ngày 12/12/2011, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành văn bản số 8656/UBND-NN giao Ban quản lý KKT Nghi Sơn chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và môi trường, Sở Công thương, UBND huyện Tĩnh Gia và các ngành đơn vị liên quan xem xét đề án của Công ty.
  - Ngày 09/12/2011 Công ty nhận được văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ năng lực số: 1158/BQLKTNS-QLQH của Trưởng ban quản lý KKT Nghi Sơn.
  - Ngày 23/12/2011. Công ty bổ sung hồ sơ năng lực theo yêu cầu, đính kèm văn bản số: 2312/2011-VT gửi Chủ tịch UBND tỉnh Thanh hóa và Trưởng ban quản lý KKT Nghi Sơn.
  - Từ ngày Công ty bổ sung đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu, đến nay Ban quản lý KKT Nghi Sơn chưa mời các Sở, Ngành, Đơn vị tham gia thẩm định Đề án của Công ty Giáo dục Vũ Tấn theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.
  - Theo văn bản số: 2906/UBND-CN ngày 19/5/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh thì Đề án của Công ty Sóng xanh hết hiệu lực vào ngày 19/11/2011. Nay UBND huyện Tĩnh Gia và UBND xã Tĩnh Hải thông báo yêu cầu Công ty Giáo dục Vũ Tấn bàn giao đất cho Công ty Sóng Xanh san lấp mặt bằng để làm gì đó (chưa công bố công khai bản đồ 1/5000) ! chi trả với giá ấn định là 174.000đ/m2. Nay Công ty Sóng xanh đang thực hiện đầu tư trùng trên đề án của chúng tôi. Riêng các phần diện tích thuộc quyền sở hữu của Công ty Giáo dục Vũ Tấn (bao gồm đất góp vốn), xin Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho Công ty được chuyển mục đích sử dụng đất:
  1. Đất canh tác lâu dài (có nguồn gốc tương tậu từ chế độ cũ canh tác độc lập, ổn định cho đến nay). Theo Hợp đồng góp vốn số: VT-1006/2011, diện tích ghi theo sổ thuế nông nghiệp là 1000m2 (một nghìn mét vuông). Hiện trạng đất đang sử dụng không tranh chấp, bốn góc có mốc giới rõ ràng. Diện tích thực đo được là 1560m2 (một nghìn năm trăm sáu mươi mét vuông. Trong đó cạnh đông tây là 52 mét, cạnh nam bắc là 30 mét). Theo quy hoạch đã được phê duyệt tại Quyết định số 1599/QĐ-UBND ngày 14/5/2010, thì khu đất này trùng trên vị trí quy hoạch đất nhà ở cao cấp.
  2. Đất vườn rừng do Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia giao tại Quyết định số 20, đính kèm Hợp đồng liên kết trồng cây phi lao ký ngày 25/9/2008. Diện tích là: 52.800 m2 (năm mươi hai nghìn tám trăm mét vuông) và khu đất vườn nhà ở và trang trại trên bãi biển xã Tĩnh Hải. Khu đất này đã phê duyệt là Khu dịch vụ tổng hợp, Nhà ở xã hội.
  - Đại diện Công ty tôi làm đơn này xin Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho Công ty chuyển mục đích sử đất, hai khu đất nêu trên đúng mục đích sử dụng đất theo quy hoạch đã được phê duyệt, đồng thời cho phép chúng tôi Đầu tư theo Đề án đã trình UBND tỉnh và Ban Quản lý KKT Nghi Sơn ngày 11/11/2011.
  - Năm 2006 Công ty đã nộp Đề án xin Chủ tịch UBND tỉnh giao đất xây dựng Trụ sở, nhà xưởng sản xuất kinh doanh nhưng chưa được giao. Vậy kính mong Chủ tịch UBND tỉnh sớm cho Công ty chuyển mục đích sử dụng đất để Công ty Đầu tư nhà ở cao cấp đúng quy hoạch để Công ty có được Trụ sở làm việc, tạo điều kiện phát triển sản xuất kinh doanh. 
  Thay mặt Công ty Giáo dục Vũ Tấn, tôi xin trân trọng cảm ơn./.
  Thanh Hóa ngày 12 tháng 12 năm 2014
  GIÁM ĐỐC (Đã ký)
  Lê Minh Vũ
  Nơi nhận:
  - Nh­ư kính gửi
  - Ban QLKKT Nghi Sơn (báo cáo)
  - Gửi kèm có: Hợp đồng góp vốn số VT-1006/2011
  + Quyết Định số 20, biên bản giao đất và Hợp đồng
  liên kết đề ngày 25/9/2008.
   

   

  * THÀNH VIÊN DÂN LUẬT, Tên đăng nhập CongTyGiaoDucVuTan hoặc LeMinhVuThanhHoa.

  * Kết nối trực tiếp Facebook của Công Ty Giáo Dục Vũ Tấn nhấn: https://www.facebook.com/leminhvu1967

  * Kết nối trực tiếp Facebook cá nhân nhấn: https://www.facebook.com/LeMinhVuThanhHoa/reviews?pnref=lhc hoặc 0913128167

  * Kết nối Bài viết Blog: http://leminhvuthanhhoa.blogspot.com/

  * Kết nối G+: https://plus.google.com/+minhvuLeCongTyGiaoDucVuTan_ThanhHoa/posts

   
  5530 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận