Làm thế nào khi công ty không trả lương thử việc?

Chủ đề   RSS   
 • #585795 25/06/2022

  Làm thế nào khi công ty không trả lương thử việc?

  Thử việc được xem là khoảng thời gian tiền hợp đồng lao động. Mục đích của việc thử việc là để hướng đến giao kết hợp đồng lao động một cách chắc chắn và phù hợp. Qua thời hạn thử việc cả 2 bên có cách nhìn nhận trực quan nhất về môi trường làm việc, trình độ cá nhân là căn cứ tiền đề cho công việc dài lâu.
   
  Thứ nhất, quy định về xin nghỉ trong thời gian thử việc
   
   Thời gian thử việc ở mỗi vị trí yêu cầu trình độ khác nhau thì thời hạn hợp đồng thử việc khác nhau. Tối đa thời gian thử việc là 180 ngày (03 tháng). Sau khi kết thúc thời gian thử việc thì công ty phải thông báo kết quả hai bên có ký hợp đồng lao động hay không. Cụ thể quy định tại Điều 27 Bộ luật Lao động năm 2019 như sau:
   
  “Điều 27. Kết thúc thời gian thử việc
   
  1. Khi kết thúc thời gian thử việc, người sử dụng lao động phải thông báo kết quả thử việc cho người lao động.
   
  Trường hợp thử việc đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đã giao kết đối với trường hợp thỏa thuận thử việc trong hợp đồng lao động hoặc phải giao kết hợp đồng lao động đối với trường hợp giao kết hợp đồng thử việc.
  Trường hợp thử việc không đạt yêu cầu thì chấm dứt hợp đồng lao động đã giao kết hoặc hợp đồng thử việc.
   
  2. Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền hủy bỏ hợp đồng thử việc hoặc hợp đồng lao động đã giao kết mà không cần báo trước và không phải bồi thường.”
   
  Tại khoản 2 Điều 27 nêu trên đã quy định về việc hủy hợp đồng thử việc. Cả hai bên người lao động hoặc công ty đều có quyền hủy bỏ ngay lập tức hợp đồng thử việc mà không cần phải báo trước hay bồi thường bất kỳ chi phí nào.
   
  Như vậy, trường hợp này khi đang trong thời gian thử việc bạn có quyền xin nghỉ, hủy bỏ hợp đồng thử việc mà không cần báo trước, không phải chịu chi phí bồi thường cho công ty. Việc yêu cầu báo trước 7 ngày và có chữ ký xác nhận đồng ý cho nghỉ của công ty là trái quy định của pháp luật.
   
  Thứ hai, về tiền lương trong thời gian thử việc
   
  Tại Điều 26 Bộ luật Lao Động năm 2019 quy định về tiền lương trong thời gian thử việc như sau:
   
  “Điều 26. Tiền lương thử việc
  Tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc do hai bên thỏa thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó.”.
   
    Theo quy định thì tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc do hai bên thỏa thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó. Trong trường hợp của bạn, bạn cần căn cứ mức lương theo thỏa thuận khi ký hợp đồng lao động để xác định tiền lương của mình trong thời gian nghỉ việc. Nếu trường hợp khi bạn nghỉ việc thì công ty phải có trách nhiệm chi trả tiền lương tương ứng với số ngày bạn đã làm việc, trường hợp công ty không trả lương cho bạn với lý do làm việc dưới 7 ngày và nghỉ việc không báo trước 7 ngày thì công ty không thanh toán lương là không phù hợp quy định pháp luật.
   
  Do đó, nếu công ty không chi trả lương cho bạn, bạn có quyền khiếu nại tại Phòng lao động thương binh xã hội để yêu cầu giải quyết. Với hành vi vi phạm pháp luật trên, công ty bạn có thể bị xử phạt hành chính từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng nếu vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Nghị định 28/2020/NĐ-CP. Đồng thời, công ty phải có trách nhiệm chi trả đầy đủ tiền lương cho bạn
   
   
  474 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #587967   22/07/2022

  Làm thế nào khi công ty không trả lương thử việc?

  Cảm ơn thông tin bài viết của bạn. Trường hợp này khá phổ biến nhất là trong những doanh nghiệp nhỏ. Việc xây dựng hành lang pháp lý nội bộ, pháp chế doanh nghiệp còn yếu kém, vì vậy các công ty thường tự quy định về chế độ đãi ngộ, không bảo đảm quyền lợi cho người lao động. Chúng ta phải chú ý đến quyền lợi của mình để tránh bị thiệt thòi. 

   
  Báo quản trị |  
 • #587982   23/07/2022

  Làm thế nào khi công ty không trả lương thử việc?

  Vấn đề này dạo này khá phổ biến tại các doanh nghiệp nhỏ, nếu người lao động không nắm rõ về những quy định mà bên trên tác giả đã nêu thì ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động. Vậy trong thời hạn 180 ngày kể từ ngày biết được hành vi không được trả lương thử việc, việc chúng ta cần làm chính là gửi đơn khiếu nại hoặc khiếu nại trực tiếp với những nội dung đã quy định ở trên đến công ty.
   
   

   

   
  Báo quản trị |  
 • #587991   23/07/2022

  minhtai99
  minhtai99
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:14/06/2022
  Tổng số bài viết (412)
  Số điểm: 3785
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 119 lần


  Làm thế nào khi công ty không trả lương thử việc?

  Cảm ơn thông tin bài viết của bạn. Mình nêu thêm ý kiến như sau:

  Khi có hành vi không trả lương thì thử việc có thể khiếu nại hành vi không trả lương thử việc được hướng dẫn cụ thể tại Nghị định 24/2018/NĐ-CP như sau:

  Về thẩm quyền giải quyết: Theo Điều 15 Nghị định 24/2018/NĐ-CP thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần thứ nhất thuộc về chính người sử dụng lao động bạn đang làm việc. Trong trường hợp vẫn không đồng ý với quyết định giải quyết ấy hoặc đã quá 37 ngày kể từ ngày bạn nộp đơn khiếu nại mà công ty vẫn chưa giải quyết, bạn có thể gửi khiếu nại đến Chánh thanh tra Sở Lao động thương binh xã hội nơi công ty đặt trụ sở để giải quyết khiếu nại lần 2.

  Về thời hiệu khiếu nại. Thời hiệu khiếu nại lần đầu với công ty là 180 ngày kể từ ngày bạn biết được hành vi không được trả lương thử việc.

  Về hình thức khiếu nại. Có thể lựa chọn 1 trong 2 hình thức khiếu nại sau đây:

  Khiếu nại bằng hình thức gửi đơn:  Đơn khiếu nại gồm các nội dung  ngày, tháng, năm khiếu nại; tên, địa chỉ của người khiếu nại; tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại; nội dung, lý do khiếu nại, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại (nếu có) và yêu cầu giải quyết khiếu nại. Trong trường hợp này, bạn cần nộp bản sao hợp đồng thử việc, kèm giấy tờ chứng minh bạn chưa được nhận lương.

  Khiếu nại bằng hình thức trực tiếp: người tiếp nhận khiếu nại hướng dẫn người khiếu nại viết đơn khiếu nại hoặc người tiếp nhận khiếu nại ghi lại đầy đủ nội dung khiếu nại như trên và yêu cầu người khiếu nại ký tên hoặc điểm chỉ vào văn bản.

  Về thủ tục thực hiện khiếu nại:

  Trong thời hạn 180 ngày kể từ ngày biết được hành vi không được trả lương thử việc, bạn gửi đơn khiếu nại hoặc khiếu nại trực tiếp với những nội dung đã quy định ở trên đến công ty. Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu theo quy định tại Điều 20 Nghị định 24/2018/NĐ-CP không quá 30 ngày kể từ ngày thụ lý (công ty có 7 ngày để thụ lý đơn của bạn), không quá 45 ngày đối với những trường hợp phức tạp.

  Nếu không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc khiếu nại lần đầu không được giải quyết khi đã quá thời hạn kể trên, người lao động có thể khởi kiện tại Tòa án theo thủ tục tố tụng dân sự. Hoặc bạn có thể gửi khiếu nại lần hai đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hết thời hạn giải quyết khiếu nại lần 1.

  Chánh thanh tra Sở Lao động – Thương binh và xã hội thụ lý và giải quyết đơn khiếu nại. Thời hạn giải quyết là 45 ngày kể từ ngày thụ lý, đối với những trường hợp phức tạp là không quá 60 ngày.

  Nếu không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai hoặc khiếu nại lần hai không được giải quyết trong thời hạn quy định thì bạn có thể khởi kiện tại Tòa án theo thủ tục hành chính.

  Đối với trường hợp khiếu nại hành vi không trả lương thử việc, bạn nên thực hiện thủ tục khiếu nại lên chính công ty trước, kèm theo đó là đơn khiếu nại gửi đến Chánh thanh tra Phòng lao động thương binh xã hội trực thuộc ủy ban nhân dân huyện nơi công ty bạn có trụ sở để họ có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc công ty bạn giải quyết khiếu nại.

   

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn minhtai99 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (25/07/2022)
 • #587999   24/07/2022

  lvkhngoc
  lvkhngoc
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam
  Tham gia:10/07/2022
  Tổng số bài viết (393)
  Số điểm: 3288
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 72 lần


  Làm thế nào khi công ty không trả lương thử việc?

  Cám ơn thông tin chia sẻ hữu ích từ bài viết của bạn. Hiện nay ở một số công ty gọi thời gian thử việc là học việc, và các công ty dựa vào đó để không trả lương trong thời gian này cho người lao động. Vì vậy, người lao động cần phải nắm bắt các quy định này để đảm bảo quyền lợi của mình. 

   
  Báo quản trị |  
 • #592153   04/10/2022

  ngoclua1001
  ngoclua1001

  Chồi

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:13/08/2022
  Tổng số bài viết (117)
  Số điểm: 1260
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 16 lần


  Làm thế nào khi công ty không trả lương thử việc?

  Cảm ơn những thông tin chia sẻ từ bạn. Pháp luật cho phép các bên tự do thoả thuận lương thử việc tuy nhiên không được ít hơn 85% mức lương chính thức của công việc đó, điều khoản này phải được ghi nhận trong hợp đồng. Nếu trường hợp công ty không trả lương cho bạn thì ngay lập tức bạn có quyền khiếu nại tại Phòng lao động thương binh và xã hội để được giải quyết. Đây là quy định mà tất cả mọi người lao động đều nên biết để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình, tránh bị lừa làm việc không công.

   
  Báo quản trị |  
 • #593528   31/10/2022

  sun_shineeeee
  sun_shineeeee

  Mầm

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:26/09/2022
  Tổng số bài viết (104)
  Số điểm: 730
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 23 lần


  Làm thế nào khi công ty không trả lương thử việc?

  Cảm ơn bài viết của tác giả. Mình xin cập nhật mức xử phạt đối với hành vi không trả lương thử việc cho người thử việc theo Nghị định 12/2022/NĐ-CP (Khoản 2, 3 Điều 10, Khoản 1 Điều 6)  như sau:

  - Mức phạt với cá nhân: phạt tiền từ 2 triệu đến 5 triệu, và phải trả đủ lương cho người lao động

  - Mức phạt đối với tổ chức: phạt tiền từ 4 triệu đến 10 triệu, và phải trả đủ lương cho người lao động. 

   
  Báo quản trị |