Ký hợp đồng khoán với người đã có hợp đồng lao động khác

Chủ đề   RSS   
 • #535861 28/12/2019

  Ký hợp đồng khoán với người đã có hợp đồng lao động khác

  Tại Điều 21 Bộ luật lao động 2012 quy định về Giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng, như sau:

  “Điều 21: Giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động

  Người lao động có thể giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động, nhưng phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các nội dung đã giao kết.

  Trong trường hợp giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động, việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của người lao động được thực hiện theo quy định của Chính phủ.”

  Theo quy định tại khoản 1 Điều 42 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017, thì: “Người lao động đồng thời có từ 02 HĐLĐ trở lên với nhiều đơn vị khác nhau thì đóng BHXH, BHTN theo HĐLĐ giao kết đầu tiênđóng BHYT theo HĐLĐ có mức tiền lương cao nhấtđóng BHTNLĐ, BNN theo từng HĐLĐ.”

  Về hợp đồng khoán, hiện tại pháp luật lao động không quy định chi tiết về loại hợp đồng này, mà chỉ có hợp đồng xác định thời hạn, không xác định thời hạn và hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng – quy định tại Điều 22 Bộ luật lao động 2012 (sẽ hết hiệu lực áp dụng vào ngày 01/01/2021).

  Trên thực tế, có thể hiểu Hợp đồng khoán việc là sự thỏa thuận của các bên, theo đó, bên nhận khoán có nghĩa vụ hoàn thành một công việc nhất định, sau khi hoàn thành phải bàn giao lại cho bên giao khoán kết quả công việc, bên giao khoán nhận kết quả công việc và trả cho bên nhận khoán thù lao đã thỏa thuận.

  Đối tượng giao kết hợp đồng này không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, Hợp đồng khoán việc được giao kết đối với những công việc mang tính thời vụ, chỉ diễn ra trong một thời điểm nhất định. Đối với những công việc mang tính chất ổn định, lâu dài thì sẽ không được ký dưới hình thức khoán việc mà sẽ ký dưới hình thức hợp đồng lao động.

  => Về ký kết loại hợp đồng này, hiện tại pháp luật không có quy định cấm, tuy nhiên, cần xem xét tính chất công việc để ký kết cho phù hợp.

  Pháp luật hiện tại cho phép NLĐ được giao kết HĐLĐ với nhiều NSDLĐ. Nếu ký kết một trong các loại hợp đồng thuộc quy định tại Điều 22 Bộ luật lao động 2012 thì đóng BHXH, BHTN theo HĐLĐ giao kết đầu tiên; đóng BHYT theo HĐLĐ có mức tiền lương cao nhất và đóng BHTNLĐ, BNN theo từng HĐLĐ.

   

   
  916 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn phuongdung003 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (30/12/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận