Luật Cư trú 2020 có hiệu lực: Được sử dụng sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đến khi nào?

Chủ đề   RSS   
 • #564840 16/12/2020

  NgocHoLaw
  Top 150
  Lớp 5

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/09/2018
  Tổng số bài viết (556)
  Số điểm: 6728
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 298 lần


  Luật Cư trú 2020 có hiệu lực: Được sử dụng sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đến khi nào?

  sổ hộ khẩu giấy

  Sổ hộ khẩu

  Luật cư trú năm 2020 chính thức có hiệu lực từ ngày 01/07/2021. Trong đó, nổi bật nhất là quy định về việc thay đổi phương thức quản lý cư trú từ truyền thống thông qua sổ hộ khẩu, sổ tạm trú sang quản lý số hóa.

  Thủ tục đăng ký thường trú theo quy định mới như thế nào?

  Tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 22 Luật cư trú 2020 quy định về thủ tục đăng ký thường trú như sau:

  2. Khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký thường trú, cơ quan đăng ký cư trú kiểm tra và cấp phiếu tiếp nhận hồ sơ cho người đăng ký; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn người đăng ký bổ sung hồ sơ.

  3. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thẩm định, cập nhật thông tin về nơi thường trú mới của người đăng ký vào Cơ sở dữ liệu về cư trú và thông báo cho người đăng ký về việc đã cập nhật thông tin đăng ký thường trú; trường hợp từ chối đăng ký thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

  Quy định hiện hành tại Khoản 3 Điều 21 Luật cư trú 2006 thì:

  "3. Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này phải cấp sổ hộ khẩu cho người đã nộp hồ sơ đăng ký thường trú; trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do."

  Theo đó, kể từ 01/7/2021, sau khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan đăng ký cư trú sẽ cập nhật thông tin về nơi cư trú mới vào Cơ sở dữ liệu về cư trú thay vì cấp sổ hộ khẩu cho người đăng ký như hiện nay.

  Sổ hộ khẩu giấy sẽ như thế nào khi Luật Cư trú 2020 có hiệu lực?

  Tại khoản 3 Điều 38 Luật cư trú 2020 quy định:

  3. Kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành, Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú đã được cấp vẫn được sử dụng và có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú theo quy định của Luật này cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022.

  Trường hợp thông tin trong Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú khác với thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú thì sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú.

  Khi công dân thực hiện các thủ tục đăng ký cư trú dẫn đến thay đổi thông tin trong Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thu hồi Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú đã cấp, thực hiện điều chỉnh, cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú theo quy định của Luật này và không cấp mới, cấp lại Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú.

  Như vậy, sổ hộ khẩu mà công dân được cấp vẫn tiếp tục sử dụng đến hết ngày 31/12/2022. Trường hợp công dân thay đổi thông tin sổ hộ khẩu thì cơ quan đăng ký cư trú sẽ thu hồi sổ hộ khẩu điều chỉnh thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú và không cấp mới, cấp lại sổ hộ khẩu.

   
  3394 | Báo quản trị |  
  3 thành viên cảm ơn NgocHoLaw vì bài viết hữu ích
  admin (21/12/2020) Khunglongchua0 (18/12/2020) ThanhLongLS (16/12/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #565545   29/12/2020

  Việc sử dụng sổ hộ khẩu đến ngày 31/12/2022 nhằm tránh phát sinh thêm thủ tục hành chính, thêm phiền phưc cho người dân. Khi các cơ sở dữ liện quốc gia về dân cư, cư trú hoàn thành việc xây dựng, vận hành thông suốt và các cơ quan, tổ chức, địa phương đã thực hiện tốt việc kết nối liên thông. Việc này đảm báo chỉ cần sử dụng số định danh cá nhân là có thể xác định được thông tin nhân thân, nơi cư trú.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn daisy1009 vì bài viết hữu ích
  thachvip (12/01/2021)