Lao động nước ngoài làm việc dưới 01 năm có phải đóng BHXH?

Chủ đề   RSS   
 • #513205 30/01/2019

  NgocHoLaw
  Top 150
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/09/2018
  Tổng số bài viết (554)
  Số điểm: 5491
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 291 lần


  Lao động nước ngoài làm việc dưới 01 năm có phải đóng BHXH?

  Nghị định 143/2018/NĐ-CP đã quy định đối tượng bắt buộc phải đóng BHXH đối với lao động người nước ngoài, thế nhưng trên thực tế, doanh nghiệp và cơ quan quản lý vẫn chưa rõ một số đối tượng có thuộc diện phải bắt buộc đóng BHXH hay không.
   
  Tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định 143/2018/NĐ-CP quy định các chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc như sau:
   
  1. Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 của Nghị định này thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc sau đây: ốm đau; thai sản; bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hưu trí và tử tuất.
   
  Tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định 143/2018/NĐ-CP quy đinh:
   
  1. Người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc khi có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và có hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 01 năm trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam.
   
  Theo quy định này thì người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc khi có hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 01 năm trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam.
   
  Theo quy định trên thì có thể hiểu đối với trường hợp lao động nước ngoài có thời gian làm việc dưới theo hợp đồng mà thời hạn làm việc dưới 01 năm thì sẽ không bắt buộc tham gia bảo hiểm xã hội tại Việt Nam.
   
  2221 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #513211   30/01/2019

  Vậy nếu những người lao động nước ngoài này không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc như bạn đã trình bày thì nếu họ muốn tham gia thì họ có thể tham gia tham cách đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện giống như người Việt Nam hay không??

   
  Báo quản trị |  
 • #513295   31/01/2019

  NgocHoLaw
  NgocHoLaw
  Top 150
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/09/2018
  Tổng số bài viết (554)
  Số điểm: 5491
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 291 lần


  baotoan2703 viết:

  Vậy nếu những người lao động nước ngoài này không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc như bạn đã trình bày thì nếu họ muốn tham gia thì họ có thể tham gia tham cách đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện giống như người Việt Nam hay không??

  Theo quy định tại Điều 4 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định:
   
  1. Bảo hiểm xã hội bắt buộc có các chế độ sau đây:
   
  a) Ốm đau;
   
  b) Thai sản;
   
  c) Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;
   
  d) Hưu trí;
   
  đ) Tử tuất.
   
  2. Bảo hiểm xã hội tự nguyện có các chế độ sau đây:
   
  a) Hưu trí;
   
  b) Tử tuất.
   
  Như vậy, theo quy định trên thì BHXH tự nguyện chỉ có 2 chế độ là hưu trí và tử tuất. Mình chưa bàn đến vấn đề lao động nước ngoài có được tham gia BHXH tự nguyện hay không. Tuy nhiên, việc tham BHXH tự nguyện đối với người lao động nước ngoài thật sự không đem lại lợi ích cho họ vì đơn giản họ không định cư lâu dài tại Việt Nam. Nên quyền lợi họ hưởng được từ BHXH tự nguyện là rất ít.
   
  Báo quản trị |  
 • #513296   31/01/2019

  mongtho1710
  mongtho1710
  Top 200
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:20/02/2017
  Tổng số bài viết (367)
  Số điểm: 2710
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 57 lần


  Theo như quy định trên có thể hiểu rằng nếu người lao động nước ngoài giao kết với người sử dụng lao động trong nước hợp đồng nếu từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng cũng không phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc so với người lao động Việt nam đây cũng được xem là một điểm mở.

   
  Báo quản trị |  
 • #514375   26/02/2019

  thuylinh2311
  thuylinh2311
  Top 75
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:01/12/2017
  Tổng số bài viết (920)
  Số điểm: 9451
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 140 lần


  Về thủ tục đăng ký BHXH cho lao động nước ngoài thì hiện tại chưa có văn bản pháp quy quy định cụ thể, tuy nhiên có thể tham khảo hướng dẫn tại Công văn 5251/BHXH-QLT năm 2018 hướng dẫn tạm thời tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo Nghị định 143/2018/NĐ-CP do Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội ban hành.

  Theo đó hồ sơ đăng ký bao gồm: 
   
  - Đơn vị sử dụng lao động kê khai hồ sơ theo Điều 23 Mục 1 Chương III Quy trình thu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), BHTN, BHTNLĐ-BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam và Mẫu TK1-TS ban hành kèm theo Quyết định số 888/QĐ-BHXH ngày 16/7/2018 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, cụ thể:
   
  4.1. Đối với người lao động
  - Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS ban hành kèm theo Quyết định số 888/QĐ-BHXH), chỉ lập đối với trường hợp người tham gia chưa được cấp mã số BHXH hoặc khi có thay đổi thông tin.
   
  4.2. Đối với đơn vị
  - Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK3-TS ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH).
  - Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (Mẫu D02-TS ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH) báo tăng lao động tham gia BHXH.
   
  Đối với lao động người nước ngoài thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc và BHYT, cơ quan BHXH cấp mã đơn vị tham gia là mã IC. Ngoài ra, đơn vị có lao động người nước ngoài chỉ thuộc đối tượng tham gia BHYT, vẫn thực hiện quản lý theo mã đơn vị cũ là BW. Trường hợp đơn vị lập một chứng từ nộp tiền cho nhiều mã (như YN, IC, BW) thì phải ghi rõ số tiền nộp cho từng mã đơn vị trong nội dung ủy nhiệm chi nộp tiền.
   
  Báo quản trị |