Lãnh đạo phải bồi hoàn kinh phí nếu tuyển vượt quá số biên chế công chức được giao

Chủ đề   RSS   
 • #548390 04/06/2020

  lamkylaw
  Top 100
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/10/2018
  Tổng số bài viết (660)
  Số điểm: 14232
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 597 lần


  Lãnh đạo phải bồi hoàn kinh phí nếu tuyển vượt quá số biên chế công chức được giao

  Lãnh đạo phải bồi hoàn kinh phí nếu tuyển vượt quá số biên chế công chức

  Đây là nội dung nằm trong Nghị định 62/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và biên chế công chức. Nghị định này quy định về nguyên tắc, căn cứ, trình tự, trách nhiệm, thẩm quyền quyết định và điều chỉnh vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, biên chế công chức.

  Theo đó:

  - Người đứng đầu bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức thực hiện không đúng quy định về vị trí việc làm và biên chế công chức tại Nghị định này bị xem xét xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật và đưa vào xem xét phân loại, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm.

  - Đồng thời phải bồi hoàn số kinh phí đã sử dụng vượt quá số biên chế công chức được cơ quan có thẩm quyền giao hoặc sử dụng không đúng quy định về quản lý và sử dụng biên chế công chức.

  Căn cứ xác định biên chế công chức gồm:

  -  Vị trí việc làm và khối lượng công việc của từng vị trí việc làm;

  -  Mức độ hiện đại hóa về trang thiết bị, phương tiện làm việc và ứng dụng công nghệ thông tin;

  -  Thực tế việc sử dụng biên chế công chức được giao;

  -  Đối với cơ quan, tổ chức ở địa phương, ngoài các căn cứ quy định tại điểm a, b, c khoản 2 Điều này còn phải căn cứ vào quy mô dân số, diện tích tự nhiên, số lượng đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và đặc điểm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

  Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 7 năm 2020.

  Chậm nhất đến hết ngày 31/10/ 2020, các bộ quản lý ngành, lĩnh vực phải ban hành văn bản hướng dẫn về vị trí việc làm đối với công chức nghiệp vụ chuyên ngành được giao quản lý từ trung ương đến địa phương, định mức biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực được giao quản lý; Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành hướng dẫn cụ thể việc xác định cơ cấu ngạch công chức.

  Chậm nhất đến hết ngày 31/12/2020, các bộ, ngành, địa phương phải hoàn thiện và ban hành quyết định vị trí việc làm của cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý để thay thế các quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt danh mục vị trí việc làm của bộ, ngành, địa phương.

   
  2795 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #548436   04/06/2020

  zichzach79
  zichzach79
  Top 500
  Male
  Mầm

  Khánh Hoà, Việt Nam
  Tham gia:05/09/2018
  Tổng số bài viết (136)
  Số điểm: 800
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 88 lần


  Nói hay quá...ngóng xem thế nào?

   
  Báo quản trị |  
 • #563835   29/11/2020

  người đứng đầu bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức thực hiện không đúng quy định về vị trí việc làm và biên chế công chức tại Nghị định này sẽ bị xem xét xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

  Đáng chú ý, người đứng đầu sẽ phải bồi hoàn kinh phí đã sử dụng vượt quá số biên chế công chức được cơ quan có thẩm quyền giao hoặc sử dụng không đúng quy định về quản lý và sử dụng biên chế công chức... Đồng thời, bị đưa vào xem xét phân loại, đánh giá hoàn thành nhiệm vụ hằng năm.

   

   
  Báo quản trị |