Kỷ luật viên chức sai phạm trong thực hiện công việc thế nào?

Chủ đề   RSS   
 • #606827 14/11/2023

  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (2004)
  Số điểm: 14475
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 318 lần


  Kỷ luật viên chức sai phạm trong thực hiện công việc thế nào?

  Trong trường viên chức sai phạm trong công việc gây hậu quả thì sẽ bị xử lý kỷ như thế nào? Các hình thức xử lý kỷ luật được áp dụng ra sao?

  Các hình thức xử lý kỷ luật viên chức

  Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật. Khi viên chức vi phạm bị xử lý kỷ luật thì việc xử lý kỷ luật phải căn cứ vào nội dung, động cơ, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, hoàn cảnh cụ thể; các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ; thái độ tiếp thu và sửa chữa; việc khắc phục khuyết điểm, vi phạm, hậu quả; các trường hợp khác theo quy định của Đảng và của pháp luật được tính là căn cứ để xem xét miễn kỷ luật hoặc giảm nhẹ trách nhiệm.

  Căn cứ theo Điều 15 Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức thì các hình thức kỷ luật đối với viên chức:

  - Áp dụng đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý

  + Khiển trách.

  + Cảnh cáo.

  + Buộc thôi việc.

  - Áp dụng đối với viên chức quản lý

  + Khiển trách.

  + Cảnh cáo.

  + Cách chức.

  + Buộc thôi việc.

  Viên chức bị kỷ luật bằng một trong các hình thức quy định tại Điều này còn có thể bị hạn chế thực hiện hoạt động nghề nghiệp theo quy định của pháp luật có liên quan.

  Xác định thời hiệu xử lý kỷ luật

  Tại Khoản 4 Điều 1 Nghị định 71/2023/NĐ-CP thì hời hiệu xử lý kỷ luật là thời hạn mà khi hết thời hạn đó thì cán bộ, công chức, viên chức, người đã nghỉ việc, nghỉ hưu có hành vi vi phạm không bị xử lý kỷ luật. Thời hiệu xử lý kỷ luật được tính từ thời điểm có hành vi vi phạm. Trường hợp có hành vi vi phạm mới trong thời hạn để tính thời hiệu xử lý kỷ luật theo quy định thì thời hiệu xử lý kỷ luật đối với hành vi vi phạm cũ được tính lại kể từ thời điểm xảy ra hành vi vi phạm mới.

  Việc xác định thời điểm có hành vi vi phạm:

  - Đối với hành vi vi phạm xác định được thời điểm chấm dứt thì thời điểm có hành vi vi phạm được tính từ thời điểm chấm dứt.

  - Đối với hành vi vi phạm chưa chấm dứt thì thời điểm có hành vi vi phạm được tính từ thời điểm phát hiện.

  - Đối với hành vi vi phạm không xác định được thời điểm chấm dứt thì thời điểm có hành vi vi phạm được tính từ thời điểm có kết luận của cấp có thẩm quyền.

  Thời hiệu xử lý kỷ luật được quy định dưới sau trừ trường hợp không áp dung thời hiệu xử lý kỷ luật:

  - 05 năm đối với hành vi vi phạm ít nghiêm trọng đến mức phải kỷ luật bằng hình thức khiển trách;

  - 10 năm đối với hành vi vi phạm không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này.

  Các hành vi vi phạm sau đây thì không áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật:

  - Cán bộ, công chức, viên chức là đảng viên có hành vi vi phạm đến mức phải kỷ luật bằng hình thức khai trừ;

  - Có hành vi vi phạm quy định về công tác bảo vệ chính trị nội bộ;

  - Có hành vi xâm hại đến lợi ích quốc gia trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại;

  - Sử dụng văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận, xác nhận giả hoặc không hợp pháp.

  Xử lý khi luật viên chức sai phạm trong thực hiện công việc

  Căn cứ theo Nghị định 112/2020/NĐ-CP thì đối với viên chức vi phạm quy định của pháp luật về việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mình thì căn cứ theo mức độ của hành vi vi phạm như thế nào thì sẽ có hình thức xử lý kỷ luật tương ứng:

  - Gây hậu quả ít nghiêm trọng: Xử lý hình thức kỷ luật khiển trách.

  - Gây hậu quả nghiêm trọng: Xử lý hình thức kỷ luật cảnh cáo.

  - Gây hậu quả rất nghiêm trọng: Xử lý hình thức kỷ luật cách chức đối với viên chức quản lý.

  - Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng: Xử lý hình thức kỷ luật buộc thôi việc.

   

   
  349 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận