Lựa chọn cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần nhà nước chi phối vốn

Chủ đề   RSS   
 • #582525 31/03/2022

  ltd240195

  Chồi

  Vietnam
  Tham gia:30/06/2022
  Tổng số bài viết (58)
  Số điểm: 1340
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 17 lần


  Lựa chọn cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần nhà nước chi phối vốn

  Mọi người cho mình hỏi là Công ty cổ phần Nhà Nước giữ chi phối có áp dụng mô hình Ban kiểm toán được không? Tại vì mình thấy mô hình Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT chỉ ở những công ty cổ phần tại chương riêng ở Luật Doanh nghiệp, tư nhân nắm giữ chi phối họ mới áp dụng, trong khi đó thì CTCP nhà nước nắm giữ 50% vốn điều lệ trở lên là doanh nghiệp nhà nước, được quy định tại chương khác.

   
  434 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #582529   31/03/2022

  MewBumm
  MewBumm
  Top 50
  Male
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:26/09/2017
  Tổng số bài viết (1962)
  Số điểm: 13088
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 251 lần


  Lựa chọn cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần nhà nước chi phối vốn

  Về vấn đề của bạn, tại Khoản 2 Điều 89 Luật Doanh nghiệp 2020 có nêu rõ rằng:

  “2. Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật này được tổ chức quản lý dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên theo các quy định tại Mục 1 Chương III hoặc công ty cổ phần theo các quy định tại Chương V của Luật này."

  Theo đó, đối với trường hợp công ty bạn có hơn 50% vốn điều lệ do nhà nước nắm giữ, là doanh nghiệp nhà nước thì vẫn được quyền tổ chức quản lý dưới hình thức công ty cổ phần theo các quy định tại Chương V của Luật Doanh nghiệp. Lúc này, công ty có quyền lựa chọn cơ cấu tổ chức theo Điều 137:

  "Điều 137. Cơ cấu tổ chức quản lý công ty cổ phần

  1. Trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác, công ty cổ phần có quyền lựa chọn tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau đây:

  a) Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp công ty cổ phần có dưới 11 cổ đông và các cổ đông là tổ chức sở hữu dưới 50% tổng số cổ phần của công ty thì không bắt buộc phải có Ban kiểm soát;

  b) Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp này ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập và có Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị. Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban kiểm toán quy định tại Điều lệ công ty hoặc quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán do Hội đồng quản trị ban hành."

  Trong hai hình thức nêu trên thì đơn vị có thể áp dụng hình thức tại Điểm b, tức là công ty bạn có quyền lựa chọn cơ cấu gồm Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Yêu cầu của cơ cấu này khi đơn vị lựa chọn sẽ là ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập và có Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị.

  Tuy nhiên, mô hình này sẽ yêu cầu cơ cấu tổ chức của đơn vị đa dạng và ràng buộc với nhau nhiều hơn. Trong khi cơ cấu tại Điểm a sẽ đơn giản hơn nhiều, giúp đơn vị dễ dàng hơn trong việc quản lý. Nhìn chung, việc lựa chọn cơ cấu nào sẽ tùy thuộc vào Điều lệ của doanh nghiệp khi thành lập hoặc có thể thay đổi khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

   
  Báo quản trị |