Luật áp dụng để giải quyết tranh chấp trong trọng tài thương mại?

Chủ đề   RSS   
 • #507477 14/11/2018

  minhpham1995
  Top 50
  Male
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (1406)
  Số điểm: 11747
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 208 lần


  Luật áp dụng để giải quyết tranh chấp trong trọng tài thương mại?

  Pháp luật áp dụng trong giải quyết tranh chấp bằng con đường trọng tài thương mại được hướng dẫn cụ thể tại Điều 14 của Luật Trọng tài thương mại 2010:

  "Điều 14. Luật áp dụng giải quyết tranh chấp

  1. Đối với tranh chấp không có yếu tố nước ngoài, Hội đồng trọng tài áp dụng pháp luật Việt Nam để giải quyết tranh chấp.

  2. Đối với tranh chấp có yếu tố nước ngoài, Hội đồng trọng tài áp dụng pháp luật do các bên lựa chọn; nếu các bên không có thỏa thuận về luật áp dụng thì Hội đồng trọng tài quyết định áp dụng pháp luật mà Hội đồng trọng tài cho là phù hợp nhất.

  3. Trường hợp pháp luật Việt Nam, pháp luật do các bên lựa chọn không có quy định cụ thể liên quan đến nội dung tranh chấp thì Hội đồng trọng tài được áp dụng tập quán quốc tế để giải quyết tranh chấp nếu việc áp dụng hoặc hậu quả của việc áp dụng đó không trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam".

  Như vậy, đối với tranh chấp có yếu tố nước ngoài thì các bên có quyền lựa chọn pháp luật để áp dụng anh nhé

   
  2497 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận