Làm gì khi công ty không giải quyết chế độ thai sản cho người lao động?

Chủ đề   RSS   
 • #540234 29/02/2020

  nhmylinh97
  Top 100
  Female
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:24/10/2019
  Tổng số bài viết (723)
  Số điểm: 4760
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 51 lần


  Làm gì khi công ty không giải quyết chế độ thai sản cho người lao động?

  Điều 102 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về Giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản:

  "1. Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc, người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 100, các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 101 của Luật này cho người sử dụng lao động.

  Trường hợp người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi thì nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 101 của Luật này và xuất trình sổ bảo hiểm xã hội cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

  2. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ quy định tại Điều 100 và Điều 101 của Luật này nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

  3. Trách nhiệm giải quyết của cơ quan bảo hiểm xã hội:

  a) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người sử dụng lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động;

  b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi, cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động.

  4. Trường hợp cơ quan bảo hiểm xã hội không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do."

  Vấn đề này người lao động liên hệ lại với phía công ty xem công ty giải quyết chậm trễ hay là do bên BHXH. Nếu công ty giải quyết chậm trễ làm ảnh hưởng đến quyền thì người lao động có thể khiếu nại lần 1 đến giám đốc công ty.

  Sau khi khiếu nại lần 1 xong, nếu chưa có câu trả lời thỏa đáng thì người  lao động sẽ khiếu nại lên Chánh Thanh tra Sở Lao động Thương binh Xã hội nơi công ty đóng trụ sở.

   

   
  3196 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #540304   01/03/2020

  LEGAL-A25
  LEGAL-A25
  Top 200
  Lớp 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:17/04/2017
  Tổng số bài viết (462)
  Số điểm: 2912
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 100 lần


  Mình bổ sung thêm căn cứ từ Công văn số 1741/LĐTBXH-BHXH năm năm 2014 như sau:
   
  "Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội thì người sử dụng lao động có trách nhiệm giải quyết chế độ ốm đau, thai sản cho người lao động, sau đó người sử dụng lao động thực hiện quyết toán với tổ chức bảo hiểm xã hội (quyết toán hàng quý hoặc sớm hơn đối với số trường hợp số tiền chi trả chế độ cho người lao động vượt nhiều so với số tiền được giữ lại trong quý). Đối với các đơn vị chưa được quyết toán do đơn vị còn nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, nay đơn vị đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội thì tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện quyết toán chi trả chế độ ốm đau, thai sản theo quy định."
   
  Như vậy, trách nhiệm chi trả tiền thai sản cho người lao động thuộc về người sử dụng lao động, sau đó người sử dụng lao động thực hiện quyết toán với tổ chức bảo hiểm xã hội. Do đó, nếu như người sử dụng lao động không giải quyết thì người lao động có thể làm đơn khiếu nại lên Phòng lao động- thương binh và xã hội hoặc khởi kiện ra tòa án để yêu cầu giải quyết.
   
  Báo quản trị |  
 • #540515   04/03/2020

  Điều này rất rủi ro đối với chủ thể đặc biệt trong Bộ luật lao động và chủ thể liên quan là chồng của người vợ đang mang thai. Việc công ty không giải quyết chế độ thai sản cho người lao động làm mất đi cân bằng trong tổng thể việc lao động của nước ta. Pháp luật cần nghiêm minh chấn chỉnh vấn đề này.

   
   
  Báo quản trị |